Δήλωση Απορρήτου

1. Σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου

1.1.     Το παρόν αποτελεί τη δήλωση απορρήτου (η “Δήλωση”) της "The Swatch Group (Greece) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Ρολογιών", οδός Βεϊκου 59, ΤΚ 11742, Αθήνα, Ελλάδα, , (“Swatch]”, “εμείς", “εμάς”, “μας”). Η Swatch Group (Greece) είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης.

1.2.     Η παρούσα Δήλωση, μαζί με τους Όρους Χρήσης  μας, καθορίζουν τη βάση επί της οποίας θα επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνονται σε σχέση με τη χρήση και αλληλεπίδρασή σας με την παρούσα ιστοσελίδα  ή οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή παρουσία την οποία διαχειριζόμαστε, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των εφαρμογών μας (συλλογικά καλούμενα ως “Ιστοσελίδα”). Για πληροφορίες που αφορούν τη χρήση cookies, pixels και πρόσθετων (plug-ins) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακαλούμε να ανατρέξετε στη Δήλωσή μας σχετικά με τη Χρήση Cookies, Εικονοστοιχείων (Pixels) και Πρόσθετων Προγραμμάτων (Plug-Ins) των Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης .

1.3.     Θα δημοσιεύσουμε τυχόν αλλαγές στις οποίες ενδέχεται να προβούμε στη Δήλωσή μας στην παρούσα Ιστοσελίδα ή θα σας τις κοινοποιήσουμε μέσω email.

1.4.     Η ισχύουσα Δήλωση φέρει ημερομηνία 01.09.2019.

2. Τι είδους δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε από εσάς;

 2.1.     Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μας παρέχετε, όπως μέσω της συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας, της εγγραφής για τη δημιουργία λογαριασμού, της χρήσης διαδραστικών λειτουργιών, της εγγραφής για μία υπηρεσία, της συμμετοχής σε προωθητική ενέργεια, της παραγγελίας ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας, του αιτήματος για παροχή πληροφοριών ή/και υλικού ή της ολοκλήρωσης ερευνών. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνουν:
2.1.1.    πληροφορίες επικοινωνίας (όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και αριθμό κινητού ή άλλου τηλεφώνου).
2.1.2.    πληροφορίες σχετικά με αγορές και συναλλαγές.
2.1.3.    πληροφορίες πληρωμής (όπως ο αριθμός κάρτας πληρωμής, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός έγκρισης ή κωδικός ασφαλείας, η διεύθυνση παράδοσης και η διεύθυνση χρέωσης).
2.1.4.    πληροφορίες εξυπηρέτησης πελάτη (όπως αιτήματα εξυπηρέτησης πελάτη, σχόλια και  ιστορικό επισκευών).
2.1.5.    αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
2.1.6.    πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά και επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, δημογραφικά στοιχεία και η εμπειρία σας με τα προϊόντα μας καθώς και οι προτιμήσεις σας επικοινωνίας.
2.1.7.    φωτογραφίες, σχόλια και άλλο περιεχόμενο που μας παρέχετε.
2.1.8.    πληροφορίες επικοινωνίας σχετικά με φίλους σας ή άλλα πρόσωπα με τα οποία θα θέλατε να επικοινωνήσουμε, και
2.1.9.    πληροφορίες που μπορεί να λάβουμε από τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

2.2.     Συλλέγουμε μεταδεδομένα (metadata), για παράδειγμα στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα, όπως δεδομένα κίνησης, δεδομένα θέσης, διεύθυνση IP, πληροφορίες  περιήγησης στο διαδίκτυο, δεδομένα σύνδεσης (session data), προτιμήσεις, ρυθμίσεις, weblogs και άλλα δεδομένα επικοινωνίας, τα οποία παρακολουθούμε κατά την αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα.

