ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης («Όροι Χρήσης») προτού χρησιμοποιήσετε τον παρόντα ιστότοπο («ο Ιστότοπος»). Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση του σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αν δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης, μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

1.2 Η "The Swatch Group (Greece) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Ρολογιών", οδός Βεϊκου 59, ΤΚ 11742, Αθήνα, Ελλάδα, με ΑΦΜ 094252319 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.000555201000  («Swatch Group (Greece)», «εμείς», «εμάς», «δικό μας») διαχειρίζεται τον παρόντα Ιστότοπο και εκδίδει τους παρόντες Όρους Χρήσης.

1.3 Η Swatch Group (Greece) μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει τους Όρους Χρήσης. Οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις σας δεσμεύουν και γι’αυτό πρέπει να επισκέπτεστε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους τρέχοντες όρους που σας δεσμεύουν.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

2.1 Όλες οι πληροφορίες και όλο το υλικό σε αυτό τον Ιστότοπο παρουσιάζονται αποκλειστικά και μόνο με σκοπό την παροχή γενικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Swatch Group (Greece)και την προώθησή τους.

2.2 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για τα διεθνώς διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες μας, τα οποία όμως δεν διατίθενται όλα σε κάθε περιοχή.

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ

3.1 Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που δημοσιεύετε πληροφορίες στον Ιστότοπο (π.χ. στα φόρουμ ή στο βιβλίο επισκεπτών), οι πληροφορίες αυτές είναι προσβάσιμες σε άλλους χρήστες. Θα πρέπει, επομένως, να διαλέγετε προσεκτικά τις πληροφορίες που δημοσιεύετε και που παρέχετε σε άλλους χρήστες.

3.2 Η Swatch Group (Greece) δεν διεκδικεί κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας στα κείμενα, τα αρχεία, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τα ηχητικά αρχεία, τα έργα δημιουργών ή οποιοδήποτε άλλο υλικό («Περιεχόμενο Χρήστη») που ενδέχεται να αναρτήσετε στον Ιστότοπο. Μετά την ανάρτηση του Περιεχομένου Χρήστη, εξακολουθείτε να διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε αυτό το Περιεχόμενο Χρήστη και εξακολουθείτε να έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο Χρήστη με οποιονδήποτε τρόπο επιθυμείτε. Με την ανάρτηση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου, μας παραχωρείτε τη μη αποκλειστική, εκχωρήσιμη, μεταβιβάσιμη, ελεύθερη και παγκόσμια άδεια να χρησιμοποιούμε, να τροποποιούμε, να εκτελούμε και να εκθέτουμε δημοσίως, να αναπαράγουμε και να διανέμουμε το Περιεχόμενο Χρήστη στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστοτόπου, ή στο λογαριασμό της Swatch Group (Greece) σε πλατφόρμα τρίτων (Facebook, Twitter κ.λπ.) μέχρι να αφαιρέσετε το Περιεχόμενο Χρήστη από τον Ιστότοπο.

3.3 Δηλώνετε υπεύθυνα ότι: (α) το Περιεχόμενο Χρήστη που έχετε δημοσιεύσει στον Ιστότοπο ανήκει σε εσάς ή ότι έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε την άδεια που περιγράφεται παραπάνω, και (β) η δημοσίευση του Περιεχομένου Χρήστη στον Ιστότοπο δεν παραβιάζει τα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής, δικαιώματα δημοσιότητας, δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα, συμβατικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.

3.4 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε στον Ιστότοπο. Δεν επιτρέπεται να δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε ή μοιραστείτε στον Ιστότοπο, Περιεχόμενο Χρήστη που δεν έχετε δημιουργήσει οι ίδιοι ή που δεν έχετε την άδεια να δημοσιεύσετε. Το Περιεχόμενο Χρήστη δεν αξιολογείται απαραίτητα από τη Swatch Group (Greece) πριν από τη δημοσίευση και δεν αντανακλά απαραίτητα τις απόψεις ή τις πολιτικές της Swatch Group (Greece).Η Swatch Group (Greece) δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ως προς το Περιεχόμενο Χρήστη ή ως προς την ακρίβεια και την αξιοπιστία του Περιεχομένου Χρήστη ή οποιουδήποτε υλικού ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που διαβιβάζονται σε άλλους χρήστες. Απαγορεύεται η δημοσίευση ή η μεταβίβαση παράνομου, απειλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, προκλητικού, πορνογραφικού ή βλάσφημου υλικού, ή υλικού που θα μπορούσε να συνιστά ποινικό αδίκημα ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα συνιστούσαν ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστικές ευθύνες, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο.

