OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAZY

1. Definicje

„Koszyk” oznacza funkcjonalnosc Sklepu Internetowego, w której widoczne sa wybrane przez Klienta Produkty oraz umozliwiajaca Klientowi ustalenie i modyfikacje Zamówienia, w szczególnosci: ilosc Produktów, adres dostawy, wybór sposobu platnosci, adres do faktury.

„Klient” oznacza osobe fizyczna posiadajaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych i korzystajaca ze Sklepu Internetowego lub dokonujaca ze Sprzedawca innej czynnosci prawnej, w szczególnosci polegajacej na zlozeniu Zamówienia, niezwiazanej bezposrednio z jej dzialalnoscia gospodarcza lub zawodowa (konsument). Przedsiebiorcy nie sa Klientami i nie moga kupowac Produktów za posrednictwem Sklepu Internetowego, ani skladac Zamówien; a kazda taka czynnosc bedzie stanowila naruszenie niniejszych Warunków Ogólnych. Jezeli przedsiebiorca jest zainteresowany nabyciem Produktów powinien przeslac zapytanie na nastepujacy adres e-commerce.pl@swatchgroup.com.

„Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawe z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

„Warunki Dostawy i Zwrotów” oznaczaja warunki dostawy Produktów oraz warunki dokonywania zwrotów Produktów niechcianych lub wadliwych, stanowiace integralna czesc niniejszych Warunków Ogólnych.

„Faktura elektroniczna” oznacza Fakture wystawiona i otrzymana w formie elektronicznej, okreslona w art. 2 pkt 32 Ustawy o VAT.

„Warunki Ogólne” oznaczaja niniejsze Ogólne Warunki Sprzedazy.

„Faktura” oznacza dokument, zawierajacy dane wymagane zgodnie z Ustawa o VAT oraz regulacjami wydanymi na jej podstawie, zgodnie z art. 2 pkt 31 Ustawy o VAT.

„Moje Konto” oznacza podstrone Sklepu Internetowego, na której Klient ma mozliwosc zarzadzania swoimi zamówieniami oraz danymi osobowymi, a takze otrzymywania powiadomien oraz uzyskiwania informacji na temat zlozonego Zamówienia.

„Sklep Internetowy” oznacza sklep prowadzony przez Sprzedawce w sieci Internet, pod adresem https://www.swatch.com/pl-pl/.

„Zamówienie” oznacza oferte zakupu Produktu (Produktów) przedstawiona Sprzedawcy przez Klienta za posrednictwem Sklepu Internetowego, zlozona na formularzu wygenerowanym na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz okreslajaca rodzaj i liczbe Produktów, ich cene, warunki dostawy oraz sposób platnosci, która wiaze przez okres 7 (siedmiu) dni.

„Polityka Prywatnosci” oznacza zbiór zasad dotyczacych przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta, stanowiacy integralna czesc niniejszych Warunków Ogólnych.

„Produkt” oznacza rzecz ruchoma dostepna do sprzedazy w Sklepie Internetowym, w szczególnosci Zegarki.

„Rejestracja” oznacza pojedyncza czynnosc polegajaca na zalozeniu Mojego Konta, zrealizowana za posrednictwem panelu administracyjnego udostepnianego przez Sprzedawce na stronie Sklepu Internetowego.

„Sprzedawca” oznacza spólke The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000223301, REGON 015857246, NIP 5213311376, o kapitale zakladowym w wysokosci 10 000 000 zlotych. Sprzedawca jest spólka powiazana ze The Swatch Group Ltd., Biel, Szwajcaria. The Swatch Group Ltd. jest wspólnikiem Sprzedawcy.

„Warunki korzystania” oznaczaja zbiór zasad dotyczacych swiadczenia przez Sprzedawce uslug droga elektroniczna, stanowiacy integralna czesc niniejszych Warunków Ogólnych.

„Ustawa o VAT” oznacza ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i uslug (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 9 listopada 2018 r. poz. 2174).

„Zegarki” oznaczaja zegarki oznaczone znakiem towarowym bedacym wlasnoscia Sprzedawcy lub spólki The Swatch Group Ltd. lub jakiejkolwiek spólki z nimi powiazanej.


