Personvernerklæring

1. Om denne personvernerklæringen


1.1. Dette er personvernerklæringen (“Erklæringen”) for The Swatch Group (Nordic) AB. P.O Box 12033, SE-102 21 Stockholm, Sverige, (“Swatch”, “vi", “oss”, “vår”). Swatch er dataansvarlig med henblikk på denne Erklæringen.


1.2. Denne Erklæringen, sammen med våre Bruksvilkår, fastlegger på hvilket grunnlag vi vil behandle alle personopplysninger som innhentes i forbindelse med din bruk av og samhandling med dette nettstedet eller enhver annen online-tilstedeværelse som administreres av oss inkludert vårt nærvær på sosiale medier og våre applikasjoner, (samlet kalt “Nettsted”). For informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies), piksler og sosiale programtillegg (plug-ins), ber vi deg se vår Erklæring om informasjonskapsler, piksler og sosiale programtillegg


1.3. Vi vil legge ut alle endringer vi måtte foreta i Erklæringen på dette Nettstedet eller gi deg beskjed om dem via epost.


1.4. Den Erklæringen som for tiden gjelder er datert 29.02.2024.


2. Hvilke personopplysninger samle vi inn fra deg?


2.1. Vi samler inn personopplysninger som du oppgir til oss, som for eksempel gjennom utfylling av kontaktskjema, registrering for en konto, bruk av interaktive funksjoner, abonnement på en tjeneste, deltakelse i en markedsføringskampanje, bestilling av et produkt eller en tjeneste, forespørsel om informasjon og/eller materiale eller deltakelse i spøøreunderøskelser. Slike personopplysninger vil kunne bestå av:


2.1.1. kontaktinformasjon (så som navn, postadresse, e-postadresse, og mobilnummer eller annet telefonnummer);


2.1.2. kjøps- og transaksjonsinformasjon;


2.1.3. betalingsinformasjon (så som ditt betalingskortnummer, utløpsdato, autorisasjonsnummer eller sikkerhetskode, leveringsadresse, og fakturaadresse);


2.1.4. kundeserviceinformasjon (så som spørsmål til kundeservice, kommentarer, og reparasjonshistorikk);


2.1.5. brukernavn og passord;


2.1.6. informasjon om dine personlige eller profesjonelle interesser, fødselsdato, sivil status, demografi, og erfaringer med våre produkter og kontaktpreferanser;


2.1.7. fotografier, kommentarer og annet innhold du leverer;


2.1.8. kontaktinformasjon du oppgir om venner eller andre personer du gjerne vil at vi skal kontakte; og


2.1.9. informasjon vi vil kunne innhente fra våre tredjeparts tjenesteleverandører.


2.2. Vi innhenter metadata, for eksempel detaljer om dine besøk til Nettstedet, så som trafikkdata, lokasjonsdata, IP-adresse, nettleserinformasjon, økt-data, preferanser, innstillinger, nettblogger og andre kommunikasjonsdata, som vi overvåker under din samhandling med Nettstedet. 


3. På hvilket grunnlag behandler vi personopplysningene dine?


3.1. Vi behandler dine personopplysninger for de formålene som angis eller er åpenbare på tidspunktet for innsamlingen og


3.1.1. som du har samtykket til, for eksempel ved å krysse av en boks; eller 

3.1.2. som gjeldende lover krever av oss, for eksempel for å overholde oppbevaringskravene knyttet til data som er relevante for utarbeiding av årsregnskap; eller

3.1.3. som er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt, for eksempel hvis du bestiller varer; eller

3.1.4. som vi baserer oss på ut fra andre legitime interesser, som omfatter:


- innhenting av markedskunnskap, reklame for produkter og tjenester, kommunisere med og skreddersy tilbud for deg;

- levering og forbedring av våre produkter eller tjenester;

- håndtering av relasjoner med kunder, klienter, leverandører og andre, deling av informasjon med interne interessenter, implementering av sikkerhetsprosedyrer, og planlegging og allokering av ressurser og budsjett;