3. Ποια η νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας;

3.1.     Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για τους σκοπούς που αναφέρονται ή είναι προφανείς κατά το χρόνο της συλλογής και
3.1.1.    για τους οποίους έχετε συμφωνήσει, για παράδειγμα επιλέγοντας ένα σχετικό πεδίο, ή
3.1.2.    για τους οποίους απαιτείται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, για παράδειγμα για τη συμμόρφωση με απαιτήσεις τήρησης δεδομένων αναφορικά με δεδομένα που σχετίζονται με λογιστικά πρότυπα, ή
3.1.3.    οι οποίοι απαιτούνται για την εκτέλεση μίας σύμβασης, π.χ. εάν παραγγείλετε προϊόντα ή
3.1.4.    για τους οποίους βασιζόμαστε σε άλλα έννομα συμφέροντα τα οποία περιλαμβάνουν:

  • τη συγκέντρωση στοιχείων αγορών, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, την επικοινωνία μαζί σας και την υποβολή προσφορών διαμορφωμένων ειδικά για εσάς,
  • την παράδοση και βελτίωση των προϊόντων ή υπηρεσιών μας,
  • τη διαχείριση σχέσεων πελατών, πωλητών και άλλων σχέσεων, τον διαμοιρασμό στοιχείων με άλλα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, την υλοποίηση διαδικασιών ασφαλείας και τον σχεδιασμό και την κατανομή πόρων και προϋπολογισμού,
  • την παρακολούθηση, τον εντοπισμό και την προστασία του οργανισμού, των συστημάτων του, του δικτύου, της υποδομής, των υπολογιστών, των πληροφοριών, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και λοιπών δικαιωμάτων από ανεπιθύμητη εισβολή, άνευ αδείας πρόσβαση, κοινολόγηση και απόκτηση πληροφοριών, παραβιάσεις δεδομένων και συστήματος, πειρατεία (hacking), βιομηχανική κατασκοπεία και κυβερνοεπιθέσεις,
  • την προστασία και ανάπτυξη βιομηχανικών προτύπων, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με πρόσωπα ή ζητήματα που ενδέχεται να έχουν αρνητική ή καταστροφική επίπτωση και την τήρηση των ορθών πρακτικών της αγοράς, ή
  • τη συμμόρφωση με βιομηχανικά πρότυπα, απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με την πρόληψη απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

4. Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

4.1.     Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους ακόλουθους σκοπούς:
4.1.1.    Εάν συμπληρώσετε ένα έντυπο επικοινωνίας με το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), τον αριθμό τηλεφώνου σας, τις προτιμήσεις σας κ.λπ., χρησιμοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να σας αποστείλουμε πληροφορίες ή για την εκπλήρωση άλλων ενεργειών που μας ζητάτε.
4.1.2.    Εάν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό σε εμάς, στη συνέχεια επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που απαιτούνται για τη δημιουργία του λογαριασμού, για παράδειγμα, το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση email, τον κωδικό πρόσβασης, τη φωτογραφία προφίλ, τα δεδομένα λογαριασμών τρίτων (εάν  για παράδειγμα εγγραφείτε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στο Facebook), κ.λπ. για να επιτραπεί η εγγραφή σας και η διαχείριση του λογαριασμού σας.
4.1.3.    Εάν χρησιμοποιείτε τις διαδραστικές λειτουργίες μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που απαιτούνται για τη χρήση των εν λόγω λειτουργιών ώστε να σας επιτρέπεται η χρήση και να διαχειριζόμαστε αυτά, για παράδειγμα, το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) να εμφανίζονται σε σειρά αλληλουχίας και να σας στέλνουμε ενημερώσεις αναφορικά με το διαδικτυακό παιχνίδι στο οποίο συμμετείχατε.
4.1.4.    Εάν είστε υφιστάμενος πελάτης, ενδέχεται να σας στέλνουμε διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις της νομοθεσίας, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα το όνομα και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.
4.1.5.    Εάν εγγραφείτε σε μία υπηρεσία όπως το newsletter μας μέσω της παροχής από εσάς της διεύθυνσης email σας και του ονόματός σας, τότε χρησιμοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα για να σας αποστείλουμε το newsletter μας.
4.1.6.    Εάν συμμετέχετε σε μία προωθητική ενέργεια, τότε χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που σας ζητάμε ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή σας, για παράδειγμα, για τη διαχείριση της πρόσκλησής σας σε μία εκδήλωση ή για να καθορίσουμε και επικοινωνήσουμε με τον νικητή ενός διαγωνισμού.
4.1.7.    Εάν παραγγείλετε ένα προϊόν, υλικό ή υπηρεσία, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας όπως το όνομά σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η διεύθυνση παράδοσης, πληροφορίες της πιστωτικής σας κάρτας, διεύθυνση email κ.λπ., για παράδειγμα με σκοπό να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας, να επεξεργασθούμε την πληρωμή σας, , να παραδώσουμε τα παραγγελθέντα αγαθά και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για τους σκοπούς της παράδοσης.
4.1.8.    Εάν απαντήσετε σε κάποιο από τα ερωτήματά μας και μας παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όπως το όνομα, η ηλικία, το επάγγελμα κ.λπ., τότε χρησιμοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα των ερωτημάτων και για την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά.
4.1.9.    Εάν συναινέσετε στη λήψη ενημερωτικού υλικού για προωθητικούς σκοπούς όταν ερωτάστε, τότε χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να αποστείλουμε προωθητικό υλικό και άλλες ανακοινώσεις, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με και για να διαχειριστούμε τη συμμετοχή σας σε ειδικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, λοταρίες, προγράμματα, προσφορές, έρευνες και έρευνα αγοράς, για να σας στείλουμε διαφημίσεις αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, να προσαρμόσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς, την εμπειρία μάρκετινγκ και τις επικοινωνίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και τους όρους μας.
4.1.10. Εάν αλληλεπιδράτε μαζί μας από μέσα κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, τότε επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την εν λόγω αλληλεπίδραση μαζί σας στα εν λόγω δίκτυα (η αλληλεπίδραση μαζί σας σε ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης τρίτου θα υπόκειται στις πολιτικές απορρήτου και όρους χρήσης του εν λόγω δικτύου).
4.1.11. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα επίσης για τη συμμόρφωση με και την επιβολή των εφαρμοστέων εκ του νόμου απαιτήσεων, των Όρων Χρήσης μας, των σχετικών βιομηχανικών προτύπων, των συμβατικών υποχρεώσεων και των πολιτικών μας.

4.2.   Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ένα κεντρικό σύστημα που επιτρέπει την ενίσχυση της εμπειρίας σας με τη μάρκα διαμορφώνοντας ειδικά για εσάς τις επικοινωνίες μας και τις προωθητικές ενέργειες ώστε να καταστούν όσο το δυνατόν πιο σχετικές και χρήσιμες για εσάς (δημιουργία προφίλ). Για το λόγο αυτό μπορεί να επεξεργασθούμε, ταιριάξουμε και εμπλουτίσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με δεδομένα που λαμβάνουμε από την αλληλεπίδρασή σας με εμάς ή από τρίτους. Για παράδειγμα, εάν μας αναφέρετε την ηλικία σας, το εισόδημά σας, τα χόμπι ή τις ταξιδιωτικές σας δραστηριότητες τότε μπορεί να αντιπαραβάλλουμε τα εν λόγω δεδομένα με την αγοραστική σας συμπεριφορά και άλλες πληροφορίες που έχουμε λάβει από εσάς ώστε να σας προσεγγίσουμε με προσφορές, προσκλήσεις ή προωθητικές ενέργειες που θεωρούμε ότι ταιριάζουν ειδικά στα ενδιαφέροντά σας.

4.3.   Επεξεργαζόμαστε μεταδεδομένα (metadata) τα οποία συλλέγουμε από εσάς για τη βελτίωση της Ιστοσελίδας μας, την ανάλυση της δομής περιήγησης και τη χρήση της Ιστοσελίδας, για ενέργειες στοχευμενου μάρκετινγκ, για την ανάπτυξη και ανάλυση στατιστικών και δημογραφικών στοιχείων ή για τη βελτιστοποίηση της διαδικτυακής μας παρουσίας και των προσπαθειών μάρκετινγκ.

