INTEGRITETSPOLICY

ANGÅENDE DENNA INTEGRITETSPOLICY

Detta utgör en integritetspolicy (“policy”) från The Swatch Group (Nordic) AB. P.O Box 12033, SE-102 21 Stockholm, Sverige, (“Swatch”, “vi", “oss”, “vår”). Swatch är personuppgiftsansvarig vad beträffar denna Policy.

Denna Policy, tillsammans med våra Användarvillkor, utgör bas för vår behandling av de personuppgifter som vi får tillgång till i samband med din användning av och interaktion med denna website eller någon annan onlinetjänst som administreras av oss, inbegripet våra sociala media och applikationer (tillsammans “Website”). För information om vår användning av cookies, pixlar och sociala plug-ins, vänligen se vår policy angående Cookies, Pixlar och Sociala Plug-ins.

Ändringar i denna Policy tillkännages på vår Website eller via e-post till dig.

Nu gällande Policy är daterat den 22.05.2018.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN FRÅN DIG?

Vi samlar in personuppgifter som du tillhandahåller oss, exempelvis genom att fylla i ett avtalsformulär, registrera ett konto, använda interaktiva funktioner, använda en tjänst, deltaga i en marknadskampanj, beställa en produkt eller tjänst, begära information och/eller material eller delta i undersökningar Sådana personuppgifter kan bestå av:

 • kontaktinformation (t.ex. namn, postadress, e-postadress och mobil- eller annat telefonnummer);
 • köp- och transaktionsinformation;
 • betalningsinformation (t. ex. numret på ditt betalkort, giltighetstid, auktorisationsnummer eller säkerhetskod, leveransadress och fakturaadress);
 • kundserviceinformation (t. ex. kundserviceförfrågningar, kommentarer och servicehistorik);
 • användarnamn och lösenord;
 • information om dina personliga och arbetsrelaterade intressen, födelsedatum, civilstånd, demografi och erfarenheter av våra produkter och kontakt-preferenser;
 • fotografier, kommentarer och annat innehåll som du tillhandahåller;
 • kontaktinformation som du tillhandahåller rörande vänner eller andra som du vill att vi har kontakt med; och
 • information som vi kan komma att erhålla från våra tredjepartsleverantörer.

 
Vi samlar metadata, t. ex. uppgifter rörande dina besök på Websiten, såsom trafikdata, lokaliseringsdata, IP-adress, browserinformation, sessionsdata, preferenser, settings, webloggar och annan kommunikationsdata, som vi övervakar medan du interagerar med Websiten.

PÅ VILKEN GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges eller är uppenbara vid tidpunkten för insamlingen och

