บริการลูกค้า

Arrow down

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ

คุณยังต้องการข้อมูลอื่นใดอีกหรือไม่?

คำถามที่พบบ่อย - คำถามที่พบบ่อย

Technical Information

กลไกของนาฬิกาควอตซ์คืออะไร?

นาฬิกาควอทซ์ใช้การสั่นสะเทือนหรือออสซิลเลชั่นของแร่ควอทซ์ในการบอกเวลา นาฬิกา Swatch ทุกเรือนทำขึ้นด้วยกลไกแบบควอทซ์ ยกเว้นนาฬิกาแบบไขลานอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงนาฬิการุ่น Sistem51 ทุกเรือนด้วย แร่ควอทซ์มีคุณสมบัติการสั่นสะเทือนอย่างแม่นยำเมื่อได้รับการกระตุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ แรงดันไฟฟ้าหรือออสซิลเลชั่นของผลึกแก้วเป็นวงจรไฟฟ้าที่ใช้การสั่นพ้องทางกลของคริสตัลของวัสดุเพียโซอิเล็กทริกเพื่อสร้างสัญญาณไฟฟ้าที่มีความถี่ที่แม่นยำ ความถี่นี้เองที่ถูกนำมาใช้กันอย่างกว้างขวางในควบคุมจังหวะของเวลา (เช่นเดียวกับนาฬิกาข้อมือระบบควอทซ์) เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาณเวลาที่เที่ยงตรงสำหรับวงจรรวมแบบดิจิตอล และเพื่อรักษาเสถียรภาพความถี่สำหรับตัวส่งและตัวรับสัญญาณวิทยุ ตัวสะท้อนเสียงเพียโซอิเล็กทริกที่พบได้บ่อยที่สุดคือผลึกควอทซ์ ดังนั้นวงจรออสซิลเลชั่นที่มีผลึกแร่นี้จึงมีชื่อว่า "วงจรกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าหรือออสซิลเลชั่นแบบคริสตัล" พูดง่าย ๆ ก็คือ ผลึกควอทซ์มีการสั่นสะเทือนซึ่งมีความเสถียรและทำให้เกิดแรงกระตุ้นอย่างสม่ำเสมอ แรงกระตุ้นหรือแรงผลักที่ผ่านวงจรนับและวงจรตรรก หรือที่เรียกว่า "circuit integer" นั้นจะถูกส่งต่อไปให้กับเฟืองของเข็มนาฬิกา

นาฬิกาอัตโนมัติคืออะไร

นาฬิการุ่น Swatch Automatic และ Sistem51 เป็นนาฬิกาไขลานอัตโนมัติ พลังงานที่ทำให้นาฬิกาสองรุ่นนี้ทำงานได้นั้นไม่ได้มาจากแบตเตอรี่ แต่มาจากพลังงานคีเนติกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการเคลื่อนไหวของแขนผู้สวมใส่ นาฬิกาอัตโนมัติมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิ การกระแทก และวิธีการสวมใส่ ดังนั้น นาฬิกาอัตโนมัติจึงทำงานได้ไม่แม่นยำเท่ากับนาฬิการะบบควอทซ์ และมีค่าความไม่เที่ยงตรง -10 ถึง +40 วินาทีต่อวัน จากประสบการณ์ของเราทำให้พบว่า นาฬิกาที่ใช้กลไกอัตโนมัตินี้มีแนวโน้มที่จะไม่เที่ยงตรงเมื่อยังใหม่อยู่ โดยปกตินาฬิกาจะค่อย ๆ ตรงเวลามากขึ้นเมื่อใช้งานไปนาน ๆAutomatic: -10 ถึง + 40 วินาที/วัน

Chrono Automatic: ± 20 (0-40) วินาที/วัน

Sistem51: -5 +15 (±10) วินาที/วัน

Autoquartz คืออะไร

Swatch Autoquartz คือเทคโนโลยีที่ผสมผสานข้อดีของกลไกนาฬิกาแบบอัตโนมัติ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ กับข้อดีของนาฬิกาแบบควอตซ์ในเรื่องการบอกเวลาที่มีความถูกต้องและแม่นยำ พลังงานคีเนติกที่ได้จากน้ำหนักของการแกว่งในนาฬิกา Autoquartz ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งถูกเก็บไว้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้า และได้รับการควบคุมดูแลโดยแผงวงจรอิเล็กโทรนิคขนาดจิ๋วและวงจรกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าจากผลึกควอตซ์ เพื่อทำให้เกิดความแม่นยำอันเป็นลักษณะของนาฬิกาควอตซ์ ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเก็บพลังงานได้เพียงพอในการสำรองพลังงาน เพื่อทำให้นาฬิกาทำงานได้เต็มที่เป็นเวลา 100 วัน

นาฬิกาโครโนกราฟคืออะไร?

นาฬิกาโครโนกราฟคือนาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นจับเวลา
กลไกเพิ่มเติมนี้ทำให้สามารถนับและจับเวลาระยะสั้น ๆ ได้ โดยการกดปุ่ม
เข็มของนาฬิกาโครโนกราฟ (วินาที นาที และชั่วโมง) จะเริ่ม หยุด
หรือตั้งค่าใหม่ที่ศูนย์ กรุณาดูที่คู่มือของเรา สำหรับขั้นตอนการใช้นาฬิกาโครโนกราฟ

โครโนมิเตอร์คืออะไร?

โครโนมิเตอร์คือนาฬิกาที่ได้รับการทดสอบเรื่องความถูกต้องแม่นยำจากศูนย์ควบคุมที่เป็นทางการ และได้รับใบประกาศอย่างเป็นทางการจาก COSC (สถาบัน Official Swiss Chronometer Testing Institute)

GMT หรือเวลาสากลเชิงพิกัดตามเวลามาตรฐานกรีนิชที่อยู่บนนาฬิกา Swatch ของฉันคืออะไร?

เมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษเป็นที่ตั้งของเวลามาตราฐานกรีนิช (GMT) ตั้งแต่ปี 1884 GMT หรือที่เรียกว่าเวลามาตรฐานกรีนิชเพราะเป็นจุดวัดเวลาที่เริ่มจากเส้นเมริเดียนกรีนิชที่หอดูดาวหลวง เมืองกรีนิช กรีนิชเป็นที่ทุกเขตเวลาใช้เพื่อการวัดเวลา

UTC หรือเวลาสากลเชิงพิกัดที่อยู่บนนาฬิกาของฉันคืออะไร?

"เวลาสากลเชิงพิกัด" (UTC) คือหน่วยวัดเวลามาตรฐานสำหรับพลเรือนในปัจจุบัน มาตรฐานเวลา 24 ชั่วโมงใช้นาฬิกาอะตอมที่มีความแม่นยำอย่างมากรวมกับการอ้างอิงการหมุนของโลก

UTC เป็นมาตรฐานหน่วยวัดเวลาที่ใช้กันทั่วโลก เขตเวลารอบโลกได้ตกลงที่จะลดหรือเพิ่มเวลาขึ้นเพื่อให้เวลาตรงกัน จึงเป็นที่มาของชื่อ เวลาสากลเชิงพิกัด

มาตรฐานเวลาสองชนิดที่ใช้ในการกำหนดเวลาสากลเชิงพิกัดได้แก่:

International Atomic Time (TAI): เป็นหน่วยเวลาที่ใช้ข้อมูลจากนาฬิกามากกว่า 250 เครื่องทั่วโลกซึ่งเป็นมาตรฐานความเร็วในการเดินของนาฬิกา

Universal Time (UT1) หรือที่รู้จักกันในนามของเวลาดาราศาสตร์หรือเวลาสุริยะคติตามการหมุนของโลก ซึ่งเวลานี้ถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบเวลาของ TAI กับระยะเวลาความยาวนานของวันบนโลก

เขตเวลารอบโลกเป็นการนับเวลาบวกหรือลบจากเวลา UTC ทั้งสิ้น ในฐานะที่มีค่าอ้างอิงเป็นศูนย์นี้ UTC จึงได้รับการเรียกว่าเป็นเวลา Zulu (Z) ด้วย เมื่อพูดถึงเขตเวลาแล้ว UTC เป็นที่รู้จักกันในนามของเวลาสากลกรีนิช แต่โดยทั่วไปแล้วจะกล่าวถึงเวลา UTC (สเกลเวลาอะตอม) เมื่อต้องการพูดถึง GMT ก็ตาม

