เราเสนอบริการการจัดส่งเพียงบริการเดียวซึ่งมีมาตรฐาน และจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ตามคำสั่งซื้อภายใน 2-7 วันทำการ (โดยอยู่ภายใต้ระยะเวลาสูงสุด 30 วัน) เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น

เรามีความยินดีที่จะแจ้งว่า ผลิตภัณฑ์สั่งซื้อทางเว็บไซต์จะจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คำสั่งซื้อทางร้านค้าออนไลน์ของสวอท์ช ประเทศไทย จะถูกส่ง โดยบริการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส

ขอเรียนว่าคำสั่งซื้อจะต้องมีลายมือชื่อและจะส่งให้ตามที่อยู่ที่ส่งให้แต่แรกเท่านั้น

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "ความพึงพอใจสินค้า" Icon ความพึงพอใจสินค้า
Image link border