 5. Σε ποιον κοινολογούμε και διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

 5.1.   Ενδέχεται να κοινολογήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στους ακόλουθους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών ώστε να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για λογαριασμό τους και υπό τον έλεγχό τους (υπεύθυνοι επεξεργασίας):
 5.1.1.    Στη μητρική μας εταιρεία The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Ελβετία (“Swatch Group”);
5.1.2.    Στα κεντρικά μας γραφεία SWATCH AG, Nicolas G. Hayek Strasse 1, 2500 Biel/ Bienne 4, Switzerland (“Brand HQ”);
5.1.3.    Στις θυγατρικές μας εντός του Swatch Group στις χώρες όπου εκπροσωπείται η μάρκα μας όπως αναφέρονται όταν συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

5.2.     Ενδέχεται να κοινολογήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στους ακόλουθους αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών που ενεργούν για λογαριασμό μας ή/και ως συνεργάτες μας (εκτελούντες την επεξεργασία), μόνο με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, οι οποίοι δεσμεύονται συμβατικά να τηρούν ένα επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων όταν επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (για παράδειγμα για την εκπλήρωση παραγγελιών, την παράδοση πακέτων, την επεξεργασία πληρωμών πιστωτικής κάρτας, την παροχή εξυπηρέτησης προς πελάτες, την αποστολή ταχυδρομικών επιστολών και e-mail, την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων, τη φιλοξενία ιστοσελίδων, τη διαγραφή επαναλαμβανόμενων δεδομένων από καταλόγους πελατών, την ανάλυση δεδομένων, την παροχή υποστήριξης σε σχέση με την προώθηση, τη διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης πελατών, την παροχή εξατομικευμένης διαφήμισης):
5.2.1.    Swatch Group
5.2.2.    Brand HQ
5.2.3.    Το κέντρο επεξεργασίας δεδομένων μας στην Ελβετία
5.2.4.    Τις συνδεδεμένες μας εντός του ομίλου Swatch Group
5.2.5.    Τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

5.3.     Ενδέχεται να κοινολογήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε αγοραστή εάν η Swatch Group (Greece)  ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων αποκτηθούν από έναν τρίτο, περίπτωση κατά την οποία, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από αυτή σχετικά με τους πελάτες της θα αποτελούν ορισμένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά της στοιχεία.

5.4.     Ενδέχεται να κοινολογήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν εάν έχουμε καθήκον να αποκαλύψουμε ή ανταλλάξουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς συμμόρφωσης με οποιαδήποτε έννομη υποχρέωση ή για να επιβάλλουμε ή εφαρμόσουμε τους όρους χρήσης μας και άλλες συμφωνίες ή για να προστατέψουμε τα δικαιώματα, την περιουσία ή την ασφάλεια της Swatch Group (Greece)  ή οποιουδήποτε μέλους του Swatch Group, των πελατών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή δεδομένων με άλλες εταιρείες και οργανισμούς με σκοπό την προστασία από απάτη.

5.5.  Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων χωρών που δεν θεωρούνται ότι διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων από τα αρμόδια ρυθμιστικά όργανα, για παράδειγμα χώρες που δεν θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διασφαλίζουν τέτοιο επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, εξασφαλίζουμε την κατάλληλη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υποχρεώνοντας τους αποδέκτες να τηρήσουν δεσμευτικές συμβατικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα που εγκρίνονται από τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές ή βασιζόμενοι σε άλλες εγγυήσεις, όπως αυτοπιστοποιήσεις, που εγκρίνονται από τις σχετικές ρυθμιστικές αρχές. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ένα αντίγραφο των συμβατικών και άλλων εγγυήσεων που ισχύουν σήμερα (βλ. κεφάλαιο 9 κατωτέρω).

