Käyttöehdot

1.    Johdanto


1.1    Lue nämä ehdot huolellisesti ennen kuin käytät tätä verkkosivustoa. Tämän verkkosivuston käyttäminen merkitsee sitä, että hyväksyt nämä Käyttöehdot. Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, älä käytä tätä sivustoa. Nämä Käyttöehdot on laatinut
The Swatch Group (Nordic) AB, P.O Box 12033, 102 21 Tukholma, RUOTSI
] ja/tai Swatch Ltd., Biel, Sveitsi (yhdessä "Swatch").
1.2    Swatch voi milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja päivittämällä tämän ilmoituksen. Kaikki tällaiset muutokset sitovat sinua, ja siksi sinun tulisi käydä tällä sivulla ajoittain tarkistaaksesi kulloinkin voimassa olevat ehdot.


2.    Käyttöoikeus


2.1    Ellei toisin mainita, kaikkea tällä sivustolla olevaa materiaalia koskevat tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet (mukaan lukien, mutta rajoituksetta, valokuvat ja graafiset kuvat) omistaa Swatch tai sen käyttöoikeuden haltijat. Kaikki tällä verkkosivustolla olevat tavaramerkit, logot tai palvelumerkit ovat Swatchin tai sen käyttöoikeuden haltijoiden rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tavaramerkkejä.
2.2    Voit ladata, esittää tai tulostaa tietoja tältä sivustolta ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön seuraavin ehdoin:
2.2.1    tällä verkkosivustolla olevia asiakirjoja tai niihin liittyviä kuvia ei muokata millään tavalla;
2.2.2    tällä verkkosivustolla olevia kuvia ei käytetä erillään niitä koskevasta tekstistä; ja
2.2.3    säilytät ja toisinnat kaikki lataamassasi materiaalissa olevat tekijänoikeusmerkinnät tai muut omistusoikeusmerkinnät.
2.3    Et saa jakaa, muuttaa, lähettää, käyttää uudelleen, julkaista uudelleen tai käyttää julkisiin tarkoituksiin tämän sivuston sisältöä, mukaan lukien tekstiä, kuvia, ääntä ja videoita, ilman Swatchin kirjallista lupaa. Swatch ei vakuuta eikä takaa, että tapa, jolla käytät tällä verkkosivustolla näkyvää tietoa, ei loukkaa sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, jotka eivät ole Swatchin omistamia tai sidoksissa siihen.
2.4    Tällä verkkosivustolla olevan materiaalin käyttö on ankarasti kiellettyä näissä Käyttöehdoissa esitetyin poikkeuksin ilman omistajan kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään, ellei toisin mainita.
2.5    Jos rikot näitä Käyttöehtoja, lupasi käyttää tätä verkkosivustoa päättyy automaattisesti ja sinun on tuhottava välittömästi kaikki tältä verkkosivustolta ladattu tai tulostettu materiaali. Huomautamme myös, että Swatch suojaa tehokkaasti immateriaalioikeuksiaan sovellettavan lain sallimassa laajuudessa, tarvittaessa myös syytetoimien avulla.
2.6    Jollei 2.2 kohdasta johdu muuta, tämän verkkosivuston osia ei saa toisintaa tai säilyttää muulla verkkosivustolla tai sisällyttää mihinkään julkiseen tai yksityiseen hakujärjestelmään tai palveluun ilman Swatchin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.


