"YOUR SHADES OF RAINBOW" Gallery Image #1
"YOUR SHADES OF RAINBOW" Gallery Image #2_1
"YOUR SHADES OF RAINBOW" Gallery Image #2_1
"YOUR SHADES OF RAINBOW" Gallery Image #2_1
"YOUR SHADES OF RAINBOW" Gallery Image #2_2
Image link border
Image link border

YOUR SHADES OF RAINBOW

FPNP110P
  • กลไก
    ควอตซ์
  • การกันน้ำ
    3 บาร์
  • วัสดุที่ใช้ทำสาย
    PET รีไซเคิล
  • วัสดุที่ใช้ทำเข็มขัดของสาย
    พลาสติกจากแหล่งชีวภาพ
  • หัวรัดสายนาฬิกา
    ตัวรัดสาย
  • วัสดุที่ใช้ทำตัวเรือน
    พลาสติกจากแหล่งชีวภาพ
  • รุ่นคอลเลคชั่น
    Personalized
  • ประเภทสินค้า
    FLIK FLAK POWER TIME
  •  รูปแบบกล่อง
    แบบมาตรฐาน
  • สี
    สีชมพู
  • สีของสายนาฬิกา
    สีชมพู
  • สีหน้าปัด
    สีเหลือง
  • สีตัวเรือน
    สีชมพู
  • รูปทรงตัวเรือน
    ทรงกลม
Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "ความพึงพอใจสินค้า" Icon ความพึงพอใจสินค้า
Image link border