5.6.     Η παρούσα Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους από και προς τις ιστοσελίδες των δικτύων συνεργατών μας, διαφημιστών και συνδεδεμένων εταιρειών. Εάν ακολουθήσετε ένα σύνδεσμο προς οποιαδήποτε από τις εν λόγω ιστοσελίδες, παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψιν σας ότι έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις εν λόγω πολιτικές. Παρακαλούμε να μελετήσετε τις πολιτικές αυτές πριν υποβάλετε οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στις εν λόγω ιστοσελίδες.

6. Για πόσο διάστημα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν:
έως ότου ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας για μελλοντική επεξεργασία, για παράδειγμα, έως ότου διαγραφείτε από τους καταλόγους μας για την αποστολή του newsletter μας ή διαγράψετε τον λογαριασμό σας μαζί μας.

έως ότου βεβαιωθούμε ότι είστε ευχαριστημένοι μετά την προσέγγισή μας, π.χ. για να παραγγείλετε έναν κατάλογο, να υποβάλετε ένα ερώτημα, να ζητήσετε πληροφορίες, να προγραμματίσετε ένα ραντεβού ή μία κράτηση κ.λπ. αλλά όχι περισσότερο από δώδεκα (12) μήνες μετά από την τελευταία επικοινωνία, εκτός εάν μπορούμε να βασιστούμε σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση, σας έχουμε άλλως ενημερώσει ή δώσατε την συναίνεσή σας για μεγαλύτερη περίοδο τήρησης.
σε σχέση με μία αγορά που πραγματοποιείτε ή σε σχέση με μία τρέχουσα συναλλαγή εξυπηρέτησης πελατών έως ότου η συναλλαγή ολοκληρωθεί, συν τουλάχιστον την περίοδο εγγύησης στην οποία ενδέχεται να προσθέσουμε μία περίοδο χάριτος προς όφελός σας, εκτός εάν μπορούμε να βασιστούμε σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση, σας έχουμε άλλως ενημερώσει ή δώσατε την συναίνεσή σας για μεγαλύτερη περίοδο τήρησης.

για όσο διάστημα παραμένετε επιχειρηματικός μας συνεργάτης συν μία περίοδο πέντε ετών, εκτός εάν μπορούμε να βασιστούμε σε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση, σας έχουμε άλλως ενημερώσει ή δώσατε την συναίνεσή σας για μεγαλύτερη περίοδο τήρησης.

για όσο διάστημα απαιτείται από το νόμο, π.χ. υποχρεώσεις τήρησης δεδομένων εκ του νόμου βάσει νόμων και κανονισμών περί τήρησης βιβλίων και στοιχείων ή φορολογίας.

7. Πότε ζητάμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν;

Εάν επιθυμείτε να συνάψετε μία σύμβαση μαζί μας, για παράδειγμα εάν παραγγείλετε αγαθά ή υπηρεσίες, τότε απαιτείται να λάβουμε από εσάς ορισμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ώστε να μας επιτραπεί να συνάψουμε την εν λόγω σύμβαση, για παράδειγμα, το όνομά σας, τη διεύθυνση παράδοσης, τον τόπο κατοικίας, τις πληροφορίες πληρωμής ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Εάν αποφασίσετε να μην μας παρέχετε τις πληροφορίες που ζητούμε, ενδέχεται να μην μπορούμε  να συνάψουμε την εν λόγω σύμβαση με εσάς.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

8.1.     Έχετε το δικαίωμα:

να μας ζητήσετε πρόσβαση σε και οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, ειδικότερα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης και

να μας ζητήσετε να παρέχουμε σε εσάς ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που έχετε ορίσει, ένα αρχείο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σε ψηφιακή μορφή (φορητότητα δεδομένων).

8.2.     Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας που μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους αναφερόμενους σκοπούς ανά πάσα στιγμή.

8.3.     Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω.

8.4.     Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή.

9. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως ακολούθως:

Ταχυδρομική Διεύθυνση: "The Swatch Group (Greece) Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής και Εμπορίας Ρολογιών", οδός Βεϊκου 59, ΤΚ 11742, Αθήνα, Ελλάδα

Αριθμός τηλεφώνου: 210 956 56 56

 

Διεύθυνση Email: dataprotection@gr.swatchgroup.com

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
Image link border