- overvåking, oppsporing og beskyttelse av organisasjonen, dens systemer, nettverk, infrastruktur, datamaskiner, informasjon, immateriell eiendom og andre rettigheter mot uønsket sikkerhetsinntrengning, uautorisert tilgang, offentliggjøring og anskaffelse av informasjon, data- og systembrudd, hacking, industrispionasje og cyberangrep;

- beskyttelse og utvikling av bransjestandarder; deling av etterretning om enkeltpersoner eller problemer som kan ha en negativ eller skadelig effekt; og etterfølgelse av bransjens beste praksis; eller

- overholdelse av bransjestandarder, reguleringsmyndigheters krav og andre krav knyttet til bekjempelse av bedrageri og hvitvasking av penger.


4. For hvilke formål behandler vi personopplysningene dine?


4.1. Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål:


4.1.1. Hvis du fyller ut et kontaktskjema og oppgir navn, e-postadresse, telefonnummer, preferanser, osv., bruker vi opplysningene til å besvare spørsmålene dine, sende deg informasjon eller utføre andre oppgaver du ber oss om.


4.1.2. Hvis du registrerer en konto hos oss, behandler vi de opplysningene som kreves for å åpne kontoen, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, passord, profilbilde, data fra tredjepartskonto (hvis du for eksempel registrerer deg ved hjelp av din Facebook-konto), osv. for deg å registrere og forvalte kontoen din.


4.1.3. Hvis du bruker våre interaktive funksjoner, behandler vi de opplysningene som kreves for å benytte disse funksjonene for å gjøre det mulig for deg å styre bruken av dem, for eksempel slik at ditt navn og din e-postadresse vises i en rangering og for å sende deg oppdateringer om det online-spillet du har deltatt i.


4.1.4. Hvis du er en eksisterende kunde, vil vi kunne sende deg reklame om våre produkter og tjenester, for eksempel ved hjelp av navnet og postadressen din.


4.1.5. Hvis du abonnerer på en tjeneste som vårt nyhetsbrev og gir oss e-postadressen og navnet ditt, bruker vi disse opplysningene for å sende deg nyhetsbrevet vårt. 


4.1.6. Hvis du deltar i en markedsføringskampanje, bruker vi de opplysningene vi krever av deg for å la deg delta, for eksempel til å styre invitasjon til et arrangement eller for å fastslå og kontakte vinneren av en konkurranse. 


4.1.7. Hvis du bestiller et produkt, materiale eller en tjeneste, vil vi ha behov for og behandle de opplysningene som kreves for å oppfylle bestillingen din, så som navn, telefonnummer, leveringsadresse, kredittkortinformasjon, e-postadresse, osv., for eksempel for å bekrefte bestillingen din, behandle betalingen din, sjekke kredittverdighet, levere de bestilte varene og kontakte deg for leveringsformål.


4.1.8. Hvis du svarer på noen av spørsmålene våre og gir oss personopplysninger så som navn, alder, yrke, osv., bruker vi disse opplysningene til å analysere svarresultatene og trekke konklusjoner av dem. 


4.1.9. Hvis du samtykker til å motta markedsføringsinformasjon når du blir spurt om det, bruker vi opplysningene dine til å sende deg reklamemateriale og annen kommunikasjon, til å kommunisere med deg om, og administrere din deltakelse i, spesielle arrangementer, konkurranser, sweepstake, programmer, tilbud, spørreundersøkelser og markedsundersøkelser, til å sende deg annonser om våre produkter og tjenester, til å skreddersy din bruk av Nettstedet, markedsføringsopplevelse, og kommunikasjon i samsvar med dine preferanser og våre vilkår.


4.1.10. Hvis du samhandler med oss om tredjeparters sosiale nettverk, behandler vi opplysningene dine for slik samhandling med deg på disse nettverkene (vår samhandling med deg på en tredjeparts sosiale nettverk vil være underlagt dette nettverkets retningslinjer for personvern og bruksvilkår).


4.1.11. Vi behandler også personopplysningene dine for å etterleve og håndheve gjeldende rettslige krav, våre bruksvilkår, relevante bransjestandarder, kontraktsforpliktelser og våre retningslinjer.


