Οροι Πωλησης

1.      Γενικά

1.1.     Το παρόν έγγραφο περιέχει τους Όρους Πωλήσεων της εταιρείας "The Swatch Group (Greece) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία", με έδρα στην οδό Βεΐκου αρ. 59, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, Ελλάδα, με ΑΦΜ 094252319 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000555201000 (εφεξής “εμείς”, “εμάς”, “μας”).

1.2.     Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Όρων Πωλήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2019.

1.3.     Οι παρόντες Όροι Πωλήσεων εφαρμόζονται σε πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προτού υποβάλλετε μία παραγγελία. Παραγγέλλοντας προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Πωλήσεων. Πριν υποβάλλετε την παραγγελία σας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την εκ μέρους σας αποδοχή των παρόντων Όρων Πωλήσεων, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο. Εάν δεν επιβεβαιώσετε την αποδοχή σας, δεν θα μπορείτε να υποβάλετε παραγγελίες στην παρούσα ιστοσελίδα.

1.4.     Υποβάλλοντας μία παραγγελία στην παρούσα ιστοσελίδα, επιβεβαιώνετε ότι είστε ενήλικοι σύμφωνα με το νόμο (18 ετών) και ότι έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψετε μία σύμβαση.

 

2.      Διαδικασία Παραγγελίας
2.1.     Η παραγγελία σας στην παρούσα ιστοσελίδα συνιστά προσφορά για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Πωλήσεων.

2.2.     Μετά την υποβολή μίας παραγγελίας, θα λάβετε ένα email από εμάς με το οποίο θα επιβεβαιώνουμε τη λήψη της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν σας ότι αυτό δεν συνεπάγεται την αποδοχή της παραγγελίας σας. Οι παραγγελίες υπόκεινται στην αποδοχή μας και στη διαθεσιμότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν παραγγελθεί.

2.3.     Οι περιγραφές προϊόντων και υπηρεσίας είναι ορθές κατά την ημερομηνία δημοσίευσής τους, ωστόσο εξαρτώνται από διαθεσιμότητα ή ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για σφάλματα σε φωτογραφίες ή τυπογραφικά σφάλματα.

2.4.     Οι πληροφορίες που μας παρέχετε σε σχέση με την παραγγελία σας, π.χ. μηνύματα για κάρτες δώρων, κείμενα/εικόνες για εξατομίκευση (π.χ. εγχάραξη) ή φωτογραφίες του ρολογιού σας και του μηχανισμού, δύνανται να μη γίνουν αποδεκτές, χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή, δυνάμεθα να καταγγείλουμε τη σύμβασή σας και να σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε καταβαλλόμενο ποσό ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας (κατά περίπτωση). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ορθότητα ή καταλληλότητα των εν λόγω πληροφοριών προς το σκοπό αυτό.

2.5.     Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε ελέγχους ταυτοποίησης και πιστοληπτικής ικανότητας για την αποφυγή απάτης.

2.6.     Θα επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της προσφοράς σας για αγορά, αποστέλλοντάς σας επιβεβαίωση παραγγελίας (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης, κατά περίπτωση), μέσω email, το οποίο και θα συνιστά δεσμευτική σύμβαση μεταξύ μας. Η γλώσσα της σύμβασης θα είναι η ελληνική, ωστόσο κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή, η σύμβαση θα είναι επίσης διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα.

2.7.     Η σύμβαση θα αφορά μόνο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες την αποστολή των οποίων έχουμε επιβεβαιώσει στην επιβεβαίωση παραγγελίας. Δεν θα υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε άλλα προϊόντα ή να σας παρέχουμε άλλες υπηρεσίες που ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος της παραγγελίας σας έως ότου η αποστολή των εν λόγω προϊόντων ή η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών επιβεβαιωθεί με χωριστή επιβεβαίωση παραγγελίας.

 

3.      Τιμές και Πληρωμή
3.1.     Οι τιμές στην παρούσα ιστοσελίδα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ καθώς και τις προκαθορισμένες χρεώσεις παράδοσης (όπως ορίζονται στην σελίδα εξόδου (check-out) και στην επιβεβαίωση παραγγελίας).

