"SHINE IN SILVER" Gallery Image #1
"SHINE IN SILVER" Gallery Image #2_1
"SHINE IN SILVER" Gallery Image #2_1
"SHINE IN SILVER" Gallery Image #2_1
"SHINE IN SILVER" Gallery Image #2_2
Image link border
Image link border

SHINE IN SILVER

สายสีเงินแวววาวและหน้าปัดเมทัลลิกเพิ่มความเปล่งประกายให้นาฬิกาสำหรับเด็ก SHINE IN SILVER เหมาะที่จะเป็นของขวัญเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องเวลา

FPNP130
 • กลไก
  ควอตซ์
 • การกันน้ำ
  3 บาร์
 • วัสดุที่ใช้ทำสาย
  PET รีไซเคิล
 • วัสดุที่ใช้ทำเข็มขัดของสาย
  พลาสติกจากแหล่งชีวภาพ
 • หัวรัดสายนาฬิกา
  ตัวรัดสาย
 • วัสดุที่ใช้ทำตัวเรือน
  พลาสติกจากแหล่งชีวภาพ
 • รุ่นคอลเลคชั่น
  Flik Flak Shine Bright
 •  รูปแบบกล่อง
  แบบพิเศษ
 • สี
  สีน้ำเงิน
 • สีของสายนาฬิกา
  สีน้ำเงิน
 • สีหน้าปัด
  สีเทา
 • สีตัวเรือน
  สีน้ำเงิน
 • รูปทรงตัวเรือน
  ทรงกลม
 • ประเภทสินค้า
  FLIK FLAK POWER TIME
Image link border
 • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
 • "ความพึงพอใจสินค้า" Icon ความพึงพอใจสินค้า
Image link border