3.    Vastuuvapauslauseke


3.1    Vaikka Swatch ryhtyy kohtuullisiin toimiin pitääkseen tämän verkkosivuston tiedot täsmällisinä ja ajan tasalla, Swatch ei anna verkkosivuston sisältöä koskevia takuita tai vakuutuksia, vaan sivusto tarjotaan "sellaisena kuin se on". Siltä osin kuin se on lain mukaan mahdollista, Swatch ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tai korvausvelvollisuutta mitä tulee tämän sivuston tai sen sisällön käyttöön. Swatch ei etenkään ole vastuussa tämän verkkosivuston sisältämien tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä, riittävyydestä, oikea-aikaisuudesta tai kattavuudesta.
3.2    Swatch ei vastaa eikä hyväksy korvausvelvollisuutta mistään vahingoista tai viruksista, jotka kohdistuvat tietokonelaitteisiisi tai muuhun omaisuuteesi sen vuoksi, että sinulla on pääsy verkkosivustollemme tai että käytät tai selaat sitä tai lataat siltä materiaalia, tietoa, tekstiä, kuvia, videoita tai ääntä.
3.3    Swatch pidättää oikeuden keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa toiminnon tai kaikki tällä sivustolla olevat toiminnot. Swatch ei hyväksy minkäänlaista vastuuta tai korvausvelvollisuutta yhden, usean tai kaikkien tällä sivustolla olevien toimintojen keskeyttämisestä tai lopettamisesta riippumatta siitä, onko se seurausta Swatchin, sen sidosyhtiöiden, The Swatch Group Ltd.:n (Biel, Sveitsi) vai kolmannen osapuolen toimista tai laiminlyönneistä.


4.    Materiaali

Tällä verkkosivustolla oleva materiaali, mukaan lukien tiedot, saattaa sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Swatch pidättää oikeuden tehdä muutoksia, korjauksia ja/tai parannuksia tällaisiin materiaaleihin (mukaan lukien tietoihin), sekä tällaisissa tiedoissa kuvattuihin tuotteisiin ja ohjelmiin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.


5.    Käyttäjän materiaali ja siihen liittyvät käytännöt


5.1    Jollei Swatchin tietosuojakäytännöstä johdu muuta, tällä verkkosivustolla sähköpostitse tai muuten jakamasi viestintä tai materiaali, mukaan lukien kaikenlaiset tiedot, kysymykset, kommentit, ehdotukset ja muu materiaali, eivät ole luottamuksellisia. Niitä ei käsitellä luottamuksellisina eikä niihin katsota kohdistuvan yksinoikeuksia. Kaikesta, mitä lähetät tai julkaiset, tulee Swatchin tai sen sidosyhtiöiden omaisuutta, ja sitä voidaan käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien, mutta rajoituksetta, jäljentää, jakaa, siirtää, julkaista ja lähettää. Lisäksi Swatch voi käyttää vapaasti mitä tahansa ideaa, käsitettä, tietotaitoa tai tekniikkaa, joka sisältyy tälle verkkosivustolle lähettämääsi viestiin, mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien tuotteiden kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin kyseistä tietoa käyttäen.
5.2    Et saa lähettää tai siirtää tai tälle sivustolle tai sen kautta mitään materiaalia:
5.2.1    joka on uhkaavaa, herjaavaa, säädytöntä, siveetöntä, kapinahenkistä, loukkaavaa, pornografista, halventavaa, omiaan lietsomaan vihaa, syrjivää, uhkaavaa, pahennusta herättävää, yllyttävää, pilkkaavaa, luottamusta rikkovaa, yksityisyyttä loukkaavaa tai joka voi aiheuttaa ärtymystä tai haittaa; tai
5.2.2    joihin et ole saanut kaikkia tarvittavia käyttölupia ja/tai suostumuksia; tai
5.2.3    joka merkitsee sellaista käytöstä tai kannustaa sellaiseen käytökseen, jonka voidaan tulkita olevan rikollista, antavan syyn siviilikanteen nostamiseen tai olevan muutoin vastoin lakia tai loukkaavan kolmannen osapuolen oikeuksia jossakin maailman maassa; tai
5.2.4    joka on teknisesti vahingollista (mukaan lukien, mutta rajoituksetta, tietokonevirukset, loogiset pommit, Troijan hevoset, madot, haitalliset komponentit, virheelliset tiedot tai muut haittaohjelmat tai haitallinen data).
5.3    Et saa väärinkäyttää tätä sivustoa (esimerkiksi hakkeroimalla tai muulla tavoin).
5.4    Swatch toimii yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja noudattaa sellaisia tuomioistuimen antamia määräyksiä, joissa sille esitetään pyyntö tai määräys paljastaa kohtia 5.2 tai 5.3 rikkovaa aineistoa julkaisevan käyttäjän henkilöllisyys tai paikantaa tällainen henkilö.


