KJØPSVILKÅR
 

1.    Generell

1.1    Disse salgsvilkårene gjelder for vår leveranse til deg av alle produktene som er angitt på nettstedet https://www.swatch.com/no-no/. Les disse salgsvilkårene grundig før du bestiller produkter på dette nettstedet. Du forstår at du ved å bestille noen av produktene godtar å være bundet av disse salgsvilkårene slik de framgår under.
1.2    Klikk på knappen som er merket “Jeg godtar” på slutten av ordreprosessen hvis du godtar salgsvilkårene. Du forstår at hvis du ikke godtar salgsvilkårene, vil du ikke kunne bestille produkter på dette nettstedet.
1.3    Nettstedet drives av The Swatch Group (Nordic) NUF, (“vi”, “oss”, “vår/vårt/våre”). Vi er registrert i Norge med org.nr. 982 069 335. Vårt mva.nr. er 982 069 335 MVA. The Swatch Group (Nordic) NUF er et selskap som er tilknyttet The Swatch Group Ltd., Biel, Sveits.

2. Din status

2.1    Ved å legge inn en ordre på vårt nettsted bekrefter du følgende:
2.1.1    Du er har rettslig handleevne til å inngå bindende kontrakter;
2.1.2    Du er minst 18 år gammel
2.2    Hvis du inngår kontrakten som forbruker, må du være oppmerksom på at ingenting i kontrakten mellom deg og oss eller disse salgsvilkårene påvirker dine juridiske rettigheter som forbruker. 

3. Kjøp av varer, ordreprosess.

3.1    Din ordre av et produkt skal anses som et tilbud om å kjøpe varer i henhold til disse salgsvilkårene.
3.2    Etter at du har lagt inn en ordre vil du motta en ordrebekreftelse via e-post fra oss. Vær oppmerksom på at dette ikke innebærer at ordren er akseptert.
3.3    Produktbeskrivelsene er korrekte på publiseringsdatoen, men kan endres uten varsel, og levering er avhengig av at de er tilgjengelige.
3.4    Ordrer er gjenstand for Swatch sin aksept og at de bestilte produktene er tilgjengelige. Swatch er ikke ansvarlig for feil i typografi eller fotografisk gjengivelse av produktet, men du har rett til avbestillingsrett i henhold til punkt 7 under.
3.5    Hvis de bestilte produktene ikke er tilgjengelige, vil vi varsle deg via e-post, og du vil ha mulighet enten til å vente til varen er tilgjengelig på lager eller avbestille.
3.6    Vi vil bekrefte vår aksept ved å sende en ordrebekreftelse via e-post, og denne utgjør en bindende kontrakt mellom deg og oss.
3.7    Kontrakten vil gjelde bare for produktene vi har bekreftet klare for forsendelse i ordrebekreftelsen. Vi er ikke forpliktet til å levere andre produkter som kan ha vært en del av ordren din før forsendelse av slike produkter er bekreftet i en separat ordrebekreftelse.