3.5 Ο Ιστότοπος ενδέχεται να προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να δημιουργήσουν προσωπικό λογαριασμό παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επιλέξετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να τηρείτε απόρρητο  τον κωδικό πρόσβασής σας. Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε σε καμία περίπτωση τον λογαριασμό, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον κωδικό πρόσβασης άλλου χρήστη ή να γνωστοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε οποιονδήποτε τρίτο. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε αμέσως αν αντιληφθείτε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασής σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας.

3.6 Η Swatch Group (Greece) διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αφαιρεί πληροφορίες ή υλικό που δημοσιεύεται ή διαβιβάζεται στον Ιστότοπο από οποιονδήποτε εφόσον αποτελεί παραβίαση των παραπάνω, στα οποία περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε προσφορές ρολογιών. Η Swatch Group (Greece) θα συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου ή θα υπακούει σε δικαστικές εντολές που θα ζητούν ή θα επιβάλλουν στη Swatch Group (Greece) να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε δημοσιεύει πληροφορίες ή υλικό τέτοιας φύσεως.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

4.1 Αυτός ο Ιστότοπος, μαζί με όλες τις πληροφορίες, τα κείμενα, τις εικόνες, τις φωτογραφίες, τα αρχεία ήχου και βίντεο, τα σχέδια, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα σύμβολα, τα ονόματα, τις ονομασίες προϊόντων και τις εταιρικές ονομασίες, καθώς και όλο το λογισμικό που περιέχεται στον Ιστότοπο και όλα τα άλλα αρχεία, την επιλογή και τη διάταξή τους («το Περιεχόμενο του Ιστότοπου»), αποτελούν αντικείμενο νομικής προστασίας, και ειδικότερα πνευματική ιδιοκτησία, εμπορικά σήματα και δικαιώματα επί σχεδίων των οποίων είναι δικαιούχος η Swatch Group (Greece), οι συνδεδεμένες εταιρείες της, οι χρήστες της ή οι δικαιοπάροχοί της με πλήρη επιφύλαξη των δικαιωμάτων τους. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αντιγραφή, διανομή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, καταφόρτωση, προβολή, διαδικτυακή δημοσίευση, μεταβίβαση ή πώληση Περιεχομένου του Ιστότοπου σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδειά μας, με εξαίρεση το Περιεχόμενο Χρήστη που ανήκει σε εσάς και που νόμιμα δημοσιεύετε στον Ιστότοπο. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αντιγραφή ψηφιακού περιεχομένου σε άλλα προγράμματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Swatch Group (Greece).

4.2 Εφόσον πληρείτε τις προϋποθέσεις για τη χρήση του Ιστότοπου, σας χορηγείται περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης του Ιστότοπου και του Περιεχόμενου του Ιστότοπου και καταφόρτωσης (λήψης) ή εκτύπωσης αντιγράφου οποιουδήποτε τμήματος του Περιεχομένου του Ιστότοπου στο οποίο έχετε αποκτήσει πρόσβαση κανονικά, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτο κάθε κείμενο γνωστοποίησης πνευματικών ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Η άδεια αυτή υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και δεν επιτρέπει την απόσπαση δεδομένων ή τη χρήση ρομπότ ή παρόμοιων μεθόδων συλλογής ή απόσπασης δεδομένων. Πλην του δικού σας Περιεχομένου Χρήστη, απαγορεύεται να ανεβάσετε ή να αναδημοσιεύσετε τμήμα του Περιεχομένου του Ιστότοπου σε οποιονδήποτε τόπο του διαδικτύου ή άλλου δικτύου (Intranet ή Extranet) ή να ενσωματώσετε πληροφορίες σε οποιαδήποτε άλλη βάση ή συλλογή δεδομένων ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου του Ιστότοπου. Κάθε χρήση του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του Ιστότοπου εκτός από τις χρήσεις που επιτρέπονται από το παρόν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Swatch Group (Greece), απαγορεύεται αυστηρά και θα έχει ως συνέπεια να ανακληθεί η άδεια που χορηγήθηκε με το παρόν. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενδέχεται επίσης να παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα ή τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους για τις επικοινωνίες. Εκτός αν δηλώνεται ρητά στο παρόν, δεν υπάρχει τίποτα στους παρόντες Όρους Χρήσης που θα ήταν δυνατό να ερμηνευτεί ως εκχώρηση άδειας σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

