WARUNKI DOSTAWY I ZWROTÓW

Niniejsze warunki dostawy i zwrotów towarów („Warunki Dostawy i Zwrotów”) uzupelniaja Ogólne Warunki Sprzedazy i stanowia integralna ich czesc. Terminy uzyte w niniejszych Warunkach Dostawy i Zwrotów, np. Sprzedawca, Klient,  Moje Konto, Produkt, Potwierdzenie Zamówienia, maja takie samo znaczenie jakie nadano im w Ogólnych Warunkach Sprzedazy.

 

1.      Dostawa Produktów

1.1.     Sprzedawca potwierdzi termin dostawy (w tym równiez numer przesylki) przez wyslanie powiadomienia o wysylce na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formula „Zamów bez rejestracji”). Dostawa bedzie miala miejsce od 2 do 4 dni roboczych, nie pózniej niz 30 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawce, chyba ze Sprzedawca i Klient uzgodnia inaczej w chwili skladania Zamówienia. Miejscem dostawy bedzie miejsce wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia. Sprzedawca bedzie dostarczac Produkty jedynie na terytorium Polski. Ze wzgledów praktycznych Sprzedawca moze dostarczyc Produkty z tego samego Zamówienia oddzielnie, o czym Klient zostanie poinformowany w powiadomieniu o wysylce.


1.2.     Sprzedawca podejmie nalezyte starania, by dostarczyc zamówione Produkty w terminie okreslonym w powiadomieniu o wysylce. W przypadku gdy dostawa Produktów nie jest mozliwa w terminie okreslonym w informacjach o dostawie Zamówienia, zastosowanie bedzie mial pkt 5.11 Ogólnych Warunków Sprzedazy.


1.3.     Produkty beda dostarczane przez firme kurierska wybrana przez Sprzedawce. Klient moze sprawdzic status dostawy przy uzyciu numeru przesylki dostarczonego Klientowi w powiadomieniu o wysylce.


1.4.     Dostawy sa przeprowadzane jedynie w dni robocze, z wyjatkiem sobót. W przypadku gdy terminem dostawy okreslonym w informacji o dostawie Zamówienia jest sobota, niedziela lub inny dzien ustawowo wolny od pracy, dostawa bedzie miec miejsce w nastepnym dniu roboczym.


1.5.     Ryzyko przypadkowej straty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta po dostawie Produktu Klientowi.


1.6.     Klient jest zobowiazany do sprawdzenia stanu Produktu dostarczonego przez firme kurierska i niezwlocznego poinformowania Sprzedawcy o oczywistych i widocznych wadach Produktu wynikajacych z transportu. Jesli Produkt jest uszkodzony, Klient powinien zlozyc reklamacje opisujaca stwierdzona wade zgodnie z pkt 3 Zwrot wadliwych produktów (Procedura skladania reklamacji). Klient powinien zlozyc reklamacje takze, jesli po dokonaniu dostawy zauwazy, ze Produkt posiada wady wynikajace z transportu, które nie byly widoczne i oczywiste w chwili dostawy.


1.7.     W przypadku gdy paczka zawiera wiecej niz jeden Produkt, zwrócony powinien zostac jedynie Produkt uszkodzony, jezeli uszkodzony Produkt jest sprzedawany w zestawie, Produkt powinien zostac zwrócony wraz z calym zestawem akcesoriów. W takim przypadku koszty transportu uszkodzonego Produktu poniesie Sprzedawca. Sprzedawca jest zobowiazany do wymiany Produktu na nowy, który jest zgodny z Zamówieniem oraz do dostarczenia Produktu na koszt Sprzedawcy. Jesli zwracany Produkt nie jest dostepny, Sprzedawca zwróci wszelkie platnosci Klientowi. Jednakze Sprzedawca i Klient moga równiez uzgodnic, ze Klient moze zamówic inny Produkt, który jest dostepny. W takim przypadku, (i) gdy cena wybranego przez Klienta Produktu jest nizsza, wówczas Sprzedawca zwróci Klientowi róznice miedzy cenami Produktów -, natomiast (ii) gdy cena wybranego Produktu jest wyzsza, wówczas Klient zobowiazany bedzie do doplacenia Sprzedawcy róznicy miedzy cenami Produktów. Dodatkowo, w przypadku gdy uszkodzenie Produktu zostanie wykryte na pózniejszym etapie, Klient powinien równiez poinformowac o tym Sprzedawce i dzialac zgodnie z procedura skladania reklamacji opisana w pkt 3.


