GİZLİLİK BİLDİRİMİ

İşbu Gizlilik Bildirimi, Esentepe Mah. Bahar Sk. River Plaza No:13 K.9, 34394 Şişli İstanbul adresinde bulunan The Swatch Group Turkey Saat Ticaret Limited Şirketi (“biz“), veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız, başkalarıyla paylaştığımız, sakladığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

Kişisel verileriniz her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan ilkelere uygun olarak, meşru menfaatimize ve serbestçe vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden ve gereken durumlarda, arka sayfada yer alan amaçlar dâhilinde işlenecektir.

Size gönderdiğimiz bilgilerin, bize ilettiğiniz seçimleriniz ve tercihlerinize uygun olarak özelleştirilebilmesi ve size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla (müşteri profilleme dâhil olmak üzere) müşteri tercih analizleri, istatistik ve segmentasyon yapmaktayız.

Kişisel verileriniz, ticari iletişim onayı, sözleşmeler, kurumsal internet sitemiz ve/veya benzeri diğer kanallar aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizi arka sayfada yer alan ve İsviçre ile Avrupa Ekonomik Alanı‘nda (AEA) bulunan ve bulunmayan tüzel kişiler ve ayrıca AEA veya İsviçre ile aynı kişisel veri koruma düzeyini sağlamayan ülkeler ile paylaşmaktayız. Her durumda yasal yükümlülüklerimize uygun olarak kişisel verilerinizin korunması için yeterli güvenlik önlemlerinin alınmasını ve ayrıca verileri aktardığımız üçüncü kişilerin verileri yalnızca talimatlarımız doğrultusunda işlemelerini sağlamaktayız. Gerekli olması halinde, Avrupa Komisyonu ve/veya İsviçre Federal Veri Koruma ve Bilgi Komisyonu tarafından onaylanmış olan standart sözleşme maddelerine dayanan veri aktarım sözleşmeleri imzalamaktayız. Kişisel verilerinizi yurtdışına aktarırken açık rızanıza dayanmaktayız.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, (her zaman kullanabileceğiniz) aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerinize erişme ve kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçlarla işlendiğine ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin bilgi edinme;
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme;
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltmesini isteme ve söz konusu düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • Kişisel verilerinizin işleme sebeplerinin ortadan kalkması veya söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağın veya meşru menfaatin bulunmaması halinde, silinmesini talep etme ve silme işleminin size bildirilmesini isteme;
 • Kişisel verilerinizin müşteri veri tabanında tutulmasına ve pazarlama mesajları almanıza ilişkin rızanızı geri alma; kişisel verilerinizin, doğrudan pazarlamaya bağlı olmak şartıyla müşteri profilleme de dâhil olmak üzere doğrudan pazarlama amaçları için kullanılmasına itiraz etme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama;
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme;
 • Veri sorumlusu olarak bize yaptığınız başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu‘na şikâyette bulunma.

İşbu Gizlilik Bildirimi‘nde yapabileceğimiz her değişiklik size tercih etmiş olduğunuz iletişim kanalı aracılığıyla bildirilecektir. Gizlilik Bildirimi‘nin yeni ve güncel versiyonu size bildirildiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Gizlilik Bildirimi veya kişisel verilerinize yönelik herhangi bir talebiniz olması halinde veya haklarınızı kullanmak amacıyla:

 • adınız, soyadınız ve başvurunuz yazılı ise imzanız,
 • T.C. vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız; yabancı iseniz uyruğunuz ve pasaport numaranız,
 • ikamet adresiniz veya iş yeri adresiniz,
 • bildirime esas elektronik posta adresiniz ve telefonunuz,
 • bizimle son olarak ne zaman ve hangi konuda iletişim kurduğunuza dair bilgi,
 • talebinizin konusunu,

konuya ilişkin diğer bilgi ve belgeler ile birlikte başvurunuza ekleyerek kvkk@tr.swatchgroup.com
e-posta adresinden The Swatch Group Turkey Saat Ticaret Limited Şirketi adına iletebilirsiniz.

Yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.
 

Image link border
Image link border