4. Pris og betaling

4.1    Prisen på produktene vil være som vist på dette nettstedet til enhver tid, bortsett fra når det foreligger en åpenbar feil. Når du kjøper et produkt på dette nettstedet må du betale prisen som vises (som inkluderer MVA med gjeldende sats) sammen med leveringskostnader, som eventuelt vil bli lagt til totalbeløpet slik det framgår av vår veiledning til leveringskostnader (Levering og returer). 
4.2    Prisene kan endres når som helst, men endringene vil ikke påvirke ordrer som vi har sendt ordrebekreftelse på.
4.3    Nettstedet vårt inneholder en lang rekke produkter og det er alltid mulig at, til tross for at vi gjør vårt beste, noen av produktene som finnes på nettstedet kan være feilpriset. Vi vil vanligvis verifisere prisen som en del av våre forsendelsesprosedyrer slik at, der den korrekte prisen for et produkt er lavere enn den oppgitte prisen, vil vi belaste deg for det laveste beløpet når vi sender produktet til deg. Hvis den korrekte prisen på et produkt er høyere enn prisen som er oppgitt på nettstedet, vil vi vanligvis, etter eget skjønn, enten kontakte deg for å få instruksjoner før vi sender produktet til deg, eller avvise ordren din og varsle deg om en slik avvisning.
4.4    Vi er ikke under noen omstendighet forpliktet til å levere produktet til deg til den feilaktige (lavere) prisen, selv etter at vi har sendt deg en ordrebekreftelse hvis prisfeilen er åpenbar og umiskjennelig og med rimelighet kan ha blitt oppdaget av deg som en feil pris.
4.5    Betaling kan gjøres ved å bruke betalingsmetodene som er spesifisert under bestillingsprosessen. Vi aksepterer følgende betalingsmåter: Visa, MasterCard, PayPal og Klarna. Vi vil vise prisen du må betale på ordrebekreftelsen. Vi vil ikke belaste ditt kreditt-/debetkort før vi sender ordren.
4.6    Alle kortinnehavere er gjenstand for valideringssjekk og autorisasjon fra kortutstederen. Vi kan dele kredittkortinnehaverens personopplysninger med slike tredjeparter ved behov for å kunne foreta slike kontroller. Hvis utstederen av kredittkortet nekter å autorisere betalingen til oss vil vi ikke være ansvarlige for forsinkelse eller manglende levering.
4.7    Betalingen må være fullstendig før vi leverer produktene. Vi vil trekke hele betalingen fra kreditt-/debetkortet ditt like før vi sender produktene. Vi må kanskje stanse leveringen av produktene til hele betalingen er mottatt. Vi vil kanskje heve kontrakten mellom deg og oss med umiddelbart skriftlig varsel hvis du unnlater å betale til rett tid uten god grunn.

5. Levering

5.1    Vi vil bekrefte forsendelsesdato (inkludert sporingsnummer) ved utstedelse av et fraktbrev.  Levering vil vanligvis finne sted 2-5 dager (men senest innen maksimalt 30 dager) etter ordredatoen med mindre noe annet er avtalt på ordretidspunktet. Hvis enkeltprodukter i ordren er tilgjengelige på ulike tidspunkter kan vi gi deg valget å motta ordren som delleveringer.
5.2    Leveringsstedet er oppgitt i ordrebekreftelsen. Vi leverer kun i Norge.
5.3    Hvis vi ikke kan oppfylle den antatte leveringsdatoen som er oppgitt i ordrebekreftelsen, og den reviderte leveringsdatoen er lengre enn 30 dager etter den opprinnelige ordredatoen vil vi kontakte deg for å informere deg om en ny foreslått leveringsdato. Hvis du avviser den reviderte leveringsdatoen og vi ikke er i stand til å levere produktet/produktene innen 30 dager fra den opprinnelige ordredatoen eller før den spesifikt avtalte leveringsdatoen hvis dette er situasjonen, kan du avbestille og motta full refusjon. Der produktene leveres som delleveringer, kan disse delleveringene, med mindre det er uttrykkelig avtalt på ordretidspunktet, bli levert innen 30 dager etter at ordren er lagt inn.

6. Overgang av eiendomsrett og risiko

6.1    Eiendomsretten til produktene går over til deg når vi mottar fullstendig betaling av alt du skylder i forbindelse med produktene (inkludert leveringskostnader) eller når du mottar produktene, det som inntreffer sist. Vi kan hente tilbake ethvert produkt som er levert, når som helst før eiendomsretten går over til deg hvis du bryter disse salgsvilkårene.
6.2    Risikoen for produktene går over til deg ved levering. Risiko i betydning av denne bestemmelsen betyr ansvaret for skader som forårsakes av bruk, håndtering eller lagring av produktene.

7. Rett til avbestilling

7.1    Vi ber deg varsle oss hvis noen produkter mangler, er skadde eller defekte, umiddelbart etter levering eller straks du er blitt kjent med slike forhold.
7.2    Hvis du kontakter oss som forbruker, kan du heve kontrakten mellom deg og oss uansett årsak, senest 30 dager fra dagen etter dagen du mottar produktene, uten å pådra deg noen forpliktelser eller erstatningsansvar overfor Swatch. Du kan varsle oss skriftlig via e-post eller telefon. 
7.3    Hvis du hever kontrakten, må du returnere produktene (inkludert eventuelt tilbehør som var inkludert i prisen på produktene) innen 30 dager etter hevingen av kontrakten i sin opprinnelige tilstand, uskadde og for egen regning. Hvis ikke alt tilbehøret som var inkludert med produktene blir returnert, har vi rett til å belaste deg for kostnaden på de manglende produktene. Du må ta godt vare på produktene til de blir returnert.
7.4    Ved heving av kontrakten mellom deg og oss vil vi refundere deg for prisen du har betalt innen en periode på 14 dager fra den dagen vi mottar produktene tilbake eller, hvis tidligere, når vi mottar bevis på at varene er sendt tilbake til oss.
Jeg forstår og aksepterer at retten til å returnere og refundere (garantien gjelder fortsatt) ikke gjelder klokker som er personlig tilpasset, og at personlige tilpasninger kan bli avvist uten ytterligere begrunnelse.
7.5    Etter heving må du returnere produktene til oss til adressen som er oppgitt i punkt