3.2.     Ενδέχεται να μεταβάλλουμε τις τιμές στην παρούσα ιστοσελίδα οποτεδήποτε (αυτό δεν ισχύει για τις τιμές που έχουμε επιβεβαιώσει σε μία επιβεβαίωση παραγγελίας).

3.3.     Μπορείτε να προβείτε σε πληρωμή χρησιμοποιώντας τις επιλογές πληρωμής που είναι διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα κατά το χρόνο που πραγματοποιείτε την αγορά σας. Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά (για τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις μεταβείτε στους διαθέσιμους συνδέσμους):

3.3.1.    Πιστωτικές κάρτες όπως Visa ή Mastercard,

3.3.2.    Χρεωστικές κάρτες,

3.3.3.    PayPal,

3.3.4.    Αντικαταβολή

3.4.     Εάν εξοφλήσετε την αγορά σας με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, υπόκεισθε στους ελέγχους πιστοποίησης και έγκρισης του εκδότη της κάρτας. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους που είναι απαραίτητες ώστε να μπορέσουμε να διενεργήσουμε τους εν λόγω ελέγχους. Εάν ο εκδότης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας αρνηθεί να εγκρίνει την πληρωμή προς εμάς, η παραγγελία δεν θα γίνει αποδεκτή και επομένως δεν θα φέρουμε ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή μη παράδοση. Δεν θα χρεώσουμε την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα έως ότου αποστείλουμε την παραγγελία. Θα αφαιρέσουμε το συνολικό ποσό της πληρωμής από την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα κατά την αποστολή των προϊόντων. Ενδέχεται να αναστείλουμε την παράδοση των προϊόντων έως ότου ληφθεί το συνολικό ποσό πληρωμής. Έχουμε το δικαίωμα να καταγγείλουμε τη μεταξύ μας σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση, με άμεση ισχύ, εάν παραλείψετε, χωρίς σπουδαίο λόγο, να εξοφλήσετε το ποσό της παραγγελίας εγκαίρως.

3.5.     Ενδέχεται να σας προσφέρουμε εναλλακτικές επιλογές πληρωμής σε συνεργασία με τρίτους παρόχους πληρωμών, όπως άμεση μεταφορά, πληρωμή σε δόσεις ή πληρωμή με τιμολόγιο. Εάν επιλέξετε κάποια από τις εν λόγω επιλογές, συμφωνείτε ότι θα δεσμεύεστε από τους όρους των εν λόγω τρίτων παρόχων, όπως αυτοί αναφέρονται στη διαδικασία εξόδου (checkout) ή στους παρόντες Όρους Πωλήσεων, και αναγνωρίζετε ότι οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς πληρωμής, όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου εκάστου εξ αυτών.

3.6.     Ενδέχεται να σας προσφέρουμε εναλλακτικές επιλογές παράδοσης σε συνεργασία με τρίτους παρόχους οι οποίες δεν καλύπτονται από τις προκαθορισμένες χρεώσεις παράδοσης. Εάν επιλέξετε την εν λόγω επιλογή, οι πρόσθετες χρεώσεις θα καθορίζονται στη διαδικασία εξόδου (checkout) και στην επιβεβαίωση παραγγελίας.

3.7.     Η ιστοσελίδα μας περιέχει πλήθος προϊόντων και υπηρεσιών και είναι πάντοτε πιθανό ότι, παρά τις καλύτερες προσπάθειές μας, ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες που παρουσιάζονται στους καταλόγους της ιστοσελίδας μας να μην έχουν τιμολογηθεί σωστά. Θα προβαίνουμε σε επαλήθευση των τιμών, στο πλαίσιο των διαδικασιών αποστολής, ώστε, σε περίπτωση που η ορθή τιμή είναι χαμηλότερη από τη δηλωθείσα τιμή, θα χρεώσουμε το χαμηλότερο ποσό. Εάν η ορθή τιμή είναι υψηλότερη από την τιμή που αναφέρεται στην ιστοσελίδα, θα προβούμε, κατά κανόνα και κατά την κρίση μας, είτε σε επικοινωνία μαζί σας για να λάβουμε τις οδηγίες σας πριν αποστείλουμε το προϊόν ή την υπηρεσία, είτε σε απόρριψη της παραγγελίας σας και σχετική ενημέρωσή σας.