6.    Linkit muille verkkosivuille tai muilta verkkosivuilta


6.1    Koska Swatch ei valvo eikä tue mitään sivustoja, joihin tämä verkkosivusto on linkitetty ja koska Swatch ei ole tarkistanut mitään tai kaikkia sivustoja, joihin tämä verkkosivusto on linkitetty, hyväksyt, että Swatch ei ole vastuussa minkään ulkopuolisen sivuston tai muiden tähän sivustoon linkitettyjen sivustojen sisällöstä. Vastuu ulkopuolisten sivujen ja sivustoon liittyvien kolmannen osapuolen sivustojen käytöstä kuuluu yksinomaan sinulle.
6.2    Tälle verkkosivustolle, ulkopuolisille sivuille tai muille sivustoille linkittäminen on omalla vastuullasi. Hyödyntämällä tällaisia linkkejä ymmärrät, että tällöin sovelletaan linkitetyn sivun oikeudellista ilmoitusta ja tietosuojakäytäntöä ja että ne voivat poiketa Swatchin vastaavista. Jos haluat linkittää tämän sivuston, voit tehdä niin, jos linkität etusivun (mutta et toisinna sitä) ja noudatat seuraavia ehtoja:
6.2.1    et syvälinkitä tälle verkkosivustolle;
6.2.2    et poista, vääristä tai muuten muuta Swatch-logon kokoa tai ulkonäköä;
6.2.3    et millään tavalla anna ymmärtää, että Swatch tukee muita kuin omia palvelujaan ja tuotteitaan;
6.2.4    et vääristele suhdettasi Swatchiin tai esitä mitään muuta väärää tietoa Swatchista;
6.2.5    et käytä muuten mitään verkkosivustolla näkyvää Swatchin tavaramerkkiä ilman Swatchin kirjallista lupaa;
6.2.6    et linkitä verkkosivustolta, joka ei ole sinun omistamasi; ja
6.2.7    verkkosivustollasi ei ole mautonta, loukkaavaa tai kiistanalaista sisältöä, immateriaalioikeuksia tai muita toisen henkilön oikeuksia loukkaavaa sisältöä tai sisältöä joka ei muuten noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.
6.3    Tämän verkkosivuston osien kehystäminen, inline-linkittäminen tai muu sisällyttäminen muiden kuin The Swatch Group Ltd.:hen kuuluvien tahojen sivustoille on kiellettyä.
6.4    Swatch pidättää nimenomaisesti oikeuden peruuttaa kohdassa 6.2 myönnetyn oikeuden, jos näitä ehtoja rikotaan, ja ryhtyä mihin tahansa toimiin, jotka se katsoo tarpeellisiksi.
6.5    Sinulla on velvollisuus korvata Swatchille kaikki menetykset ja vahingot, joita Swatchille tai sen konserniyhtiöille aiheutuu 6.2 kohdan rikkomisesta.


7.    Palvelun saatavuus


7.1    Vaikka Swatch pyrkii varmistamaan, että tämä sivusto on yleisesti käytettävissä 24 tuntia päivässä, se ei ole vastuussa, jos tämä sivusto jostain syystä ei ole käytettävissä johonkin aikaan tai jonakin ajanjaksona.
7.2    Pääsy tälle sivustolle voidaan estää väliaikaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta siinä tapauksessa, että järjestelmässä ilmenee toimintahäiriö tai sitä huolletaan tai korjataan, tai jostakin muusta syystä, johon Swatch ei voi vaikuttaa.