 • till vilka du har samtyckt, t. ex. genom att kryssa i en ruta; eller  
 • enligt skyldighet som följer av tillämplig lag, t. ex. för att efterleva krav på bevarande av information rörande finansiell rapportering; eller
 • som är nödvändiga för uppfyllande av avtal, t. ex. om du beställer varor, eller
 • för vilka vi stöder oss på andra legitima intressen, vilka inkluderar:
 • att samla in marknadsinformation, främja avsättning för produkter och tjänster, kommunicera med dig och skräddarsy erbjudanden till dig;
 • att leverera och förbättra produkter eller tjänster;
 • att hantera kund-, klient-, säljar- och andra relationer, dela information med interna funktioner/intressenter, implementera säkerhetsprocedurer och planera och allokera resurser och budget;
 • att övervaka, bevaka och skydda organisationen och dess system, nätverk, infrastruktur, datorer, information, immateriella rättigheter och andra rättigheter från ofrivilliga säkerhetsintrång, icke auktoriserad access, röjande eller anskaffande av information, data- och systembrott, hackning, industrispionage och cyberattacker;
 • att skydda och utveckla industristandarder; dela kunskap om individer eller farhågor som kan ha en negativ eller oförmånlig inverkan och följa ”best practice” för branschen; eller
 • att efterleva branschstandarder och krav från tillsynsmyndigheter samt andra krav för att förebygga bedrägerier och pengatvätt.
FÖR VILKA ÄNDAMÅL BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Om du fyller i ett avtalsformulär med namn, e-postadress, telefonnummer, preferenser, etc., så använder vi dina uppgifter för att besvara dina frågor, skicka dig information eller utföra andra uppgifter du ber oss om.
 • Om du registrerar ett konto hos oss, så behandlar vi den information som krävs för att öppna sådant konto, t. ex. ditt namn, adress, e-postadress, lösenord, profilbild, information om tredjepartskonto (exempelvis om du registrerar via ditt Facebookkonto), etc. för att möjliggöra registrering och skötsel av ditt konto.
 • Om du använder våra interaktiva funktioner, så behandlar vi de uppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna använda dem, exempelvis ditt namn och din e-postadress i en ranking samt för att sända dig uppdateringar om det online-spel du deltagit i. 
 • Om du är befintlig kund, så kan vi komma att skicka dig reklam angående våra produkter och tjänster med användande av, t. ex. ditt namn och din postadress.
 • Om du nyttjar en tjänst, såsom vårt nyhetsbrev, genom att tillhandahålla oss din e-postadress och namn, så använder vi dessa uppgifter för att skicka dig vårt nyhetsbrev.  
 • Om du deltar i en marknadskampanj, så använder vi den information vi begär av dig för att möjliggöra ditt deltagande, exempelvis för att hantera din inbjudan till ett event eller för att avgöra vem som är vinnare i en tävling och för att kontakta denne.  
 • Om du beställer en produkt, material eller tjänst, så behöver vi behandla de uppgifter som krävs för att fullgöra sådan beställning, exempelvis ditt namn, telefonnummer, leveransadress, kreditkortsinformation, e-postadress, etc., exempelvis för att kunna bekräfta din beställning, hantera din betalning, kontrollera credit scoring, leverera beställda produkter samt kontakta dig rörande frågor om leveransen.
 • Om du besvarar en av våra förfrågningar och förser oss med personuppgifter såsom namn, ålder, yrke, m.m., så använder vi dessa uppgifter för att analysera resultaten av förfrågningen och för att dra slutsatser därav.  
 • Om du på förfrågan samtycker till att erhålla marknadsinformation, så använder vi dina uppgifter för att skicka dig marknadsföringsmaterial och annan kommunikation, kommunicera med dig om och administrera ditt deltagande i speciella event, tävlingar, pristävlingar, program, erbjudanden, undersökningar och marknadsresearch, tillhandahålla dig reklam angående våra produkter och tjänster, samt att anpassa din användning av Websiten, din marknadserfarenhet och kommunikation utifrån dina preferenser och våra villkor.
 • Om du interagerar med oss på sociala nätverk hos tredjeparter, så behandlar vi dina uppgifter för sådan interaktion med dig på dessa nätverk (för vår interaktion med dig på dessa nätverk gäller respektive nätverks personuppgiftspolicies och användarvillkor).
 • Vi behandlar även dina personuppgifter för att följa och verkställa tillämpliga legala krav, våra Användarvillkor, relevanta branschstandarder, avtalsförpliktelser och våra policies.

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i ett centralt system som möjliggör förbättring av din upplevelse av varumärket genom att individanpassa vår kommunikation och marknadsföring och göra dem så relevanta och användbara som möjligt för dig (”profile building”). För detta ändamål så kan vi komma att behandla, matcha och utöka dina personuppgifter med uppgifter som vi tar emot utifrån din interaktion med oss eller från tredjeparter. Till exempel: om du berättar om din ålder, inkomst, fritidssysselsättning eller om resor för oss, så kan vi komma att spegla dessa uppgifter mot ditt inköpsbeteende och annan information som vi har fått från dig i syfte att skicka dig erbjudanden, inbjudningar eller marknadsföring som vi bedömer specifikt passar dina intressen.  

Vi behandlar metadata som vi samlar in från dig för att förbättra vår Website, analysera trafikmönster och användningen av Websiten, för riktad marknadsföring, för att utveckla och analysera statistik och demografiska uppgifter, för att optimera vår närvaro och våra marknadssträvanden online.  

VEM LÄMNAR VI UT OCH ÖVERFÖR DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare eller kategorier av mottagare; att använda för deras egen räkning och under deras egen kontroll (personuppgiftsansvariga):

 • Vårt moderbolag The Swatch Group Ltd, Seevorstadt 6, 2501 Biel/Bienne, Schweiz (“Swatch Group”);
 • Vårt huvudkontor Swatch Ltd., Jakob-Stämpfli-Strasse 94, 2502 Biel/Bienne, Schweiz (“Brand HQ”);
 • Bolag inom Swatch Group i de länder där vårt varumärke är representerat och såsom anges när vi samlar in dina personuppgifter.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare eller kategorier av mottagare som handlar för vår räkning och/eller som partners (personuppgiftsbiträden), inom ramarna för sin behörighet och sina förpliktelser, vilka är bundna genom avtal att upprätthålla en adekvat skyddsnivå för personuppgifter när de hanterar dina personuppgifter (till exempel för att exekvera beställningar, leverera paket, processa kreditkortsbetalningar, tillhandahålla kundservice, sända post och e-post, lagra och behandla information, hosta websidor, avlägsna överflödig/dubblerande information från kundlistor, analysera information, tillhandahålla marknadsassistans, genomföra kundnöjdhetsundersökningar samt tillhandahålla individanpassad marknadsföring):

 • Swatch Group;
 • Brand HQ;
 • Vårt databehandlingscenter i Schweiz;
 • Våra bolag inom Swatch Group;
 • Våra tredjepartsleverantörer.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till en förvärvare om Swatch eller en väsentlig del av dess tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som innehas rörande kunder ingår i den överlåtna egendomen.
 