3.8.     Δεν έχουμε ουδεμία υποχρέωση να σας παρέχουμε το προϊόν ή την υπηρεσία στην εσφαλμένη (χαμηλότερη) τιμή, εάν το σφάλμα τιμολόγησης είναι εμφανές και πρόδηλο και θα έπρεπε να γίνει εύλογα αντιληπτό από εσάς ως εσφαλμένη τιμολόγηση.

3.9.     Οποιαδήποτε προϊόντα αγοράζετε θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό (δελτίο αποστολής) σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία.

 

4.      Παράδοση
4.1.     Καθορίζουμε τους εκτιμώμενους χρόνους παράδοσης και τις χρεώσεις παράδοσης των διαθέσιμων επιλογών παράδοσης στη διαδικασία εξόδου (checkout) και στην επιβεβαίωση παραγγελίας.

4.2.     Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης εντός του εκτιμώμενου χρόνου παράδοσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προτείνουμε μία νέα ημερομηνία. Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης εντός 30 ημερών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας και άρνησής σας να αποδεχθείτε την καθυστερημένη παράδοση, δικαιούστε να ακυρώσετε την παραγγελία έναντι επιστροφής των χρημάτων που έχετε καταβάλλει. 

4.3.     Θα πραγματοποιήσουμε την παράδοση στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε παράσχει και η ίδια διεύθυνση θα συμπεριληφθεί στο σχετικό τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης, εκτός εάν άλλως μας ενημερώσετε εγγράφως. Παραδόσεις πραγματοποιούνται μόνο σε διευθύνσεις παράδοσης εντός Ελλάδος.

 

5.      Μεταβίβαση Κυριότητας και Κινδύνου
5.1.     Η κυριότητα των προϊόντων θα μεταβιβασθεί σε εσάς είτε με τη λήψη της πληρωμής όλων των ποσών που οφείλονται αναφορικά με τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων παράδοσης) είτε κατά την παράδοση των προϊόντων σε εσάς, όποιο επέλθει αργότερα. Έχουμε το δικαίωμα να επανακτήσουμε οποιαδήποτε προϊόντα σας έχουμε προμηθεύσει πριν τη μεταβίβαση της κυριότητας εάν αθετήσετε τους παρόντες όρους πώλησης.

5.2.     Ο κίνδυνος για τα προϊόντα περνάει σε εσάς με την παράδοση. Κίνδυνος, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, σημαίνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται αναφορικά ή μέσω της χρήσης, χειρισμού ή αποθήκευσης των προϊόντων.

 

6.      Ευθύνη
6.1.     Η ευθύνη μας αποκλείεται και περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

6.2.     Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (Αρ. 534 κ.επ.) και τη νομοθεσία περί Προστασίας Καταναλωτών (Ν. 2251/1994, Αρ. 5), ο πωλητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων.

 

7.      Δίκαιο και Δικαιοδοσία
7.1.     Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδος, χωρίς να εφαρμόζονται οι διατάξεις τους περί ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ανεξαρτήτως του τόπου φυσικής εκτέλεσης ή παροχής. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων (CISG) δεν εφαρμόζεται.

7.2.     Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από τη σύναψη, υπογραφή ή καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων θα επιλύονται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών, στην Ελλάδα, χωρίς να περιορίζεται οποιοδήποτε δικαίωμα έφεσης. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, κάθε συμβαλλόμενος, θα δύναται να επιδιώξει την έκδοση προσωρινών διαταγών και ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής παγκοσμίως.

7.3.     Επιπροσθέτως, παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν σας ότι οποιεσδήποτε διαφορές μπορούν να υποβληθούν προς ηλεκτρονική επίλυση στην Πλατφόρμα Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ([BLF1] https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=EL).

7.4.     Για γενικές πληροφορίες και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν στους ακόλουθους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα:

(α) Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181 Αθήνα, Τηλ.: 1520, φαξ:  2103843549, www.mindev.gov.gr),

(β) Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471 Αθήνα, Τηλ.: 2106460734, Φαξ: 2106460414, www.synigoroskatanaloti.gr) και

(γ) στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών) που εδρεύουν στους αρμόδιους Δήμους.

