VILKÅR FOR BRUK

1. Innledning 
1.1 Les disse vilkårene for bruk («Vilkår for bruk») nøye før du bruker dette nettstedet («Nettstedet»). Tilgang og bruk av nettstedet indikerer at du aksepterer og samtykker i å overholde Vilkårene for bruk. Hvis dette ikke er tilfelle må du ikke bruke nettstedet.
1.2 Nettstedet drives og Vilkårene for bruk ble utstedt av The Swatch Group (Nordic) AB, P.O. box 12033, SE-102 21 Stockholm, («Swatch», «Vi", «Oss», «Vår/vårt/våre»). 
1.3 Swatch kan når som helst revidere disse Vilkårene for bruk. Du er bundet av alle slike revisjoner og bør derfor jevnlig gå gjennom denne siden for å se de gjeldende vilkårene som du er bundet av.  

2. Formålet med og innholdet på nettstedet 
2.1 All informasjon og materiell på nettstedet presenteres kun for å gi generell informasjon om og for å markedsføre Swatch’ produkter og tjenester. [Slik informasjon og materiell utgjør ikke et tilbud om Swatch’ produkter og/eller tjenester] eller offisielle forhandleres eller andre tredjeparters, og de utgjør heller ikke rådgivning eller andre instruksjoner om bruken av Swatch’ produkter og/eller tjenester.
2.2 Nettstedet kan inneholde informasjon om våre verdensomspennende produkter og tjenester, der ikke alle er tilgjengelige på hvert sted. En referanse til et Swatch-produkt eller -tjeneste innebærer ikke at produktet eller tjenesten er eller vil bli tilgjengelig der du holder til.  

3. Brukerinnhold 
3.1 Vær oppmerksom på at når du legger inn informasjon på nettstedet (det vil si et forum eller en gjestebok) så vil denne informasjonen være tilgjengelig for andre. Du bør derfor velge informasjonen du legger inn og som du gir andre brukere, med omhu. 
3.2 Swatch påberoper seg ikke eiendomsrett til tekster, filer, bilder fotografier, videoer, lyd, verk fra forfatter eller noe annet materiell du legger inn («Brukerinnhold») på nettstedet. Etter at du har lagt inn brukerinnholdet, vil du fortsatt ha full eiendomsrett til det, og du vil stadig ha rett til å bruke det slik du ønsker. Ved å legge inn brukerinnhold på eller gjennom nettstedet gir du oss hermed en ikke-eksklusiv, underlisensierbar, overførbar, fri og verdensomspennende rett til å bruke, modifisere, fremvise offentlig, reprodusere og distribuere ditt brukerinnhold på og gjennom nettstedet eller i Swatch-avsnittet på en tredjeparts plattform (Facebook, Twitter etc.) til du fjerner brukerinnholdet ditt fra nettstedet. 
3.3 Du erklærer og garanterer at: (I) du eier brukerinnholdet som er lagt inn av deg på nettstedet eller på annen måte har rett til å gi tillatelsen som fremgår over, og (ii) innlegging av ditt brukerinnhold på nettstedet utgjør ikke et brudd på rettighetene til personvern, opphavsrett, varemerker, kontraktsrettigheter eller andre rettigheter som tilhører en annen person eller et selskap. 
3.4 Du er eneansvarlig for brukerinnholdet som du legger inn på nettstedet. Du kan ikke legge inn, oversende eller dele brukerinnhold på nettstedet som du ikke har skapt eller som du ikke har tillatelse til å legge inn. Brukerinnhold blir ikke nødvendigvis gjennomgått av Swatch før innlegging og reflekterer ikke nødvendigvis meningene eller retningslinjene til Swatch. Swatch gir ingen garantier, uttrykkelige eller underforståtte, når det gjelder brukerinnhold eller nøyaktigheten og påliteligheten av det eller noe annet materiell eller informasjon som du sender til andre brukere. Du må ikke legge inn eller sende ulovlig, truende, injurierende, ærekrenkende, obskønt, skandaløst, provoserende, pornografisk eller bespottelig materiell som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som kan anses som et lovbrudd, gi opphav til sivilt erstatningsansvar eller på annen måte utgjøre et brudd på loven. 
3.5 Nettstedet kan tilby brukerne muligheten til å opprette en personlig konto ved å oppgi bestemt informasjon. I slike tilfeller vil du måtte velge en e-postadresse og et passord. Du er eneansvarlig for å holde passordet hemmelig. Du godtar ikke å bruke kontoen, e-postadressen eller passordet til andre brukere eller avsløre passordet ditt til noen tredjepart. Du godtar å varsle oss umiddelbart hvis du mistenker uautorisert bruk av kontoen eller passordet ditt. Du er eneansvarlig for all bruk av kontoen din.
3.6 Swatch forbeholder seg uttrykkelig retten til å fjerne enhver informasjon eller materiell som er lagt inn eller sendt av noen, som utgjør et brudd på disse reglene, inkludert eventuelle tilbud på klokker. Swatch vil samarbeide med enhver myndighet eller rettskjennelse som ber om eller beordrer Swatch til å avsløre identiteten til noen som har lagt inn slik informasjon eller slikt materiell.