8.    Vastuu


8.1    Swatch, muut osapuolet (jotka voivat olla mukana tämän sivuston luomisessa, tuottamisessa, ylläpidossa tai tarjoamisessa) ja Swatch-konsernin yritykset ja niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, osakkeenomistajat tai mainittujen edustajat sanoutuvat irti kaikenlaisista ja kaikenkokoisista vastuista ja velvollisuuksista, mitä tulee sinulle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuviin menetyksiin tai vahinkoihin (mukaan lukien, mutta rajoituksetta, mikä tahansa suora, epäsuora, rangaistusluontoinen tai välillinen menetys tai vahinko sekä tulojen, voittojen, liikearvon, tietojen, sopimusten tai rahan menetys tai sellainen menetys tai vahinko, joka johtuu jollakin tavalla liiketoiminnan keskeytymisestä tai liittyy siihen, riippumatta siitä, onko kyse sopimuksen ulkopuolisesta vastuusta (mukaan lukien huolimattomuudesta johtuva vastuu), sopimusrikkomuksesta tai muusta), jotka liittyvät tähän verkkosivustoon, tämän verkkosivuston käyttöön, sen käyttöä koskeviin esteisiin tai käytön tuloksiin, tähän verkkosivustoon linkitettyihin sivustoihin tai kyseisillä sivustoilla esiintyvään materiaaliin, mukaan lukien, mutta rajoituksetta, sellaisista viruksista johtuvat menetykset ja vahingot, jotka voivat saastuttaa tietokonelaitteitasi, ohjelmiasi, tietojasi tai muuta omaisuuttasi tämän verkkosivuston käytön, selauksen tai verkkosivustolta tai siihen kytketyiltä sivustoilta lataamisen vuoksi.
8.2    Vaikka Swatch voi ajoittain seurata tai tarkistaa keskusteluja, chat-keskusteluja, ilmoituksia, julkaisuja, tiedotuskanavia ja vastaavia tällä verkkosivustolla, Swatchilla ei ole velvollisuutta tehdä niin eikä se hyväksy mitään vastuuta tai velvollisuutta niiden sisällöstä eikä mistään niissä esiintyvien tietojen sisältämästä virheestä, herjasta, kunnianloukkauksesta, ivasta, laiminlyönnistä, valheesta, törkeydestä, pornografiasta, hävyttömyydestä, uhasta tai epätarkkuudesta tämän verkkosivuston yhteydessä. Et saa julkaista tai välittää mitään laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, rivoa, pahennusta herättävää, yllyttävää, pornografista tai rienaavaa materiaalia tai mitään materiaalia, joka voi edustaa käytöstä tai kannustaa käytökseen, jota voidaan pitää rikoksena, joka synnyttää siviilioikeudellisen vastuun tai muutoin rikkoo lakia. Swatch pidättää nimenomaisesti oikeuden poistaa mitä tahansa verkkosivustolla julkaistua tai sille lähetettyä tietoa tai materiaalia, joka rikkoo näitä sääntöjä. Swatch tekee yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja noudattaa sellaisia tuomioistuimen antamia määräyksiä, joissa sille esitetään pyyntö tai määräys paljastaa kyseistä tietoa tai materiaalia jakaneen käyttäjän henkilöllisyys.
8.3    Mikään tässä oikeudellisessa ilmoituksessa ei sulje pois tai rajoita Swatchin vastuuta seuraavissa tapauksissa:
8.3.1    laiminlyönnistä johtuva kuolema tai henkilövahinko; tai
8.3.2    tahallinen harhaanjohtaminen; tai
8.3.3    vastuu, jota ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lain nojalla.
8.4    Jos tällä verkkosivulla olevan materiaalin käyttö johtaa tarpeeseen huoltaa, korjata tai tarkistaa laitteita, ohjelmistoja tai tietoja, sinulla on vastuu tällaisista kustannuksista.


9.    Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin

Tätä oikeudellista ilmoitusta sovelletaan ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti. Tämän oikeudellisen ilmoituksen aiheuttamat erimielisyydet kuuluvat yksinomaan Suomen tuomioistuinten toimivaltaan.
 

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
Image link border