1.8.     Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, ze zgodnie z Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym, Sprzedawca jest zobowiazany do zaoferowania Klientowi odbioru starego zegarka Klienta bez zadnych oplat, w przypadku gdy Klient zakupi nowy Zegarek od Sprzedawcy. Klient moze zwrócic stary zegarek Sprzedawcy przesylajac go z dopiskiem „Zuzyty sprzet elektroniczny” na nastepujacy adres:  The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.

 

2.      Zwrot niechcianych Produktów (Prawo do odstapienia od umowy) – dotyczy konsumentów

2.1.     Zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo do odstapienia od umowy sprzedazy na odleglosc dotyczacej Produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient lub strona trzecia wskazana przez Klienta (inna niz przewoznik) weszla w fizyczne posiadanie zamówionego Produktu. Jesli Produkty z jednego Zamówienia beda dostarczane w czesciach, Klient nabywa prawo do odstapienia od umowy sprzedazy na odleglosc dotyczacej Produktu od dnia, w którym Klient lub strona trzecia wskazana przez Klienta (inna niz przewoznik) weszla w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu. Jezeli jedno Zamówienie dotyczy wiecej niz jednego Produktu, Klient moze wykonac prawo odstapienia od umowy sprzedazy na odleglosc w odniesieniu do calosci Zamówienia lub w odniesieniu do wybranego Produktu lub Produktów, co oznacza, ze Klient moze równiez odstapic od umowy sprzedazy na odleglosc w czesci. Sprzedawca informuje, ze zgodnie z ustawa o prawach konsumenta Klientom nie przysluguje prawo odstapienia od umowy sprzedazy, której przedmiotem sa zakupione w Sklepie Internetowym rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane wedlug specyfikacji Klienta lub sluzace zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.


2.2.     W celu skorzystania z prawa odstapienia, Klient jest zobowiazany do poinformowania Sprzedawcy o swojej decyzji o odstapieniu umowy sprzedazy na odleglosc poprzez:

(a)     wyslanie oswiadczenia o odstapieniu od umowy sprzedazy na odleglosc na nastepujacy adres Sprzedawcy: The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa; lub

(b)     wyslanie oswiadczenia o odstapieniu od umowy sprzedazy na odleglosc na nastepujacy adres e-mail Sprzedawcy: e-commerce.pl@swatchgroup.com lub

(c) wykorzystanie formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu Internetowego tutaj. Klient może wykorzystać tę formę oświadczenia o odstąpieniu, ale nie jest to obowiązkowe.


2.3.     Sprzedawca niezwlocznie przesle potwierdzenie odbioru oswiadczenia o odstapieniu od umowy sprzedazy na odleglosc (pkt 2.2 ppkt b i c) na adres e-mail wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formula „Zamów bez rejestracji”).


2.4.     W celu dotrzymania terminu okreslonego w pkt 2.1, wystarczy aby Klient przeslal oswiadczenie wskazane w pkt 2.2 przed uplywem okresu na odstapienie.


2.5.     W przypadku odstapienia od umowy sprzedazy na odleglosc, Sprzedawca jest zobowiazany do zwrotu Klientowi wszelkich platnosci otrzymanych od Klienta, w tym kosztów dostawy, bezzwlocznie, lecz w zadnym razie nie pózniej niz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Sprzedawca zostal poinformowany o decyzji Klienta o odstapieniu od umowy sprzedazy na odleglosc. Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów poniesionych przez Klienta wynikajacych z tego, ze Klient wybral inny niz najtanszy rodzaj dostawy, sposród rodzajów dostawy oferowanych przez Sprzedawce.


2.6.     Sprzedawca dokona zwrotu przy wykorzystaniu takich samych srodków platniczych, z jakich Klient skorzystal podczas pierwotnej transakcji, chyba ze Klient w sposób wyrazny wyrazil zgode na inna forme niezwiazana z jakimikolwiek kosztami dla Klienta. W zadnym przypadku, Klient nie poniesie jednak oplat zwiazanych z takim zwrotem. Sprzedawca zastrzega prawo do wstrzymania zwrotu kosztów wspomnianych w poprzednim zdaniu, do chwili, gdy Sprzedawca otrzyma Produkt z powrotem lub gdy Klient przedstawi dowody na odeslanie takiego Produktu, w zaleznosci od tego, które z tych zdarzen nastapi wczesniej.