2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsze Warunki Ogólne okreslaja zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, a w szczególnosci: skladania Zamówien na Produkty dostepne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów, dokonywania przez Klienta platnosci ceny sprzedazy Produktów, prawa Klienta do odstapienia od umowy sprzedazy Produktów oraz zasady skladania i rozpatrywania reklamacji. Sklep Internetowy nie realizuje sprzedazy Produktów na rzecz przedsiebiorców. Przedsiebiorcy nie moga kupowac Produktów za posrednictwem Sklepu Internetowego, ani skladac Zamówien; a kazda taka czynnosc bedzie stanowila naruszenie niniejszych Warunków Ogólnych. Jezeli przedsiebiorca jest zainteresowany nabyciem Produktów powinien przeslac zapytanie na nastepujacy adres e-commerce.pl@swatchgroup.com. Sprzedawca zastrzega sobie umowne prawo odstapienia od kazdej umowy zawartej z przedsiebiorca, które moze zostac wykonane przez Sprzedawce w ciagu 60 dni od dnia zawarcia umowy z przedsiebiorca.

2.2. Klient jest zobowiazany do dokladnego zapoznania sie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi przed zamówieniem jakichkolwiek Produktów w niniejszym Sklepie Internetowym. Zlozenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest mozliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Klienta, ze zapoznal sie on z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, a takze ze je zrozumial i wyraza na nie zgode. Jezeli Klient nie akceptuje Warunków Ogólnych, Klient nie bedzie mial mozliwosci zamówienia jakichkolwiek Produktów w Sklepie Internetowym.

2.3. Klient moze wydrukowac lub pobrac kopie niniejszych Warunków Ogólnych do wykorzystania w przyszlosci.

2.4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przegladania oferty Produktów dostepnych w Sklepie Internetowym oraz skladania Zamówienia na Produkty, jest spelnienie przez system transmisji danych Klienta nastepujacych minimalnych wymagan technicznych:

(a) dzialajace polaczenie z siecia Internet, umozliwiajace komunikacje dwustronna z wykorzystaniem protokolu HTTPS;

(b) prawidlowo zainstalowana przegladarka internetowa obslugujaca standard HTML 5 oraz technologie Cascading Style Sheets (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyzej, Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub wyzej. Przegladarki powinny dzialac z minimalna rozdzielczoscia ekranu wynoszaca 1024 x 768 pikseli;

(c) wymagana jest wlaczona obsluga JavaScript oraz plików „cookie” (ciasteczek) (zazwyczaj jest ona wlaczona domyslnie).

Aby móc zlozyc Zamówienie, Klient musi posiadac aktywne konto e-mail.

2.5. Klient jest uprawniony i zobowiazany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient jest zobowiazany do powstrzymania sie od jakiejkolwiek aktywnosci, która moglaby wplynac na prawidlowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególnosci: (a) od jakiegokolwiek ingerowania w zawartosc Sklepu Internetowego, w tym w swoje wlasne lub cudze Moje Konto lub jego elementy techniczne, (b) od dostarczania nieprawidlowych danych lub (c) od wykorzystywania instrumentów platniczych nalezacych do innych osób w celu zakupu Produktów. Klient zobowiazuje sie do niedostarczania tresci o charakterze bezprawnym lub tresci, które sa niezgodne z dobrymi obyczajami.


3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient moze korzystac ze Sklepu Internetowego w nastepujacy sposób:

(a) jako Klient posiadajacy Moje Konto oraz skladajacy Zamówienie po zalogowaniu sie na Moje Konto; lub

(b) przez skorzystanie z formuly „Zamów bez rejestracji” — bez zalogowania sie lub rejestracji w Moim Koncie.

3.2. REJESTRACJA „MOJEGO KONTA” Aby dokonac rejestracji Mojego Konta, Klient musi uzupelnic formularz rejestracyjny, tzn. podac nastepujace dane (i) tytul (ii) imie i nazwisko; (iii) adres e-mail; (iv) adres do faktury; (v) adres dostawy (jezeli jest inny niz adres do faktury); (vi) haslo.

3.3. Rejestracja w Sklepie Internetowym oraz normalne korzystanie z funkcjonalnosci oferowanych przez Sklep Internetowy (w tym dostep do informacji na temat Produktów dostepnych w Sklepie Internetowym, korzystanie z Mojego Konta) jest bezplatne.