4. Immaterielle rettigheter 
4.1 Nettstedet, sammen med all informasjon, tekst, bilder, fotografier, lyd- og videoklipp, design, grafikk, logoer, symboler, navn, produkter og selskapsbetegnelser, så vel som all programvare som finnes på nettstedet og i eventuelle filer, og utvalget og organiseringen av dette («Nettstedsinnhold») er underlagt rettsvern, spesielt rettigheter til åndsverk, varemerker og design som eies av Swatch, selskapets tilknyttede parter, brukere eller lisensgivere der alle rettigheter forbeholdes. Nettstedsinnhold kan modifiseres, kopieres, distribueres, «frames», reproduseres, republiseres, lastes ned, vises, legges inn, sendes eller selges i enhver form eller med hjelp av ethvert middel, helt eller delvis, uten vår skriftlige forhåndstillatelse, bortsett fra at det foregående ikke gjelder for ditt eget brukerinnhold som du lovlig legger inn på nettstedet. I tillegg kan ikke digitalt innhold kopieres inn i andre programmer uten skriftlig forhåndstillatelse fra Swatch. 
4.2 Forutsatt at du er kvalifisert til å bruke nettstedet, gis du en begrenset tillatelse til å gå inn på og bruke nettstedet og nettstedsinnholdet og laste ned eller skrive ut en kopi av enhver del av nettstedsinnholdet som du rettmessig har fått tilgang til kun for eget personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du beholder alle varsler om opphavsrett og eiendomsrett. Tillatelsen er gjenstand for vilkårene for bruk og omfatter ikke bruk av datamining, roboter eller lignende datainnsamling eller utvinningsmetoder. Bortsett fra ditt eget brukerinnhold kan du ikke laste opp eller republisere nettstedsinnholdet på noe nettsted, intranett- eller extranettsted eller innarbeide det i noen andre databaser eller kompileringer, og all annen bruk av nettstedsinnholdet er strengt forbudt. All bruk av nettstedet eller nettstedsinnholdet enn det som er spesifikt godkjent i dette dokumentet, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Swatch er strengt forbudt og vil oppheve tillatelsen som er gitt i dette dokumentet. Enhver uautorisert bruk kan også utgjøre et brudd på gjeldende lovgivning, inkludert, uten begrensning lov om opphavsrett og varemerker og gjeldende kommunikasjonsregler og -bestemmelser. Med mindre det er uttrykkelig angitt i dette dokumentet kan ikke disse vilkårene for bruk tolkes som å gi noen form for rett til immaterielle rettigheter. 
4.3 «[HOVEDVAREMERKET]» og andre varemerker, logoer, tegn, sideoverskrifter, knappeikoner, tjenestenavn og andre merker (i fellesskap kalt «Varemerker») som fremkommer på nettstedet er underlagt rettigheter til varemerker og andre rettigheter som tilhører Swatch eller selskapets samarbeidspartnere. Våre varemerker kan ikke brukes, inkludert som del av varemerker og/eller som del av domenenavn, i forbindelse med produkter eller tjenester på noen måte som vil kunne føre til forvirring og kan ikke kopieres, imiteres eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Swatch. Din bruk/misbruk av varemerkene som fremkommer på nettstedet, eller i noe annet nettstedsinnhold, bortsett fra slik det fremgår i vilkårene for bruk, er strengt forbudt. 

5. Ansvarsfraskrivelse 
5.1 Selv om Swatch gjør sitt beste for å legge inn nøyaktig og oppdatert informasjon på nettstedet, gis ingen garantier eller erklæringer med tanke på nettstedsinnholdet som leveres «as is». Spesielt verken garanterer eller erklærer Swatch at din bruk av nettstedsinnholdet ikke vil stride mot rettighetene til tredjeparter som ikke eies av, eller er tilknyttet, Swatch. 
5.2 Swatch påtar seg ikke noe ansvar, og kan heller ikke holdes erstatningsansvarlig for, skade på, eller virus som måtte infisere ditt PC-utstyr eller andre eiendeler fordi du har vært inne på eller brukt eller surfet på nettstedet eller ved at du har lastet ned materiell, data, tekst, bilder, video eller lydklipp fra nettstedet. 
5.3 Swatch forbeholder seg retten til å avbryte eller avslutte enhver av funksjonene på nettstedet. Swatch påtar seg ikke noe ansvar eller erstatningsansvar av noen art for avbrudd eller opphør av noen av funksjonene på nettstedet, uansett om dette er resultatet av handlinger eller unnlatelser fra Swatch eller noen av selskapets samarbeidspartneres side. 
5.4 Nettstedsinnholdet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Swatch forbeholder seg retten til å foreta endringer, korreksjoner og/eller forbedringer av nettstedsinnholdet når som helst og uten varsel.  