2.7.     W przypadku odstapienia przez Klienta od umowy sprzedazy na odleglosc, Klient jest zobowiazany do zwrotu Produktów (w tym wszelkich akcesoriów, które byly zawarte w cenie Produktów) Sprzedawcy lub innej stronie upowaznionej przez Sprzedawce do otrzymywania zwracanego Produktu, niezwlocznie, lecz w zadnym razie nie pózniej niz w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Klient odstapil od umowy sprzedazy na odleglosc. Produkt zwracany z powodu odstapienia od umowy sprzedazy na odleglosc musi byc kompletny (w tym wszelki sprzet i akcesoria stanowiace integralna czesc takiego Produktu oraz wszelka dokumentacja, np. podrecznik), w dobrym stanie i bez oznak zuzycia przekraczajacego zakres okreslony w pkt 2.12. W przypadku gdy Klient odstapil od umowy po otrzymaniu faktury, Sprzedawca udokumentuje odstapienie przez Klienta od umowy za pomoca stosownej faktury korygujacej.

 

2.8.     Jesli Klient nie zwróci wszystkich akcesoriów, które byly dodane do Produktów, Sprzedawca bedzie mial prawo do obciazenia Klienta kosztami brakujacych elementów. Klient jest zobowiazany do nalezytej dbalosci o Produkty do chwili ich zwrotu.


2.9.     Klient jest zobowiazany do ponoszenia jedynie kosztów bezposrednich zwiazanych ze zwrotem Produktu. Klient jest zobowiazany do nalezytego zabezpieczenia zwracanego Produktu w celu jego ochrony przed uszkodzeniem podczas transportu.


2.10.  Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, ze w celu dotrzymania terminu okreslonego w pkt 2.7, wystarczajace jest wyslanie Produktu przed uplywem wspomnianego powyzej okresu na zwrot.


2.11.  Po odstapieniu od umowy sprzedazy na odleglosc, Klient jest zobowiazany do zwrotu Produktów na adres Sprzedawcy: The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa lub dostarczenie bezposrednio do autoryzowanego sklepu Sprzedawcy, których lista dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego tutaj, natychmiast, lecz nie później niż w terminie wskazanym w pkt 2.7.


2.12.  Klient ponosi odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci Produktu wynikajace z dzialan innych niz niezbedne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

2.13.  Szczególy dotyczace ustawowego prawa Klienta do odstapienia od umowy sprzedazy na odleglosc oraz wyjasnienie, jak mozna je wykonac, sa dostarczane w Potwierdzeniu Zamówienia.

 

3.      Zwrot wadliwych Produktów (Procedura skladania reklamacji)


3.1.     Wszelkie ujawnione wady fizyczne Produktu zakupionego zgodnie z  Warunkami Ogólnymi (dalej zwane „Wada”) moga byc przedmiotem reklamacji (zwanej dalej „Reklamacja”). Klient może wykorzystać wzór dokumentu Reklamacji, który jest dostępny na stronie Sklepu Internetowego tutaj.


3.2.     Sprzedawca zobowiazany jest do udzielenia odpowiedzi na skarge Klienta w ciagu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania Reklamacji; Sprzedawca zobowiazany jest do powiadomienia Klienta o dalszym postepowaniu.


3.3.     Jesli Reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca wypelni swoje zobowiazania wynikajace z przepisów dotyczacych rekojmi. 


3.4.     Reklamacje zwiazane z dzialalnoscia Sklepu Internetowego (na przyklad dotyczace nieprawidlowo wyliczonych kosztów dostawy lub nieprawidlowych Produktów dodanych do Koszyka) nalezy przeslac na nastepujacy adres: The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa lub e-commerce.pl@swatchgroup.com.

 

3.5.     Wszelkie zwroty Produktów dokonane na podstawie niniejszych Warunków Dostawy i Zwrotu powinny zostac wyslane z dopiskiem „Sklep Internetowy Swatch” na nastepujacy adres: The Swatch Group (Polska) sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa. Sprzedawca moze zaproponowac, zeby Klient zwrócil Produkt za posrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedawce. Klient nie ma obowiazku skorzystania z takiej propozycji i moze zwrócic produkt w sposób przez siebie wybrany na adres wskazany w zdaniu pierwszym. 

 

W dniu 18.09.2017 miala miejsce zmiana Warunków Dostawy i Zwrotów.

Powyzsze zmiany Warunków Dostawy i Zwrotu wchodza w zycie ze skutkiem natychmiastowym ze wzgledu na to, ze dokonywane sa na korzysc Klientów.

Wczesniej obowiazujace Warunki Dostawy i Zwrotów dostepne sa tutaj.

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Zwrot lub refundacja" Icon Zwrot lub refundacja
Image link border