3.4. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient moze zalogowac sie na Moje Konto, podajac swój adres e-mail oraz haslo.

3.5. Sprzedawca moze zablokowac Moje Konto (tzn. uniemozliwic Klientowi uzyskanie dostepu do Mojego Konta lub dokonywanie zmian w ramach Mojego Konta) jezeli podejrzewa, ze dzialania Klienta dotyczace Sklepu Internetowego naruszaja obowiazujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych. Powiadomienie o zamiarze zablokowania konta Klienta powinno zostac przeslane na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie z wyprzedzeniem wynoszacym 7 (siedmiu) dni, chyba ze takie powiadomienie moze spowodowac utrate dowodów, które moga zostac wykorzystane dla celów prawnych, w postepowaniu karnym lub administracyjnym. Sprzedawca moze zablokowac Moje Konto na czas niezbedny do weryfikacji dzialan Klienta, nie dluzej jednak niz na okres 30 dni. Zablokowanie Mojego Konta oznacza zawieszenie mozliwosci skladania Zamówien przez Klienta oraz korzystania z innych funkcjonalnosci przypisanych do Mojego Konta. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawce w trakcie powyzszego okresu, ze Klient naruszyl obowiazujace przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych, Sprzedawca moze wypowiedziec umowe o swiadczenie uslug droga elektroniczna zawarta z Klientem oraz powiazana z Moim Kontem ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usuniecie Mojego Konta. Zamówienie przyjete do realizacji przez Sprzedawce, które nie zostalo jeszcze wykonane w chwili zablokowania Mojego Konta, nie zostanie wykonane i zawarta umowa ulega rozwiazaniu,

3.6. Klient moze zazadac usuniecia Mojego Konta w dowolnym czasie poprzez przeslanie wiadomosci e-mail z adresu e-mail zapisanego w Moim Koncie na adres e-commerce.pl@swatchgroup.com. Po otrzymaniu takiego zadania, Moje Konto nalezace do Klienta zostanie usuniete przez Sprzedawce. Moje Konto, które zostalo usuniete, nie moze zostac przywrócone. Umowa o swiadczenie uslug droga elektroniczna, powiazana z Moim Kontem, wygasa z chwila usuniecia Mojego Konta.

3.7. FORMULA „ZAMÓW BEZ REJESTRACJI” Klient moze skladac Zamówienia korzystajac ze Sklepu Internetowego, na podstawie formuly „Zamów bez rejestracji”. W takim przypadku przed zlozeniem Zamówienia Klient jest zobowiazany do podania nastepujacych informacji w formularzu kontaktowym: (i) tytul (ii) imie i nazwisko; (iii) adres e-mail; (iv) adres do faktury; (v) adres dostawy (jezeli jest inny niz adres do faktury); (vi) oraz do zlozenia oswiadczen, o których mowa w pkt 5.2 ponizej. Powyzsze czynnosci sa niezbedne do zlozenia Zamówienia.


4. Informacje na temat Produktów

4.1. Zamieszczenie na stronie Sklepu Internetowego informacji o cenie, zdjec oraz opisów Produktów nie oznacza, ze jest to oferta, jest to bowiem jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Ceny wszystkich Produktów dostepnych na stronach internetowych Sklepu Internetowego sa cenami brutto (zawieraja podatek VAT zgodny z aktualna stawka) oraz sa podane w zlotych polskich. Ceny Produktów nie zawieraja kosztów dostawy, jesli takie koszty sa naliczane. Jezeli Sprzedawca obciaza Klienta kosztami dostawy sa one uzaleznione od wartosci Zamówienia (patrz: Warunki Dostawy i Zwrotów). Calkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z ewentualnymi kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed zlozeniem Zamówienia przez Klienta.

4.3. Informacja dotyczaca ceny Produktu objetego Zamówieniem jest wiazaca do momentu otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia, zgodnie z pkt 5.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny Produktu oferowanego w Sklepie Internetowym, umieszczania informacji na temat nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania i odwolywania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego, badz wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wplywu na Zamówienie zlozone i przyjete do realizacji przez Sprzedawce przed data wejscia w zycie ostatniej zmiany.

