FLIK FLAK GARANTI

Din Flik Flak® klocka är försedd med garanti av SWATCH Ltd.* för en period av tjugofyra (24) månader från inköpsdatum i enlighet med de villkor och förutsättningar som anges i denna garanti. Den internationella Flik Flak garantin täcker material- och tillverkningsdefekter som existerade vid tidpunkten för inköpet av Flik Flak klockan ("defekter"). Garantin är giltig endast under förutsättning att garantibeviset är daterat, fullständigt och korrekt ifyllt och försett med en stämpel från en officiell Flik Flak handlare ("giltigt garantibevis").

Genom att visa upp det giltiga garantibeviset har du under garantiperioden rätt att få alla defekter reparerade kostnadsfritt. Om reparation är otillräckligt för att återställa er Flik Flak klockas normala användningsegenskaper, eller om du köpt en Flik Flak klocka vars boett inte går att öppna, garanterar SWATCH Ltd. att den kommer ersättas av en Flik Flak klocka av liknande modell. Garantin för ersättningsklockan upphör att gälla tjugofyra (24) månader efter inköpsdatumet av den ersatta klockan.

Denna tillverkargaranti täcker inte:

 • batteriets hållbarhet
 • normalt slitage och åldrande (t.ex.: repat glas; förändringar av färg och/eller ickemetalliska material för länkar och kedjor såsom läder, textil, kardborrband; flagning av pläteringen);
 • skador på någon del av klockan som orsakats av onormal/orik-tig användning, misskötsel, vårdslöshet, olyckor (slag, bucklor, klämskador, trasigt glas, etc.), felaktig användning av klockan och underlåtenhet att följa de instruktioner som tillhandahållits av SWATCH Ltd.;
 • indirekta skador eller följdskador av något slag som t.ex. orsakats av hur Flik Flak klockan har använts, att klockan inte fungerar, defekter, eller oriktig tidsangivelse;
 • Flik Flak klocka som hanterats av ickeauktoriserade personer (t.ex. vid batteribyte, service eller reparation) eller vars ursprungliga skick modifierats genom åtgärd utom SWATCH Ltd’s kontroll.

Alla övriga krav mot SWATCH Ltd. t.ex. för skador som går utöver den ovan beskrivna garantin är uttryckligen undantagna, med undantag för enligt författning tvingande rättigheter som köparen har gentemot tillverkaren.

Den ovan beskrivna tillverkargarantin:

 • är oberoende av garantier som erbjuds av försäljaren, för vilka denne ensam ansvarar.
 • påverkar inte köparens rättigheter gentemot försäljaren eller några andra enligt författning tvingande rättigheter som köparen må ha. kundservice hos SWATCH Ltd. tillhandahåller perfekt underhåll av din Flik Flak klocka. Om din klocka kräver någon åtgärd, bör du vända dig till en officiell Flik Flak handlare eller ett auktoriserat Flik Flak Service Center i enlighet med den bifogade listan: de kan säkerställa att service tillhandahålls enligt SWATCH Ltd’s standard.

TILLVERKARE
*SWATCH Ltd.
CH-2504 Biel/Switzerland

Flik Flak® är ett registrerat varumärke

 

SWATCH GARANTI

Din SWATCH® klocka är försedd med garanti av SWATCH  LTD.* för en period av tjugofyra (24) månader från inköpsdatum i enlighet med de villkor och förutsättningar som anges i denna garanti. Den internationella SWATCH  garantin täcker material- och tillverkningsdefekter som existerade vid tidpunkten för inköpet av SWATCH klockan (”defekter”). Garantin är giltig endast under förutsättning att garantibeviset är daterat, fullständigt och korrekt ifyllt och försett med en stämpel från en officiell SWATCH handlare (”giltigt garantibevis”).  

Genom att visa upp det giltiga garantibeviset har du under garantiperioden rätt att få alla defekter reparerade kostnadsfritt. Om reparation är otillräckligt för att återställa er SWATCH klockas normala användningsegenskaper, eller om du köpt en SWATCH klocka vars boett inte går att öppna, garanterar SWATCH  LTD. att den kommer ersättas av en SWATCH klocka av liknande modell. Garantin för ersättningsklockan upphör att gälla tjugofyra (24) månader efter inköpsdatumet av den ersatta klockan. 

Denna tillverkargaranti täcker inte: 

 • batteriets hållbarhet
 • normalt slitage och åldrande (t.ex.: repat glas; förändringar av färg och/eller ickemetalliska material för länkar och kedjor såsom läder, textil, kardborrband; flagning av pläteringen);
 • skador på någon del av klockan som orsakats av onormal/oriktig användning, misskötsel, vårdslöshet, olyckor (slag, bucklor, klämskador, trasigt glas, etc.), felaktig användning av klockan och underlåtenhet att följa de instruktioner som tillhandahållits av SWATCH LTD.; 
 • indirekta skador eller följdskador av något slag som t.ex. orsakats av hur SWATCH klockan har använts, att klockan inte fungerar, defekter, eller oriktig tidsangivelse;
 • SWATCH klocka som hanterats av ickeauktoriserade personer (t.ex. vid batteribyte, service eller reparation) eller vars ursprungliga skick modifierats genom åtgärd utom SWATCH LTD. s kontroll.  Alla övriga krav mot SWATCH LTD. t.ex. för skador som går utöver den ovan beskrivna garantin är uttryckligen undantagna, med undantag för enligt författning tvingande rättigheter som köparen har gentemot tillverkaren.  

Den ovan beskrivna tillverkargarantin: 

 • är oberoende av garantier som erbjuds av försäljaren, för vilka denne ensam ansvarar. 
 • påverkar inte köparens rättigheter gentemot försäljaren eller några andra enligt författning tvingande rättigheter som köparen må ha. Kundservice hos SWATCH LTD. tillhandahåller perfekt underhåll av din SWATCH klocka. Om din klocka kräver någon åtgärd, bör du vända dig till en officiell SWATCH handlare eller ett auktoriserat SWATCH Service Center i enlighet med den bifogade listan: de kan säkerställa att service tillhandahålls enligt SWATCH LTD. s standard.  

* SWATCH LTD.
   CH-2504 Biel / Switzerland

® SWATCH är ett registrerat varumärke

Image link border
 • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
Image link border