6. Koblinger til og fra andre nettsteder 
6.1 Fordi Swatch ikke har noen kontroll over og ikke støtter noen av disse nettstedene som nettstedet er koblet til og fordi Swatch ikke har gjennomgått nettstedene som nettstedet er koblet til, erkjenner du at Swatch ikke er ansvarlig for innholdet i noen av off-site-sidene eller noen andre nettsteder som er koblet til nettstedet. Ansvar for tilgang til off-site-sider og koblede tredjeparts nettsteder påhviler kun deg selv. 
6.2 Din kobling til nettstedet, off-site-sider eller andre nettsteder skjer for egen risiko. Ved å bruke slike koblinger forstår du at de juridiske erklæringene og retningslinjene for personvern for ethvert koblet nettsted vil gjelde, og som vil være ulike Swatch’. Hvis du skulle ønske å koble deg til nettstedet kan du bare gjøre dette på grunnlag av at du kobler til, men ikke lager en kopi av nettstedet, og på følgende vilkår. 
6.3 «Framing» av nettstedet fra nettsteder eller nettstedselementer fra parter som ikke er en del av The Swatch Group Ltd. er ikke tillatt. In-line kobling eller andre måter å integrere deler av nettstedet på nettstedene til tredjeparter som ikke er en del av The Swatch Group Ltd., er tilsvarende forbudt.  

7. Tjenestetilgang 
7.1 Selv om Swatch prøver å sørge for at nettstedet normalt skal være tilgjengelig 24/7, er selskapet ikke erstatningsansvarlig uansett av hvilken årsak for at nettstedet kan være utilgjengelig når som helst i hvilken som helst periode. 
7.2 Tilgang til nettstedet kan suspenderes midlertidig og uten varsel i tilfelle av systemfeil, vedlikehold eller reparasjoner eller på grunn av årsaker som ligger utenfor vår kontroll.  

8. Begrensing av erstatningsansvar 
8.1 I den grad det er tillatt etter loven, og bortsett fra skader som måtte være forårsaket ved forsett eller grov uaktsomhet, avviser Swatch og alle andre selskaper i The Swatch Group Ltd., inkludert ledelsen, styremedlemmer, ansatte, aksjonærer eller representanter for noen av disse, alt erstatningsansvar og annet ansvar for ethvert beløp eller tap eller skade som måtte oppstå som følge av at du eller en tredjepart (inkludert, men ikke begrenset til, alle direkte og indirekte skader, følgeskader eller tap, eller tap av inntekter, omsetning, goodwill eller data) i forbindelse med nettstedet på noen måte eller i forbindelse med bruk, manglende evne til bruk eller følgene av bruk av nettstedet, ethvert nettsted som er koblet til nettstedet eller materiell på slike nettsteder, inkludert, men ikke begrenset til, tap eller skader som skyldes virus som kan infisere datautstyr, programvare, data eller andre eiendeler på grunn av din tilgang til, bruk av eller surfing på nettstedet eller ved at du har lastet ned noe av materiell fra nettstedet eller noe nettsted som er koblet til nettstedet. Ikke noe i dette avsnittet skal utelukke eller begrense Swatch’ erstatningsansvar for død eller personskader som er forårsaket av uaktsomhet.  

9. Personvern 
9.1 Vi har fokus på å ivareta ditt personvern og beskyttelse av dine personopplysninger. Les våre retningslinjer for personvern.  

10. Diverse 
10.1 Hvis Swatch unnlater å utøve eller håndheve rettigheter eller bestemmelser i vilkårene for bruk, anses ikke dette som en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser. Overskriftene for punktene i vilkårene for bruk er kun ment som en praktisk hjelp og har ingen juridisk eller kontraktsmessig virkning. Hvis en bestemmelse i vilkårene for bruk skulle vise seg å være ugyldig eller umulig å håndheve, skal ikke dette på noen måte påvirke eller redusere virkningen av gyldigheten, lovligheten og håndhevbarheten av de gjenværende bestemmelsene i dette dokumentet. 
10.2 Vilkårene for bruk styres av og vil bli tolket i samsvar med sveitsisk lov uten hensyn til noen regler om lovkonflikt i FNs Convention on Contracts for the International Sale of Goods (FNs Konvensjon om kontrakter for internasjonale løsørekjøp). I den grad det er tillatt i loven skal en kompetent domstol på hjemstedet til Swatch’ hovedkontor, for tiden i Biel i Sveits, ha eksklusiv domsmyndighet når det gjelder tvister som måtte oppstå på grunnlag av vilkårene for bruk og din bruk av nettstedet, underlagt vår rett til å rettsforfølge en bruker på hennes/hans hjemsted.  
10.3 Hvis du har spørsmål knyttet til disse vilkårene for bruk, kan du skrive til 

The Swatch Group (Nordic) AB
P.O Box 12033
SE-102 21 Stockholm
Sverige
 
eller til
connect@swatch.no
 

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Perfekt som gave" Icon Perfekt som gave
Image link border