4.5. Klient nie jest uprawniony do kopiowania lub wykorzystywania zdjec lub opisów Produktów lub jakichkolwiek innych informacji umieszczonych w Sklepie Internetowym do innych celów niz przegladanie lub zakup Produktów. Wykorzystywanie zdjec, opisów lub innych informacji umieszczonych w Sklepie Internetowym do innych celów moze stanowic naruszenie praw autorskich lub innych praw wlasnosci intelektualnej.


5. Skladanie Zamówien

5.1. Klient moze zlozyc Zamówienie w nastepujacy sposób:

(a) za posrednictwem Mojego Konta — po wczesniejszym zarejestrowaniu Mojego Konta oraz przez zalogowanie sie na Moje Konto;

(b) z wykorzystaniem formuly „Zamów bez rejestracji” — tzn. bez koniecznosci rejestracji lub logowania sie na Moje Konto, po spelnieniu wymagan okreslonych w pkt 3.7 powyzej.

5.2. W celu zlozenia Zamówienia Klient jest zobowiazany do zlozenia:

(a) oswiadczenia o tym, ze zapoznal sie z Warunkami Ogólnymi, Warunkami Dostawy i Zwrotów, Warunkami korzystania ze strony internetowej, Polityka Prywatnosci oraz ze je rozumie, a takze ze akceptuje postanowienia w nich zawarte;

(b) oprócz powyzszych - oswiadczenia, ze zostal poinformowany o tym, iz Zamówienie pociaga za soba obowiazek dokonania zaplaty.

5.3. Zamówienia w Sklepie Internetowym moga byc skladane przez dwadziescia cztery (24) godziny na dobe przez caly rok kalendarzowy, przy czym zapoznanie sie z Zamówieniem zlozone po godzinie 17:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy (w Polsce lub w Szwajcarii) nastapi w nastepnym dniu roboczym. Dostep do Sklepu Internetowego moze zostac tymczasowo i bez wczesniejszego powiadomienia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy z przyczyn niezaleznych od Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania lub zaprzestania udostepniania czesci lub wszystkich funkcjonalnosci Sklepu Internetowego w celu dokonania aktualizacji lub usuniecia stwierdzonych bledów, wirusów lub materialów nielegalnych. Powyzsze bedzie przeprowadzone w taki sposób i w takim czasie, by zapewnic jak najmniejsze utrudnienia dla Uzytkownika, jednakze moze skutkowac czasowymi trudnosciami w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Jezeli bedzie to mozliwe, Sprzedawca przekaze uprzednie powiadomienie o zawieszeniu lub przerwie w dzialaniu Sklepu Internetowego.

5.4. Zlozenie przez Klienta Zamówienia na Produkt oznacza zlozenie Sprzedawcy oferty zawarcia na odleglosc umowy sprzedazy Produktów wskazanych w Zamówieniu, zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi. Oferta Klienta wiaze przez okres 7 (siedmiu) dni.

5.5. Po odebraniu Zamówienia Sprzedawca przesle wiadomosc e-mail z potwierdzeniem zlozenia Zamówienia na adres e-mail wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formula „Zamów bez rejestracji”). Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, ze nie oznacza to, iz Zamówienie zlozone przez Klienta zostalo przyjete.

5.6. Przyjecie Zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedawce w sposób odrebny, droga elektroniczna na adres e mail przekazany przez Klienta (dalej „Potwierdzenie Zamówienia”). Po przyjeciu Zamówienia przez Sprzedawce nastepuje zawarcie na odleglosc umowy sprzedazy Produktów wskazanych w Zamówieniu pomiedzy Sprzedawca i Klientem. Potwierdzenie Zamówienia stanowi oswiadczenie Sprzedawcy o przyjeciu oferty, o której mowa w pkt 5.4. W przypadku braku potwierdzenia przez Sprzedawce przyjecia Zamówienia w ciagu 7 (siedmiu) dni od daty zlozenia Zamówienia, umowa sprzedazy na odleglosc Produktów objetych Zamówieniem nie dochodzi do skutku, a oferta Klienta wygasa.

5.7. W przypadku zlozenia przez Klienta oswiadczenia o odstapieniu od umowy sprzedazy zawieranej na odleglosc przed przyjeciem przez Sprzedawce Zamówienia, takie Zamówienie wygasa.