4.2. Vi vil kunne behandle personopplysningene dine i et sentralisert system som legger til rette for å fremme din merkeopplevelse ved å skreddersy vår kommunikasjon og markedsføringsinnsats for å gjøre dem så relevante og nyttige som mulig for deg (profilbygging). For å gjøre dette vil vi kunne behandle, matche og utfylle personopplysningene dine med opplysninger vi har mottatt fra din samhandling med oss eller fra tredjeparter. For eksempel, hvis du forteller oss om din alder, inntekt, hobbyer eller reiseaktiviteter, vil vi kunne speile disse dataene mot din kjøpsatferd og andre opplysninger vi har innhentet fra deg, for å henvende oss til deg med tilbud, invitasjoner eller reklame vi tror spesifikt vil passe til dine interesser. 


4.3. Vi behandler metadata som vi innhenter fra deg for å forbedre Nettstedet vårt, analysere trafikkmønstre og bruken av Nettstedet, for målrettet markedsføring, for å utvikle og analysere statistikk og demografi, eller for å optimalisere vår tilstedeværelse på internett og vår markedsføringsinnsats. 


5. Hvem offentliggjør og overfører vi personopplysningene dine til?


5.1. Vi vil kunne gjøre personopplysningene dine kjent for følgende mottakere eller kategorier av mottakeres for at de skal kunne bruke opplysningene på egne vegne og under egen kontroll (dataansvarlige):


5.1.1. Vårt morselskap The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Sveits (“Swatch Group”);


5.1.2. Vårt hovedkontor for merkevaren Swatch Ltd., Rue Nicolas G. Hayek 1, 2502 Biel/Bienne, Switzerland (“Brand HQ”);


5.1.3. Våre datterselskaper innen Swatch Group i de landene hvor merket vårt er representert, som angitt når vi innhentet personopplysningene dine.


5.2. Vi vil kunne offentliggjøre personopplysningene dine til følgende mottakere eller kategorier av mottakere som opptrer på våre vegne og/eller som partnere (behandlere), begrenset til formålet for gjennomføring av deres forpliktelser, som er kontraktsmessig bundet til å overholde et adekvat nivå av datavern når de behandler personopplysningene dine (for eksempel for å oppfylle bestillinger, levere pakker, behandle kredittkortbetalinger, yte kundeservice, sende postbrev og e-post, lagre og behandle data, drifte nettsteder, fjerne kopier av data fra kundelister, analysere data, yte markedsføringsbistand, utføre spørreundersøkelser om kundetilfredshet, levere spesialtilpasset reklame):


5.2.1. Swatch Group;

5.2.2. Hovedkontor for merkevaren;

5.2.3. Vårt databehandlingssenter i Sveits;

5.2.4. Våre tilknyttede selskaper i Swatch Group;

5.2.5. Våre tredjeparts tjenesteleverandører.


5.3. Vi vil kunne offentliggjøre personopplysningene dine til en kjøper hvis Swatch eller så godt som alle selskapets eiendeler blir kjøpt opp av en tredjepart, og i så fall vil personopplysninger som innehas om selskapets kunder være blant de overførte eiendelene.


5.4. Vi vil kunne offentliggjøre personopplysningene dine hvis vi er underlagt en plikt til å offentliggjøre eller dele personopplysningene dine for å overholde en rettslig forpliktelse, eller for å håndheve eller anvende våre bruksvilkår og andre avtaler; eller for å beskytte rettighetene, eiendommene eller sikkerheten til Swatch eller noe medlem av Swatch Group, våre kunder, eller andre. Dette inkluderer utveksling av data med andre selskaper og organisasjoner med henblikk på å bekjempe bedrageri og å redusere kredittrisiko.