Shockproof คืออะไร

นาฬิกาที่ได้รับการระบุว่าเป็น "นาฬิกากันกระแทก" คือนาฬิกาที่มีค่าความไม่เที่ยงตรงหลังจากเกิดการกระแทกตามมาตรฐานไม่เกิน 2 วินาทีต่อวันสำหรับนาฬิกาควอตซ์ และ 60 วินาทีต่อวันสำหรับนาฬิกาประเภทอื่น ๆ ตามหลักมาตรฐาน ISO 1413 (อ้างอิงจากการจำลองการกระแทกของนาฬิกาที่หล่นจากความสูง 1 ม. บนพื้นผิวไม้) หรือมาตรฐาน NIHS 91-10 ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของนาฬิกาสวิส

นาฬิกา Swatch กันน้ําได้หรือไม่?

เราระบุว่านาฬิกา Swatch กันน้ําได้ถึงแรงดันเกิน 2, 3, 10 หรือ 20 บาร์ ขึ้นอยู่กับรุ่นของนาฬิกา ค่าตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับแรงดันที่ใช้ในระหว่างการทดสอบการกันน้ําตามมาตรฐาน ISO 22810 ค่าที่ระบุเทียบเท่ากับความดันอุทกสถิตที่ใช้ในการแช่ในน้ำที่ระดับ 20 ม. 30 ม. 100 ม. หรือ 200 ม. นาฬิกา Swatch ทุกเรือนจะยังคงกันน้ําได้หากเม็ดมะยม ปุ่มจับเวลา กระจกหน้าปัด ตัวเรือน และปะเก็น (ยางกันน้ำ) ยังคงสภาพเดิม หลีกเลี่ยงการใช้งานเม็ดมะยมและปุ่มจับเวลาขณะอยู่ใต้น้ํา!

อะไรคือฟังก์ชั่นการวัดระยะทาง?

ฟังก์ชั่นวัดระยะทาง (วัดระยะห่างจากพายุ) อยู่ที่หน้าปัดหรือที่ขอบหน้าปัดของ Swatch รุ่น “Take Some Minutes - YCS481” และ “Rosso Furore - YCS494G” (จากพจนานุกรมอาชีพของการทำนาฬิกา)
เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้วัดระยะทาง ในศาสตร์การทำเครื่องบอกเวลาหรือวัดเวลา นี่คือนาฬิกาหรือโครโนกราฟที่มีหน้าปัดที่ปรับได้ จึงทำให้สามารถบอกระยะทางจากหลักพื้นฐานความเร็วของเสียงผ่านอากาศที่อุณหภูมิ 0°C, v = 331.5 ต่อวินาที ค่าต่างของเวลาระหว่างแสงวาบจากการระเบิด (การยิงปืนหรือฟ้าผ่า) และการได้ยินเสียง ทำให้เราสามารถอ่านค่าระยะห่างระหว่างผู้สังเกตและตำแหน่งที่เกิดของแสงที่บนหน้าปัดได้

ฟังก์ชั่น Swatch Access คืออะไร?

Swatch Access คือนาฬิกา Swatch ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายและทำงานร่วมกันกับหน่วยความจำที่ฝังอยู่ในนาฬิกา  ไมโครชิพที่ฝังอยู่ในนาฬิกาสามารถเก็บข้อมูลได้มากมาย ในขณะที่เสาอากาศทำหน้าที่สื่อสารกับปลายทางเพื่ออ่านข้อมูลที่อยู่ในไมโครชิพ ซึ่งทั้งระบบทำงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำ Swatch Access / Snowpass มาใช้งานร่วมกับระบบแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ เช่น การออก ระบบกุญแจ การชำระเงิน และการเข้าสู่เครือข่ายต่าง ๆ

นาฬิการุ่นใดที่สามารถใช้เป็นบัตรผ่านในลานสกีได้เหมือนกับรุ่น Snowpass?

นาฬิกา Swatch Snowpass เป็นเครื่องบอกเวลาและสามารถใช้งานในฟังก์ชันการอ่านชิปโดยไม่ต้องมีการสัมผัส (RFID) ได้ ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของบัตรฝังชิปที่ไม่ต้องมีการสัมผัส


Snowpass 2 รุ่นที่ใช้เทคโนโลยีชิป RFID คือ: RFID 125 kHz (รุ่นเก่า) หรือ RFID 13.56 MHz

ฟังก์ชั่น Swatch Tachometer คืออะไร?