5.8. Po potwierdzeniu przez Sprzedawce przyjecia Zamówienia wszelkie zmiany dotyczace zlozonego Zamówienia moga byc dokonywane za posrednictwem Infolinii dostepnej pod numerem +48 668 652 812 lub przez przeslanie wiadomosci e-mail na nastepujacy adres e-mail: e-commerce.pl@swatchgroup.com, jednakze musza one byc zgloszone nie pózniej niz z chwila otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Powyzszy warunek nie narusza uprawnienia konsumenta do odstapienia od umowy zgodnie z pkt 8 ponizej.

5.9. Klient bedzie powiadamiany przez Sprzedawce o zmianach statusu Zamówienia za posrednictwem wiadomosci e-mail.

5.10. W przypadku gdy z jakichkolwiek powodów lezacych po stronie Sprzedawcy realizacja czesci Zamówienia nie jest mozliwa (np. zamówiony Produkt nie jest dostepny) Sprzedawca moze zaproponowac Klientowi:

(a) anulowanie calego Zamówienia (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej mozliwosci Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiazku realizacji Zamówienia; w przypadku gdy Klient zaplacil juz cene za Produkt, Sprzedawca zwróci Klientowi cala kwote);

(b) anulowanie Zamówienia w czesci, w jakiej realizacja Zamówienia nie jest mozliwa w terminie wskazanym w Zamówieniu (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej mozliwosci Zamówienie zostanie zrealizowane czesciowo, przy czym Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiazku realizacji pozostalej czesci Zamówienia; w przypadku gdy Klient zaplacil juz cene za Produkty, Sprzedawca zwróci Klientowi kwote odpowiadajaca tej czesci zamówienia, która zostala anulowana);

(c) zaczekanie do czasu, gdy Produkt bedzie dostepny (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej mozliwosci Zamówienie zostanie zrealizowane w chwili gdy wszystkie Produkty beda dostepne. Sprzedawca poinformuje Klienta o przyblizonym terminie dostawy calego Zamówienia);

(d) zaczekanie do czasu, gdy Produkt bedzie dostepny oraz dostarczenie Produktu, który jest dostepny aktualnie (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej mozliwosci Zamówienie zostanie zrealizowane i dostarczone w czesciach, co oznacza, ze Produkt niedostepny zostanie dostarczony w terminie pózniejszym). Sprzedawca poinformuje Klienta o przyblizonym terminie dostawy calego Zamówienia. Sprzedawca pokryje koszty dostawy Produktu, który bedzie dostepny i dostarczony w terminie pózniejszym.

5.11. Jezeli w ciagu 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy na temat wystapienia okolicznosci opisanych w pkt 5.10 powyzej Klient nie dokona wyboru którejkolwiek z metod realizacji Zamówienia zaproponowanych przez Sprzedawce (w tym jezeli nie ma mozliwosci skontaktowania sie z Klientem z przyczyn nielezacych po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca postapi zgodnie z pkt 5.10 (b) powyzej. Powiadomienie informujace o tym fakcie zostanie przeslane na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formula „Zamów bez rejestracji”). Klient moze odstapic od umowy sprzedazy zawieranej na odleglosc w zakresie w jakim zostala ona zrealizowana, zgodnie z pkt 8.

5.12. Sprzedawca dolozy wszelkich staran w celu zapewnienia, aby Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego byly zgodne z aktualnymi stanami magazynowymi Sprzedawcy.

5.13. W przypadku promocji lub sprzedazy obejmujacych ograniczona liczbe Produktów, Zamówienie bedzie realizowane zgodnie z kolejnoscia Potwierdzen Zamówienia dotyczacych tych Produktów, do momentu wyczerpania zapasów objetych taka forma sprzedazy.


6. Sposób platnosci

6.1. Platnosci w Sklepie Internetowym moga byc dokonywane:

(a) przy uzyciu kart kredytowych, kart debetowych, zgodnie ze szczególowymi zasadami zamawiania Sprzedawcy – o ile ten sposób platnosci jest aktualnie dostepny;

(b) za pomoca elektronicznego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – o ile ten sposób platnosci jest aktualnie dostepny;

(c) za pomoca systemu PayPal Sprzedawcy – o ile ten sposób platnosci jest aktualnie dostepny;

(d) gotówka w momencie realizacji dostawy (COD, Cash on Delivery) – o ile ten sposób platnosci jest aktualnie dostepny;

(e) za posrednictwem platformy PayU, która udostepnia kilka mozliwosci platnosci: przelew natychmiastowy, BLIK, platnosc ratalna – o ile ten sposób platnosci jest aktualnie dostepny.