8. Våre retningslinjer for refusjon

8.1    Når du returnerer et produkt til oss (for eksempel fordi du har hevet kontrakten mellom deg og oss eller du hevder at produktet er defekt), vil vi undersøke det returnerte produktet og varsle deg om refusjonen via e-post innen rimelig tid. Vi vil refundere alle betalinger som er mottatt fra deg med den samme metoden som opprinnelig ble brukt av deg for å betale for kjøpet ditt med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet. Vi vil vanligvis behandle refusjonen vi skylder deg snarest mulig og uansett innen 14 dager fra dagen vi mottok produktene tilbake eller, hvis tidligere, når vi mottar bevis på at produktene er returnert til oss, eller hvis det gjelder et defekt produkt, dagen vi bekrefter til deg via e-post at du har rett til refusjon for det defekte produktet.
8.2    Produkter som du returnerer fordi de er defekte, vil bli refundert i sin helhet.
8.3    Kontrakter som heves av deg innen tretti (30) dagers (se punkt 7.2 over) vil bli refundert i sin helhet.
8.4    Du må ta godt vare på produktene til de blir returnert. Vi kan kreve at du betaler for en eventuell prisreduksjon etter din håndtering av produktene som ikke har vært nødvendig for å fastslå karakteren, egenskapene og funksjonen til produktene. For eksempel hvis en klokke kommer tilbake til vårt logistikksenter med armbåndet eller remmen skadet (og dette ikke skyldes vår feil eller uaktsomhet) eller ikke er i sin originale tilstand, forbeholder vi oss retten til å avvise returen eller refundere prisen på klokken med fradrag for kostnadene til et nytt armbånd eller rem.
8.5    Bestemte produkter og tjenester er unntatt fra disse retningslinjene for retur, inkludert øreringer, som ikke kan aksepteres av helsemessige og hygieniske årsaker.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for feil i bilder eller tekster på dette nettstedet; dette omfatter også feil i tekster som er lagt inn av deg under ordreprosessen. Alle individualiserte produkter er unntatt fra retten til retur og refusjon (unntatt garantisaker), og vi kan avvise all individualisering uten å oppgi grunn.

9. Dine juridiske rettigheter, reparasjoner og erstatninger

9.1    Sammendrag av dine juridiske rettigheter. Vi har juridisk plikt til å levere produkter som er i samsvar med denne kontrakten. Se punkt 9.2 for et sammendrag av dine viktigste juridiske rettighetene knyttet til dette produktet. Ikke noe annet i disse salgsvilkårene vil påvirke dine juridiske rettigheter.
 
9.2     Sammendrag av dine viktigste juridiske rettigheter.
Dette er et sammendrag av dine viktigste juridiske rettigheter. De er gjenstand for bestemte unntak. Du finner detaljert informasjon på Forbrukerrådets nettsted https://www.forbrukerradet.no eller ved å ringe 23 400 500.
Forbrukerkjøpsloven av 2002 sier at varer må være slik de er beskrevet, egnet til formålet og av tilfredsstillende kvalitet så vel som i samsvar med kravene når det gjelder type, antall, kvalitet, endre egenskaper og emballasje slik det framgår av kontrakten. I produktets forventede levetid gir dine juridiske rettigheter deg rett til følgende, forutsatt at du reklamerer på at varen er defekt innen rimelig tid og senest:
 
•    Inntil to år: hvis den defekte varen ikke kan forventes å ha en lengre levetid enn 2 år, har du rett til å få varene reparert eller erstattet, eller hvis dette ikke er mulig eller for kostbart, har du rett til en prisreduksjon eller, der defekten er betydelig, å kreve heving av kontrakten. 
•    Inntil fem år: hvis varen kan forventes å ha lengre levetid enn 2 år kan du ha rett til en reparasjon eller erstatning av den defekte varen, eller hvis det ikke er mulig eller for kostbart, til en reduksjon av prisen, eller, der defekten ikke er ubetydelig, å kreve heving av kontrakten.