4.3 Η επωνυμία «SWATCH» και τα άλλα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, οι χαρακτήρες, οι επικεφαλίδες των σελίδων, τα εικονίδια, τα προγράμματα, τα ονόματα των υπηρεσιών και άλλα σήματα (συλλογικά τα «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στον Ιστότοπο υπόκεινται στα δικαιώματα για τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα της Swatch Group (Greece) ή των συνδεδεμένων εταιρειών της. Τα Εμπορικά Σήματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων και ως μέρος εμπορικών σημάτων και/ή ως μέρος ονομάτων τομέων του διαδικτύου, σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, με κανέναν τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση, και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, απομίμηση ή χρήση τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Swatch Group (Greece). Απαγορεύεται αυστηρά η εκ μέρους σας χρήση/κακή χρήση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου του Ιστότοπου με τρόπο που δεν προβλέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

5. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

5.1 Αν και η Swatch Group (Greece) καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο να είναι ακριβείς και ενημερωμένες, η Swatch Group (Greece) δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση ως προς το περιεχόμενο του Ιστότοπου, το οποίο παρέχεται «ως έχει». Ειδικότερα, η Swatch Group (Greece) δεν εγγυάται ούτε ισχυρίζεται ότι η εκ μέρους σας χρήση του Περιεχομένου του Ιστότοπου δεν θα παραβιάσει δικαιώματα τρίτων τα οποία δεν ανήκουν ή δεν συνδέονται με τη Swatch Group (Greece).

5.2 Η Swatch Group (Greece) δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη [A1] και καμία υποχρέωση αποζημίωσης για ζημία ή για μόλυνση από ιούς στον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία σας εξαιτίας της εκ μέρους σας πρόσβασης, χρήσης ή περιήγησης στον Ιστότοπο ή της λήψης και αποθήκευσης στο δίσκο σας οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένων, εικόνων και αρχείων ήχου ή βίντεο από αυτό τον Ιστότοπο.

5.3 Η Swatch Group (Greece) διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα μία ή περισσότερες από τις λειτουργικές δυνατότητες του Ιστότοπου. Η Swatch Group (Greece)δεν αποδέχεται καμία ευθύνη [A2] ή υποχρέωση αποζημίωσης σε σχέση με την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή μιας ή περισσότερων από τις λειτουργικές δυνατότητες του Ιστότοπου, ανεξαρτήτως του αν αυτό είναι αποτέλεσμα πράξεων ή παραλείψεων της Swatch Group (Greece)ή άλλης συνδεδεμένης εταιρείας ή άλλων τρίτων.

5.4 Το Περιεχόμενο του Ιστότοπου ενδέχεται να περιέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Swatch Group (Greece) διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές, διορθώσεις και/ή βελτιώσεις στο Περιεχόμενο του Ιστότοπου, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

6.1 Επειδή η Swatch Group (Greece) δεν ασκεί κανέναν έλεγχο και δεν υιοθετεί ούτε έχει ελέγξει το περιεχόμενο κανενός από τους ιστότοπους με τους οποίους συνδέεται αυτός ο Ιστότοπος, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Swatch Group (Greece) δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ιστοσελίδων που δεν ανήκουν σ’αυτό τον Ιστότοπο ή άλλων ιστότοπων στους οποίους παραπέμπει ο Ιστότοπος μέσω συνδέσμων. Η επίσκεψη σελίδων, που δεν ανήκουν στον Ιστότοπο, και ιστότοπων τρίτων μέσω συνδέσμων του Ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

6.2 Η σύνδεσή σας με αυτό τον Ιστότοπο, με σελίδες που δεν ανήκουν στον Ιστότοπο, ή με άλλους ιστότοπους γίνεται με δική σας ευθύνη. Όταν χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε τέτοιο σύνδεσμο, αντιλαμβάνεστε ότι θα ισχύουν οι όροι χρήσης και η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου με τον οποίο συνδέεστε, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Swatch Group (Greece). Η δημιουργία συνδέσμων προς αυτό τον Ιστότοπο επιτρέπεται μόνο αν οι σύνδεσμοι παραπέμπουν στην αρχική σελίδα του Ιστότοπου χωρίς να την αντιγράφουν και εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