6.2. W przypadku wyboru sposobu platnosci, o którym mowa w pkt 6.1 (a), Klient bedacy posiadaczem karty podlega weryfikacji oraz autoryzacji przeprowadzanej przez agenta rozliczeniowego. Sprzedawca moze udostepniac dane osobowe posiadacza karty platniczej osobom trzecim, które sa wymagane w celu umozliwienia Sprzedawcy przeprowadzenie weryfikacji i autoryzacji. W przypadku, gdy agent rozliczeniowy odmawia autoryzacji platnosci na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za jakiekolwiek opóznienie lub brak dostawy zamówionego Produktu, mogace wynikac z powyzszych przyczyn.

6.3. Cena do zaplaty zostanie przedstawiona w Potwierdzeniu Zamówienia. Realizacja Zamówienia zostanie przeprowadzona niezwlocznie po zawarciu umowy sprzedazy na odleglosc, tzn. po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia. Za wyjatkiem pkt 6.1. (d) zaplata powinna nastapic w ciagu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia.

6.4. Sprzedawca nie obciazy karty kredytowej/debetowej Klienta do momentu wyslania Zamówienia przez Sprzedawce. Platnosc musi zostac dokonana przed dostawa Produktów. Sprzedawca pobierze pelna kwote do zaplaty z karty kredytowej/debetowej Klienta przed wyslaniem Produktów. Sprzedawca moze wstrzymac dostawe Produktów do momentu otrzymania pelnej kwoty platnosci. Sprzedawca moze wypowiedziec umowe z Klientem lub odstapic od niej ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji gdy Klient, bez waznego powodu, nie dokona platnosci w wymaganym terminie i nie dokona platnosci w ciagu 7 dni od daty otrzymania przekazanego przez Sprzedawce przypomnienia o koniecznosci zaplaty za Produkt.

6.5. W przypadku wyboru sposobu platnosci, o którym mowa w pkt 6.1 (a), (b), (c) lub (e) powyzej, za moment dokonania platnosci uwazany bedzie pomyslny wynik autoryzacji platnosci.

6.6. Sprzedawca wystawi Fakture dokumentujaca sprzedaz w formie i w terminie okreslonym zgodnie z postanowieniami Ustawy o VAT. Poprzez wyrazenie zgody na Warunki Ogólne, Klient wyraza równiez zgode na otrzymanie Faktury Elektronicznej, jako podstawowego dokumentu potwierdzajacego sprzedaz, a takze sklada wniosek o jej otrzymanie. Faktura Elektroniczna zostanie przeslana bezposrednio na adres e-mail Klienta.


7. Dostawa

Warunki dostawy Produktów zostaly okreslone w Zalaczniku nr 1 — Warunki Dostawy i Zwrotów.


8. Prawo do odstapienia od umowy

Warunki zwrotu Produktów niechcianych (warunki odstapienia od umowy) zostaly okreslone w Zalaczniku nr 1 — Warunki Dostawy i Zwrotów.


9. Procedura skladania reklamacji

Warunki zwrotu Produktów wadliwych zostaly okreslone w Zalaczniku nr 1 — Warunki Dostawy i Zwrotów.


10. Gwarancja na Zegarki

10.1. Wszystkie Zegarki oferowane do sprzedazy w niniejszym Sklepie Internetowym sa objete gwarancja (zwana w dalszej czesci „Gwarancja” lub „Gwarancja Miedzynarodowa”), udzielana wylacznie przez producenta, tj. spólke Swatch Ltd. CH-2504 Biel/Szwajcaria (zwana w dalszej czesci „Gwarantem”).