9.3    Garanti for klokker. Alle klokker som tilbys for salg på dette nettstedet har tilleggsfordelen som ligger i Swatch Ltd. International Warranty som garanterer at klokken er fri for mangler når det gjelder materialer eller utførelse i 24 måneder. Du fullstendige garantivilkårene finnes i dokumentet Internasjonal Garanti som leveres sammen med hver klokke. Denne Garantien er i tillegg til og påvirker ikke dine juridiske rettigheter.
9.4    Garantikrav kan rettes enten til en autorisert Swatch-forhandler eller ved å returnere produktet til Swatch. Garantikrav må følges av et kjøpsbevis som verifiserer kjøpsdatoen. Vær oppmerksom på at for online-salg gjelder ikke det Internasjonale Garantisertifikatet som kjøpsbevis. Følgende aksepteres som kjøpsbevis:
9.5    den originale følgeseddelen,
9.5.1    ordrebekreftelsen,
9.5.2    kontoutskrift for bank- eller kredittkortkonto.
9.5.3    Hvis det ikke er mulig å framskaffe et kjøpsbevis kan en vare likevel anses å være under garanti basert på tiden den har vært i handelen.
9.6    Alle returer av produkter som bygger på kontrakten mellom deg og oss, skal sendes enten som rekommandert sending eller Norgespakke i rekommandert post til følgende adresse:

The Swatch Group (Nordic) NUF
Postboks 243, Alnabru, 
0614 Oslo
Norge

10. Erstatningsansvar

10.1    Vi er erstatningsansvarlige overfor deg for uforutsette tap og kostnader som er forårsaket av oss. Hvis vi ikke overholder disse salgsvilkårene er vi ansvarlige for tap eller skade du måtte lide som er et forventet resultat av at vi bryter denne kontrakten eller vår manglende evne til å utvise rimelig omsorg og evne, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke kunne forventes. Tap eller skade er forventet hvis det enten er åpenbart at det vil skje eller, hvis både vi og du, på tidspunktet kontrakten ble inngått, visste at det kunne skje; for eksempel hvis du har diskuterte det med oss under salgsprosessen.
10.2    Vi verken utelukker eller begrenser på noen måte vårt ansvar overfor deg der det ville ha vært ulovlig å gjøre det. Dette omfatter erstatningsansvar:
10.2.1    For død eller personskade forårsaket av uaktsomhet;
10.2.2    For defekte produkter i henhold til Forbrukerkjøpsloven av 2002;
10.3.2    For svindel eller grov uaktsomhet fra vår side; eller
10.4.2    For brudd på dine juridiske rettigheter som forbruker i forbindelse med produkter som er angitt i punkt 9.2.
10.3    Vi er ikke erstatningsansvarlige for tap i forretningsmessig sammenheng. Hvis du bruker produktene til kommersielle eller forretningsmessige formål eller for videresalg og i den grad det er tillatt etter loven, vil vi ikke ha noe ansvar overfor deg eller for noe tap av inntekt eller omsetning, tap av forretningsmuligheter, tap av overskudd eller kontrakter, tap av forventede innsparinger, tap av data, tap av ledelses- eller administrasjonstid eller noen indirekte tap eller følgeskader av noen art som måtte oppstå og uansett om de måtte være forårsaket av culpa-ansvar (inkludert uaktsomhet), kontraktsbrudd eller på annen måte, selv om dette er forutsigbart.

