Retouren

We zijn ervan overtuigd dat u tevreden zult zijn met uw product. Mocht u het onverhoopt toch noodzakelijk achten een product te retourneren, dan proberen wij dit proces zo eenvoudig mogelijk te houden. De herroeping van de aankoop van gepersonaliseerde producten is echter uitgesloten.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen kunt u gebruik maken van het retourformulier dat is toegevoegd aan uw pakketje. 

a. Herroepingsrecht

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, dan verstrikt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Retourneren van ongewenste of defecte producten kan op de volgende manieren:

 1) Gratis retourneren via een DHL EXPRESS punt

-  Vul het retourformulier in - dat was bijgevoegd aan uw pakketje.

- Verpak uw artikel(en) opnieuw

- Verstuur de doos; Swatch dekt de kosten van retourzending (enkel) van DHL EXPRESS punten. 

2) Retourneren bij een Swatch Store  (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht) of een Swatch Corner in de Bijenkorf (Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Maastricht, Utrecht).

- Ga met uw retourartikel en de leveringsbon naar de Swatch Store of een Swatch Corner in de Bijenkorf.

- De Swatch medewerker zal uw retourartikel in ontvangst nemen en versturen naar het Swatch kantoor in Eindhoven. LET OP: de Store medewerker neemt enkel het retourartikel in ontvangst en geeft geen geld terug.

 - Uw retouraanvraag wordt in Eindhoven in behandeling genomen.

3) Retourneren via normale post

- Voeg aan het pakket een mededeling waaruit duidelijk uw wens tot herroeping blijkt.

- Stuur het pakket voldoende gefrankeerd op naar The Swatch Group (Netherlands) BV 
T.a.v. Swatch Online Retouren
Kennedyplein 8
5611 ZS Eindhoven.

The Swatch Group (Netherlands) BV is niet aansprakelijk voor verloren of beschadigde pakketten.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief – indien van toepassing - leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

b. Gebrekkige producten
Op grond van de wet moeten alle producten die u via deze website bestelt aan de overeenkomst beantwoorden.

We proberen de producten zo goed mogelijk te selecteren en verpakken om ervoor te zorgen dat ze u in goede staat bereiken. Indien u onverhoopt toch een product ontvangt dat beschadigd is, of indien u een ander product ontvangt dan u had besteld, of indien het product anderszins niet aan de overeenkomst beantwoordt, neemt u dan alstublieft contact met ons op om ons op de hoogte te stellen van het feit dat u de producten wilt retourneren, bij voorkeur via connect@swatch.nl

Wij raden u aan om een verzendmethode te gebruiken waarbij voor ontvangst getekend moet worden. Stuurt u de retourzending alstublieft naar: 

The Swatch Group (Netherlands) BV 
T.a.v. Swatch Online Retouren
Kennedyplein 8
5611 ZS Eindhoven

- Indien de producten gebrekkig zijn of indien u een verkeerd product heeft ontvangen, dan betalen we ook de kosten van de retourzending terug. Bewaar het verzendbewijs dat u bij verzending ontvangt goed, zodat wij u de kosten van de retourzending kunnen terugbetalen.

U bent verantwoordelijk voor het/de geretourneerde product(en) totdat ze aan ons geleverd zijn. 

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.
Download hier het Europees modelformulier voor herroeping: https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/Modelformulier_voor_herroeping.docx.

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Niet goed, geld terug" Icon Niet goed, geld terug
Image link border