10.2. Gwarancja obejmowac bedzie wady materialowe lub produkcyjne istniejace w chwili dostawy Zegarków do Klienta przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesiecy. Pelna tresc warunków Gwarancji znajduje sie w dokumencie Gwarancji Miedzynarodowej, dostarczanej Klientowi wraz z kazdym Zegarkiem. Warunki Gwarancji sa równiez dostepne pod nastepujacym adresem Gwarancja .

10.3. Roszczenia gwarancyjne moga byc skladane w autoryzowanym punkcie sprzedazy detalicznej Sprzedawcy lub u Sprzedawcy - zgodnie z Zalacznikiem nr 1 - Warunki Dostawy i Zwrotów, lub poprzez dostarczenie Produktu do serwisu producenta na adres: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o.? ul. Marynarska 15; 02-674 Warszawa??, Polska???. Do roszczen gwarancyjnych nalezy dolaczyc dowód zakupu, potwierdzajacy date dokonania zakupu np. fakture, oryginalne zawiadomienie o dostawie, Potwierdzenie Zamówienia, wyciag z rachunku bankowego lub rachunku karty kredytowej. Zaznaczamy, ze w przypadku sprzedazy internetowej certyfikat Gwarancji Miedzynarodowej dostarczany wraz z kazdym Zegarkiem nie stanowi dowodu zakupu.

10.4. Sprzedawca potwierdza, ze Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza praw Klienta wynikajacych z przepisów ustawowych dotyczacych rekojmi.


11. Postanowienia rózne

11.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub opóznienie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiazku Sprzedawcy wynikajacego z umowy sprzedazy zawieranej na odleglosc pomiedzy Klientem i Sprzedawca, które jest spowodowany dzialaniem sily wyzszej.

11.2. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy Warunkami Ogólnymi, Warunkami korzystania i Polityka Prywatnosci, rozstrzygajace znaczenie maja niniejsze Warunki Ogólne.


12. Zmiany niniejszych Warunków Ogólnych

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Ogólnych lub jakiejkolwiek ich czesci, w tym Warunków Korzystania ze strony internetowej lub Warunków Dostawy i Zwrotów. Zmiany te nie beda naruszac praw Klienta wynikajacych z Zamówien zlozonych przed data wejscia w zycie powyzszych zmian. W przypadku takich zmian Sprzedawca poinformuje Klientów o modyfikacji poprzez podanie ujednoliconego tekstu zmienionych Warunków Ogólnych na stronie internetowej obok dotychczasowej wersji wraz z informacja o zmianie. Zmiana Warunków Ogólnych wchodzi w zycie w ciagu 14 (czternascie) dni od daty jej opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

12.2. Klient posiadajacy Moje Konto podczas pierwszego zalogowania sie do Sklepu Internetowego po wejsciu zmian w zycie zostanie powiadomiony o tych zmianach za posrednictwem Mojego Konta oraz o mozliwosci ich przyjecia. Odmowa przyjecia zmian jest równoznaczna z odstapieniem od umowy dotyczacej Mojego Konta zawartej ze Sprzedawca ze skutkiem natychmiastowym, a Klient nie ma prawa korzystac ze Sklepu Internetowego. W odniesieniu do Klientów korzystajacych z formuly „Zamów bez rejestracji” obowiazuje aktualna wersja Warunków Ogólnych.


13. Prawo wlasciwe i wlasciwosc sadów

13.1. Postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych, w tym Warunków korzystania oraz Warunków Dostawy i Zwrotów, a takze umowy sprzedazy zawierane na odleglosc pomiedzy Klientem i Sprzedawca za posrednictwem Sklepu Internetowego beda interpretowane zgodnie z prawem polskim oraz podlegaja temu prawu. Wlasciwe sady polskie beda sadami wylacznie wlasciwymi do rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikajacych z umów zawieranych pomiedzy Klientem i Sprzedawca za posrednictwem Sklepu Internetowego oraz niniejszych Warunków Ogólnych.

13.2. Klient moze skorzystac z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która umozliwia rozpatrywanie sporów powstalych na tle umów zawartych pomiedzy Klientem i Sprzedawca. Platforma ta jest dostepna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR  jest miejscem pozasadowego rozstrzygania sporów wyniklych z internetowych umów sprzedazy i swiadczenia uslug zawartych pomiedzy konsumentami a przedsiebiorcami.

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Zwrot lub refundacja" Icon Zwrot lub refundacja
Image link border