11. Diverse

11.1    Overføring av rettigheter og plikter. Kontrakten mellom deg og oss er bindende for deg og for oss og våre respektive etterfølgere og cesjonarer. Du kan ikke overføre, overdra, belaste eller på noen annen måte avhende en kontrakt, eller noen av dine rettigheter eller plikter som måtte oppstå i forbindelse med den, uten vårt skriftlige forhåndssamtykke (som vi ikke på en urimelig måte vil tilbakeholde). Bortsett fra at du kan overføre Swatch Ltd. Internasjonale Garanti for klokker, i samsvar med sine vilkår og etter varsel til oss, til enhver person som du overfører klokken til. Vi kan overdra, underlisensiere eller overføre alle våre forpliktelser eller rettigheter i henhold til denne kontrakten mellom deg og oss til en kompetent tredjepart, særlig til andre tilknyttede parter i The Swatch Group Ltd., helt eller delvis, forutsatt at slik overdragelse, underlisensiering eller overføring skjer uten at den påvirker bestemmelsen om produktene og dine rettigheter eller dine rettsmidler i henhold til denne kontrakten på en negativ måte.
11.2    Rettskraft i deler av Avtalen. Hvis noen del av disse salgsvilkårene eller vår kontrakt blir ansett å være ulovlig, ugyldig eller av noen årsak ikke håndhevbar, så skal de gjenværende vilkårene, betingelsene og bestemmelsene fortsatt være gyldige og ha full virkning i den grad det er tillatt etter loven.
11.3    Skriftlig kommunikasjon. Gjeldende lover krever at noe av informasjonen eller kommunikasjonen vi sender deg skal være skriftlig. Når du bruker nettstedet vårt aksepterer du at kommunikasjonen med oss vil i all hovedsak være elektronisk. Vi vil kontakte deg via e-post eller gi deg informasjon ved å poste meldinger på nettstedet vårt. Med tanke på kontraktsmessige forhold samtykker du i denne elektroniske formen for kommunikasjon og du erkjenner at alle kontrakter, varsler, informasjon og annen kommunikasjon som vi gir deg elektronisk samsvarer med alle juridiske krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Dette vilkåret påvirker ikke dine juridiske rettigheter.
11.4    Meldinger. Alle meldinger som du gir til oss kan sendes til The Swatch Group (Nordic) NUF, SGEC, Postboks 243 Alnabru 0614 Oslo
eller kontakt oss. Vi kan komme til å gi deg meldinger til enten e-post- eller postadressen du har oppgitt til oss ved innlegging av ordrer, eller på annen måte som er angitt i punkt 11.3. 
11.5    Hendelser utenfor vår kontroll. Hvis vår levering av produktene blir forsinket av en hendelse som ligger utenfor vår rimelige kontroll vil vi kontakte deg så snart som mulig for å la deg vite om dette og sette i verk tiltak for å minimalisere virkningen av forsinkelsen. Forutsatt at vi gjør dette vil vi ikke være erstatningsansvarlige eller ansvarlig for noen manglende evne til å oppfylle, eller forsinkelse i oppfyllelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til kontrakten mellom deg og oss som er forårsaket av hendelser utenfor vår rimelige kontroll. Hvis det er risiko for betydelig forsinkelse kan du kontakte oss for å avslutte kontrakten og motta full refusjon for alle produkter du måtte ha betalt for, men ikke mottatt.
11.6    Ansvarsfraskrivelse. Hvis vi ikke insisterer med en gang på at du gjør noe du er forpliktet til i henhold til kontrakten mellom deg og oss eller disse salgsvilkårene, eller hvis vi er sene med å iverksette tiltak mot deg ved brudd på kontrakten, betyr ikke dette at du ikke må gjøre slike ting, og det vil ikke forhindre oss fra å iverksette tiltak mot deg på et senere tidspunkt.

12. Vår rett til å endre disse salgsvilkårene

12.1    Vi har rett til å revidere og endre disse salgsvilkårene når som helst.
12.2    Du vil være underlagt retningslinjene og salgsvilkårene som gjelder på tidspunktet du bestiller produkter fra oss, med mindre en endring av disse retningslinjene eller salgsvilkårene kreves gjennomført i lovs form eller av en offentlig myndighet (i slike tilfeller vil dette gjelde ordrer du har lagt inn på et tidligere tidspunkt).

13. Lov og verneting

13.1    Kontrakter som gjelder kjøp av produkter via dette nettstedet skal tolkes og reguleres i samsvar med norsk lov. Norske relevante domstoler skal ha domsmyndighet for alle tvister som måtte oppstå på grunnlag av en kontrakt mellom deg og oss og disse salgsvilkårene.
13.2    I tillegg gjøres du oppmerksom på at tvister kan legges frem for løsning online til Europa-kommisjonens Online Dispute Resolution plattform på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Perfekt som gave" Icon Perfekt som gave
Image link border