5.5. Vi vil kunne overføre personopplywsningene dine internasjonalt, inkludert til land som ikke anses å gi et tilstrekkelig nivå av datavern av de aktuelle reguleringsorganene, for eksempel til land som av Europakommisjonen eller den sveitsiske føderale kommisjonær for datavern og informasjon ikke anses å gi et slikt beskyttelsesnivå. I så fall sørger vi for adekvat beskyttelse for personopplysningene dine ved å få mottakerne til å rette seg etter bindende kontraktsmessige forpliktelser i samsvar med gjeldende standarder godkjent av de aktuelle reguleringsorganer eller ved å basere seg på andre sikringstiltak, så som egensertifiseringer, godkjent av de aktuelle reguleringsorganene. Du kan kontakte oss for en kopi av de kontraktsmessige og andre sikringstiltak som er på plass (se avsnitt 9 nedenfor). 


5.6. Dette Nettstedet vil kunne inneholde lenker til og fra nettstedene til våre partnernettverk, annonsører og tilknyttede selskaper. Hvis du følger en lenke til noen av disse nettstedene, ber vi deg merke deg at de har sine egne retningslinjer for personvern og at vi ikke påtar oss noe ansvar for disse retningslinjene. Vennligst sjekk disse retningslinjene før du sender inn noen personopplysninger til disse nettstedene.


6. Hvor lenge behandler vi personopplysningene dine?


Vi behandler personopplysningene dine:


- til du trekker tilbake ditt samtykke til fremtidig behandling, for eksempel frem til du avregistrerer ditt abonnement på vårt nyhetsbrev eller sletter din konto hos oss;

- frem til vi er sikre på at du er fornøyd etter at du har vært i kontakt med oss, f.eks. for å bestille en katalog, stille et spørsmål, be om informasjon, sette opp en avtale eller foreta en reservasjon, osv. men ikke lenger enn tolv (12) måneder etter den siste kontakten, med mindre vi kan basere oss på en annen hjemmel, har informert deg om noe annet eller du har gitt ditt samtykke til en lengre oppbevaringsperiode;

- i forbindelse med et kjøp du foretar eller i forbindelse med en kundeservice-transaksjon for tiden frem til transaksjonen er fullført pluss minst garantiperioden med tillegg av en eventuell ekstra garantiperiode til fordel for deg, med mindre vi kan basere oss på en annen hjemmel, har informert deg om noe annet eller du har gitt ditt samtykke for en lengre oppbevaringsperiode;

- for så lang tid som du fortsetter å være vår forretningspartner pluss ti år, med mindre vi kan basere oss på en annen hjemmel, har informert deg om noe annet eller du har gitt ditt samtykke for en lengre oppbevaringsperiode;

- for så lang tid som loven krever, f.eks. rettslige oppbevaringsforpliktelser basert på lover og forskrifter om bokføring og skatteforpliktelser.


7. Når krever vi personopplysningene dine?


Hvis du ønsker å inngå en kontrakt med oss, for eksempel hvis du bestiller varer eller tjenester, er vi forpliktet til å innhente visse personopplysninger fra deg for å gjøre det mulig for oss å inngå kontrakten, for eksempel, navnet ditt, leveringsadresse, bosted, betalingsinformasjon eller kontaktinformasjon. Skulle du bestemme deg for ikke å gi oss den nødvendige informasjonen, kan vi ikke inngå denne kontrakten med deg. 


8. Hva er rettighetene dine?


8.1. Du har rett til:


- å be oss om innsyn i og rettelse eller sletting av personopplysningene dine;

- å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine, særlig til å protestere mot behandling av personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål; og

- å be oss om å gi deg eller noen person eller enhet du utnevner en digital fil med personopplysningene dine (dataportabilitet). 


8.2. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke som tillater oss å behandle dine personopplysninger for de angitte formålene.


8.3. For å utøve de ovennevnte rettighetene, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.


8.4. Du har også rett til å fremme en klage for kompetent myndighet.


9. Hvordan kan du kontakte oss?For alle spørsmål eller for å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss som følger:


Postadresse: The Swatch Group (Nordic) AB. P.O Box 12033, SE-102 21 Stockholm, Sverige


Telefonnummer: +45 88136060


E-postadresse: Nordic-dataprotection@swatchgroup.net


For kontaktinformasjon til våre representanter eller personvernombud innen EU, vennligst se vår Liste over EU-representanter.