7.5.     Τέλος, σημειώνεται ότι στην Ελλάδα ισχύει ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Προεδρικό Διάταγμα 10/2017, ΦΕΚ 23/1-3-2017). Αντίγραφο του εν λόγω κώδικα είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr).

 

8.      Διάφορα
8.1.     Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε οποιαδήποτε δικαιώματά σας από τη μεταξύ μας σύμβαση σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή μας.

8.2.     Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων Πωλήσεων δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα της μεταξύ μας σύμβασης.

8.3.     Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, συμφωνείτε σε ηλεκτρονική επικοινωνία με εμάς.

8.4.     Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ως ακολούθως:

"The Swatch Group (Greece) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία",

Βεΐκου 59, Τ.Κ. 11742,

Αθήνα, Ελλάδα.

Τηλ.: 210 956 56 56

Φαξ: 210 956 52 52

email: connect.gr@swatch.com

 

9.      Δικαίωμα Υπαναχώρησης
9.1.     Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης.

9.2.     Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά την πάροδο 14 ημερών από την ημερομηνία που θα εσείς ή κάποιος τρίτος, πλην του μεταφορέα, που θα υποδειχθεί από εσάς, αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου απεσταλμένου προϊόντος.

9.3.     Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε ("The Swatch Group (Greece) Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία", με έδρα στην οδό Βεΐκου αρ. 59, Τ.Κ. 11742, Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.:210 9565656 Φαξ:210 9565252, email: connect.gr@swatch.com) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή e-mail). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και το παρόν έντυπο υπαναχώρησης.

9.4.     Προκειμένου να συμμορφωθείτε με την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε την ενημέρωσή σας σας αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν παρέλθει η περίοδος υπαναχώρησης. 

9.5.     Μόνο καινούργια, μη φθαρμένα προϊόντα, τα οποία συνοδεύονται από την κάρτα εγγύησης και βρίσκονται στην πρωτότυπη συσκευασία τους μπορούν να επιστραφούν. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για προϊόντα που κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία ή για εξατομικευμένα προϊόντα. Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει επίσης για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί πλήρως καθώς και για ψηφιακό περιεχόμενο που έχει ήδη παραδοθεί.

9.6.     Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε κάθε ποσό που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένου του κόστους παράδοσης (πλην οποιουδήποτε συμπληρωματικού κόστους προκύψει εάν επιλέξετε έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο καθιερωμένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε). Δικαιούμαστε να αφαιρέσουμε από τα χρήματα που θα σας επιστρέψουμε οποιοδήποτε ποσό λόγω απώλειας της αξίας των προϊόντων που σας προμηθεύσαμε, εάν η ζημία είναι αποτέλεσμα μη αναγκαίου χειρισμού των προϊόντων από εσάς.

9.7.     Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που θα μας επιστρέψετε οποιαδήποτε προϊόντα σας προμηθεύσαμε ή εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα μας παράσχετε αποδεικτικά περί της επιστροφής των προϊόντων. Θα επιστρέψουμε τα εν λόγω χρήματα χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε ρητώς άλλως συμφωνήσει. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υποστείτε οποιαδήποτε επιβάρυνση συνεπεία της επιστροφής. Έχουμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την επιστροφή των χρημάτων έως ότου λάβουμε τα προϊόντα ή έως ότου παράσχετε αποδεικτικά για την αποστολή των προϊόντων σε εμάς, οποιοδήποτε επέλθει νωρίτερα.

9.8.     Θα μας επιστρέψετε τα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των δώρων που συνόδευσαν την αγορά σας) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα που μας κοινοποιήσατε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση. Η εν λόγω προθεσμία θα θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν επιστρέψετε τα προϊόντα πριν την πάροδο των 14 ημερών.

9.9.     Θα επιβαρυνθούμε με τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων εφόσον χρησιμοποιήσετε την προβλεπόμενη ετικέτα επιστροφής για επιστροφές εντός Ελλάδος. Διαφορετικά, θα επιβαρυνθείτε με τα άμεσα κόστη επιστροφής των προϊόντων.

9.10.  Θα ευθύνεστε για τυχόν απομείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτει από μη αναγκαίο χειρισμό προκειμένου να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργία των προϊόντων.

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
Image link border