Garanti

Your SWATCH® watch is warranted by SWATCH Ltd.* for a period of twenty-four (24) months from the date of purchase under the terms and conditions of this warranty.

Din SWATCH®-klokke er garantert av SWATCH LTD.* i en periode på tjuefire (24) måneder fra kjøpsdatoen i samsvar med vilkår og betingelser i denne garantien. Den internasjonale SWATCH-garantien dekker materiale- og produksjonsdefekter som eksisterte på kjøpstidspunktet for SWATCH-klokken («defekter»). Garantien er kun gyldig dersom garantibeviset er datert, fullstendig og riktig fylt ut og stemplet av en offisiell SWATCH-forhandler («gyldig garantibevis»). 

Ved presentasjon av et gyldig garantibevis har du rett på reparasjon av alle defekter kostnadsfritt i løpet av garantiperioden. Dersom en reparasjon ikke er tilstrekkelig til å gjenopprette normal bruk til din SWATCH-klokke, eller dersom kassen på SWATCH-klokken du kjøpte ikke kan åpnes, garanterer SWATCH LTD at den vil erstattes med en SWATCH-klokke av lignende modell. Garantien for erstatningsklokken utløper tjuefire (24) måneder etter kjøpsdatoen til den erstattede klokken.

Denne produksjonsgarantien dekker ikke:

 • batterilevetiden
 • normal slitasje og aldring (f.eks. riper i glasset, fargeendringer og/eller ikke-metalliske materialer for ledd og lenker som skinn, tekstiler, borrelåsbånd, flassing av pletteringen),
 • skader på klokken som er forårsaket av unormal/upassende bruk, feilhåndtering, forsømmelse, ulykker (slag, bulker, knuseskader, knust glass osv.), upassende bruk av klokken og manglende overholdelse av instruksjonene fra SWATCH LTD.,
 • indirekte skade eller følgeskade som for eksempel skade som oppstår grunnet måten SWATCH-klokken er brukt, at klokken ikke fungerer, defekter eller feil tidsregistrering,
 • en SWATCH-klokke som er håndtert av ikke-autoriserte personer (f.eks. ved bytte av batteri, service eller reparasjon) eller hvor den opprinnelige tilstanden ble endret av tiltak uten for SWATCH LTD.s kontroll. Alle andre krav mot SWATCH LTD., slik som for skade som går utover den ovennevnte garantien, er uttrykkelig ekskludert, bortsett fra lovbestemte rettigheter som kjøperen har i forhold til produsenten.

Den ovennevnte produsentgarantien:

 • er uavhengig av garantier som tilbys av selgeren, som denne ene er ansvarlig for.
 • - påvirker ikke kjøperens rettigheter i forhold til selgeren eller andre lovbestemte rettigheter som kjøperen kan ha. Kundeservice hos SWATCH LTD. tilbyr perfekt vedlikehold av din SWATCH-klokke. Hvis klokken din trenger vedlikehold, bør du kontakte en offisiell SWATCH-forhandler eller et autorisert SWATCH-servicesenter fra den vedlagte listen: de kan sørge for at service ytes i samsvar med SWATCH LTD.s standarder.

* SWATCH LTD.
   CH-2504 Biel / Sveits

® SWATCH er et registrert varemerke

FLIK FLAK-GARANTI

Din Flik Flak®-klokke er garantert av SWATCH LTD.* i en periode på tjuefire (24) måneder fra kjøpsdatoen i samsvar med vilkår og betingelser i denne garantien. Den internasjonale Flik Flak-garantien dekker materiale- og produksjonsdefekter som eksisterte på kjøpstidspunktet for Flik Flak-klokken («defekter»). Garantien er kun gyldig dersom garantibeviset er datert, fullstendig og riktig fylt ut og stemplet av en offisiell SWATCH-forhandler («gyldig garantibevis»).

Ved presentasjon av et gyldig garantibevis har du rett på reparasjon av alle defekter kostnadsfritt i løpet av garantiperioden. Dersom en reparasjon ikke er tilstrekkelig til å gjenopprette normal bruk til din Flik Flak-klokke, eller dersom kassen på Flik Flak-klokken du kjøpte ikke kan åpnes, garanterer SWATCH LTD at den vil erstattes med en Flik Flak-klokke av lignende modell. Garantien for erstatningsklokken utløper tjuefire (24) måneder etter kjøpsdatoen til den erstattede klokken.

Denne produksjonsgarantien dekker ikke:

 • batterilevetiden
 • normal slitasje og aldring (f.eks. riper i glasset, fargeendringer og/eller ikke-metalliske materialer for ledd og lenker som skinn, tekstiler, borrelåsbånd, flassing av pletteringen),
 • skader på klokken som er forårsaket av unormal/upassende bruk, feilhåndtering, forsømmelse, ulykker (slag, bulker, knuseskader, knust glass osv.), upassende bruk av klokken og manglende overholdelse av instruksjonene fra SWATCH LTD.,
 • indirekte skade eller følgeskade som for eksempel skade som oppstår grunnet måten Flik Flak-klokken er brukt, at klokken ikke fungerer, defekter eller feil tidsregistrering,
 • en Flik Flak-klokke som er håndtert av ikke-autoriserte personer (f.eks. ved bytte av batteri, service eller reparasjon) eller hvor den opprinnelige tilstanden ble endret av tiltak uten for SWATCH LTD.s kontroll.

Alle andre krav mot SWATCH LTD., slik som for skade som går utover den ovennevnte garantien, er uttrykkelig ekskludert, bortsett fra lovbestemte rettigheter som kjøperen har i forhold til produsenten.

Den ovennevnte produsentgarantien:

 • er uavhengig av garantier som tilbys av selgeren, som denne ene er ansvarlig for.
 • påvirker ikke kjøperens rettigheter i forhold til selgeren eller andre lovbestemte rettigheter som kjøperen kan ha. Kundeservice hos SWATCH LTD. tilbyr perfekt vedlikehold av din Flik Flak-klokke. Hvis klokken din trenger vedlikehold, bør du kontakte en offisiell Flik Flak-forhandler eller et autorisert Flik Flak-servicesenter fra den vedlagte listen: de kan sørge for at service ytes i samsvar med SWATCH LTD.s standarder.

Produsent
*SWATCH Ltd.
CH-2504 Biel/Switzerland

Flik Flak® er et registrert varemerke

Image link border
 • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
 • "Perfekt som gave" Icon Perfekt som gave
Image link border