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut eller dela personuppgifterna enligt lag eller rättslig förpliktelse, eller för att verkställa eller tillämpa våra användarvillkor eller andra avtal; eller för att skydda Swatch rättigheter, egendom eller säkerhet eller något bolag i Swatch Group, våra kunder eller andra. Detta inbegriper att utbyta information med andra bolag och organisationer i syfte att förhindra bedrägeri och för att minska kreditrisker.

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter internationellt, inbegripet till länder som inte anses ha en adekvat säkerhetsnivå för skydd av personuppgifter enligt relevanta tillsynsorgan, t. ex. till länder som enligt Europeiska Kommissionen eller the Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner inte uppnår en sådan nivå. I sådant fall säkerställer vi att adekvat skyddsnivå uppnås genom att tillse att mottagarna följer bindande avtalsförpliktelser i enlighet med tillämpliga standarder som godkänts av relevant tillsynsmyndighet eller genom att tillämpa andra skyddsmekanismer, såsom själv-certifiering, godkända av relevanta tillsynsmyndigheter. Du kan kontakta oss angående kopior av de avtalsförbindelser och andra skydd som finns (se avsnitt 9 nedan).

Denna Website kan komma att innehålla länkar till och från websites i bolag i vår företagsgrupp samt våra partners och annonsörer. Om du följer en länk till sådana websites, vänligen notera att de har sina egna privacy policies och att vi inte är ansvariga för dessa. Vänligen kontrollera dessa policies innan du tillhandahåller personuppgifter till sådana websites.

HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar dina personuppgifter:

 • tills du återkallar ditt samtycke för fortsatt behandling, exempelvis om du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev eller avslutar ditt konto hos oss;
 • tills vi är säkra på att du är nöjd efter att du har kontaktat oss, exempelvis för att beställa en katalog, ställa en fråga, begära information, stämma träff eller göra en bokning, etc. men inte längre än tolv (12) månader efter den senaste kontakten, om vi inte kan stödja oss på annan grund, har informerat dig om annat eller du har gett ditt samtycke till att personuppgifterna får behållas en längre period;
 • i samband med ett köp som du gör eller i samband med en kundtjänsttransaktion, tills transaktionen är genomförd och minst under garantiperioden (till vilken vi kan komma att lägga till en ytterligare tid till din förmån), om vi inte kan stödja oss på annan grund, har informerat dig om annat eller du har gett ditt samtycke till att personuppgifterna får behållas en längre period;
 • under den tid du är vår affärspartner samt i tio år därefter, om vi inte kan stödja oss på annan grund, har informerat dig om annat eller du har gett ditt samtycke till att personuppgifterna får behållas en längre period;
 • så länge som gällande lag kräver det, t. ex. juridiska skyldigheter rörande bokföring eller skattelagstiftning och regler.
NÄR KRÄVER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Om du vill ingå ett avtal med oss, till exempel om du beställer produkter eller tjänster, så är vi skyldiga att inhämta vissa personuppgifter från dig för att möjliggöra ingående av avtalet, exempelvis ditt namn, leveransadress, hemvist, betalningsinformation eller kontaktinformation. Om du skulle bestämma dig för att du inte vill ge oss nödvändig information, så kommer vi inte att kunna ingå avtalet med dig.

IDENTITET OCH KREDITKONTROLL VID BETALNING MED KLARNA

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder: https://www.klarna.com/se/

Kan vi vid kassan vara skyldiga att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du har rätt:att från oss begära tillgång till, och rättelse eller radering av, dina personuppgifter;

 • att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter, i synnerhet att motsätta dig behandling av personuppgifterna i direkt marknadsföringssyfte; och
 • att be oss tillhandahålla dig, eller en av dig utsedd fysisk eller juridisk person, en digital akt med dina personuppgifter (dataportabilitet).

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har avgett och varigenom vi behandlar dina personuppgifter för angivet syfte.

För att nyttja ovanstående rättigheter, kan du kontakta oss enligt nedan.

Du har också rätt att inge klagomål till relevant myndighet.

HUR KAN DU KOMMA I KONTAKT MED OSS?

Om du har frågor eller vill göra gällande dina rättigheter, kan du kontakta oss enligt nedan:
Postadress: The Swatch Group (Nordic) AB. P.O Box 12033, SE-102 21 Stockholm, Sverige
Telefonnummer: +46 8 681 18 00
E-postadress: Nordic-dataprotection@swatchgroup.net

Image link border
 • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
Image link border