Garanti

 

Garanti Şartları

1- Garanti süresi, malın teslim tarihinden başlar ve 2(iki) yıldır.

2- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

3- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.

4-Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; -Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, -Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanı ücretsiz onarılmasını isteme, -İmkan varsa satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik haklarından birini kullanabilir,

6- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7- Tüketici, şikayet ve itirazı konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.

 

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HALLER

1- Pil ömrü

2- Normal aşınma, yıpranma ve eskime (örneğin çizilmiş cam, deri, plastik, dokuma, velcro gibi metal olmayan kayış ve zincirlerin renk ve/veya malzemesinde değişiklik meydana gelmesi, kaplamanın dökülmesi)

3-Anormal/kötü kullanım, dikkatsizlik ihmal, kaza (vurmalar, çökmeler, çarpmalar, camın kırılması, vs.) sonucu saatin herhangi bir yerinde hasar meydana gelmesi veya kullanma talimatlarına uyulmaması sonucunda meydana gelen hasarlar.

4- Saatin, yetkili olmayan kişilerce açılması (pil değiştirme, bakım, veya onarım için)

 

UYARILAR:

1- Saatinizi aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

2-Saatinizi normal bir kullanım için tasarlandığından düşürmemeye özen gösteriniz.

3- Saatinizi asla çözücülük özelliği olan (alkol, gaz asit vb.) sıvı maddeler ve diğer kimyasal etkiyi haiz maddelerle temas ettirmeyiniz.

4-Saatiniz su geçirmez özelliğe sahiptir ancak deri kayışlı modellerde kayış su altında kaldığı sürece yıpranacağından yüzerken ya da su içerisinde kullanmayınız.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün belirlediği kullanım ömrü 5 yıldır.

Image link border
Image link border