6.3 Απαγορεύεται η ενσωμάτωση αυτού του Ιστότοπου εντός πλαισίων άλλων ιστότοπων ή στοιχείων άλλων ιστότοπων που δεν ανήκουν στον όμιλο The Swatch Group Ltd. Απαγορεύεται ομοίως η ενσωμάτωση περιεχομένου αυτού του Ιστότοπου μέσω συνδέσμων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε ιστότοπους που δεν ανήκουν στον όμιλο The Swatch Group Ltd.

7. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

7.1 Αν και η Swatch Group (Greece) προσπαθεί να διασφαλίσει ότι ο Ιστότοπος θα είναι κανονικά διαθέσιμος 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, δεν ευθύνεται αν για οποιονδήποτε λόγο ο Ιστότοπος τύχει να μην είναι διαθέσιμος για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.

7.2 Η πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση τεχνικής βλάβης, συντήρησης ή επισκευής ή για λόγους εκτός του ελέγχου μας.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και με την εξαίρεση ζημιών που προκλήθηκαν από δόλο ή βαριά αμέλεια, η Swatch Group (Greece) καθώς και κάθε άλλη εταιρεία του ομίλου The Swatch Group Ltd, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, διευθυντών, υπαλλήλων, μετόχων ή αντιπροσώπων τους, δεν αποδέχονται καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους ή μεγέθους που μπορεί να προκύψει σε εσάς ή σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε άμεσης, έμμεσης ή παρεπόμενης απώλειας ή ζημίας, ή οποιασδήποτε απώλειας εισοδήματος, κερδών, υπεραξίας ή δεδομένων) σε σχέση με τον παρόντα Ιστότοπο, με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σχέση με τη χρήση, τη μη χρήση ή τις συνέπειες της χρήσης αυτού του Ιστότοπου ή ιστότοπων που συνδέονται με τον παρόντα Ιστότοπο ή του υλικού που περιέχεται σε αυτούς τους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, κάθε απώλειας ή ζημίας που οφείλεται σε ιούς οι οποίοι ενδέχεται να προσβάλουν τον εξοπλισμό, το λογισμικό ή τα δεδομένα του υπολογιστή σας, ή άλλα περιουσιακά στοιχεία ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας πρόσβασης, χρήσης ή περιήγησης στον Ιστότοπο ή της λήψης και αποθήκευσης στο δίσκο σας οποιουδήποτε υλικού από τον Ιστότοπο ή από ιστότοπους που συνδέονται με αυτό τον Ιστότοπο.

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1 Ενδιαφερόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Διαβάσετε την Πολιτική μας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

10. ΔΙΑΦΟΡΑ

10.1 Η μη άσκηση ή μη επιβολή εκ μέρους της Swatch Group (Greece) οποιουδήποτε δικαιώματος ή οποιασδήποτε διάταξης που απορρέει από τους Όρους Χρήσης δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή την εν λόγω διάταξη. Οι τίτλοι των ενοτήτων των Όρων Χρήσης είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν έχουν καμία νομική ή συμβατική ισχύ.
Η ακυρότητα ή μη εκτελεστότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επηρεάζει ούτε μειώνει με οποιονδήποτε τρόπο την εγκυρότητα, νομιμότητα και εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων που περιέχονται στους Όρους Χρήσης.

10.2 Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας, με εξαίρεση τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, τα αρμόδια δικαστήρια του τόπου της έδρας της Swatch Group (Greece), η οποία σήμερα είναι η Αθήνα, Ελλάδα, θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτούς τους Όρους Χρήσης και τη χρήση του Ιστότοπου, με την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να ασκήσουμε δίωξη εναντίον κάποιου χρήστη στον τόπο της διαμονής του.

10.3 Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τους Όρους Χρήσης, επικοινωνήστε ταχυδρομικά με την Swatch Group (Greece) στη διεύθυνση

"The Swatch Group (Greece) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Ρολογιών"

Βεϊκου 59, ΤΚ 11742,

Αθήνα, Ελλάδα

ή ηλεκτρονικά στη διευθυνση connect.gr@swatch.com

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
Image link border