หน้าปัดของนาฬิกาโครโนกราฟใช้เป็นเครื่องวัดความเร็วหน่วยกิโลเมตร/เมตรต่อชั่วโมง (แต่ไม่มีหน่วยไมล์) นาฬิการุ่น Swatch Chrono ส่วนใหญ่แล้วจะมีสเกลวัดความเร็วบนหน้าปัดหรือขอบหน้าปัดที่สามารถอ่านค่าวัดความเร็วต่อหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม./ชม.) การวัดความเร็วจะทำงานในช่วงของเวลามากสุดที่ 60 วินาทีสำหรับระยะทาง 10 เมตร 100 เมตร หรือ 1000 เมตร สำหรับการวัดระยะทางที่ 1000 เมตร หน่วยการอ่านของสเกลวัดความเร็วต่อระยะทางจะเป็นที่ กม./ชม. โดยอัตโนมัติ สำหรับการวัดระยะทางที่ 100 เมตร การอ่านสเกลวัดความเร็วต่อระยะทางต้องหาร 10 เพื่อจะได้หน่วยวัดเป็น กม./ชม. สำหรับการวัดระยะทางที่ 10 เมตร การอ่านสเกลวัดความเร็วต่อระยะทางต้องหาร 100 เพื่อจะได้หน่วยวัดเป็น กม./ชม.

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ใหม่ของฉันนานเท่าไร?

ประมาณ 2-3 ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่และการใช้งาน ตัวอย่างเช่น นาฬิกาที่มีฟังก์ชั่นโครโนกราฟอาจมีอายุการใช้งานของแบตเตอรีสั้นกว่านาฬิการุ่น Swatch Original Gent

ฟังก์ชั่น Swatch Internet Time คืออะไร?

Internet Time คือเวลาสากลใหม่สร้างขึ้นโดย Swatch ด้วยวิถีใหม่ของการศาสตร์แห่งเวลาจึงไม่มีเขตแบ่งเวลาอีกต่อไปเพราะทั้งโลกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมๆ กันและในช่วงเวลาเดียวกัน Internet Time แบ่งเวลา 24 ชั่วโมงต่อวันออกเป็น 1000 หน่วยซึ่งถูกเรียกว่าการเต้นของชีพจร 1 จังหวะเต้นเท่ากับ 1 นาที 26.4 วินาที Internet Time จะแสดงจำนวนด้วยเครื่องหมาย @ และตามด้วยเลขสามหลัก เรียงจาก @000 ถึง @999 วันอินเตอร์เนตเริ่มต้นที่เที่ยงคืน (@000) ที่เมืองเบล บ้านของ Swatch

EOL คืออะไร?

EOL ย่อมาจาก End of Life ซึ่งเตือนว่าแบตเตอรี่กำลังใกล้หมดโดยไฟที่หน้าจอหรือที่เข็มนาฬิกาจะกระพริบ ฟังก์ชั่น EOL จะปรากฏในสินค้าส่วนใหญ่ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม
ในรุ่น Swatch Touch ตัวเลขจะเริ่มกระพริบได้นานไปเรื่อยๆ ถึง 3 ชั่วโมงจึงหยุด ในรุ่น Solar เข็มวินาทีจะหยุดสองถึงสามวินาที และจะเริ่ม "กระโดด" สองถึงสามวินาที เพื่อที่ว่าเวลาจะได้ถูกต้องอีกครั้ง แน่นอนว่าเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ พังก์ชั่น EOL จะหยุดทำงานเช่นกัน

Jewels (Ruby) หมายถึงอะไร?

Swatch Automatic ฝังอัญมณีถึง 23 เม็ด และรุ่น Irony Automatic (เช่นเดียวกันกับรุ่น Irony Diaphane Automatic) มีอัญมณีฝังอยู่ 21 เม็ด ตามที่ได้ระบุไว้ด้านหลังของกลไก

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "ความพึงพอใจสินค้า" Icon ความพึงพอใจสินค้า
Image link border