RETOURNEREN

Wij hopen dat u uiterst tevreden zal zijn met uw Swatch product. Desalniettemin kunnen er zich situaties voordoen waarin u dit product toch wenst te retourneren. In dergelijk geval trachten wij uw retour zo snel mogelijk te verwerken. 

De herroeping van de aankoop van gepersonaliseerde producten is uitgesloten: Swatch X You en Flik Flak gepersonaliseerd.

Een box bestaande uit verschillende items kan enkel teruggestort worden indien deze in zijn geheel geretourneerd werd, inclusief alle originele items, uitgezonderd voor garantieredenen.


Teneinde de behandeling van uw verzoek te kunnen bespoedigen, onderscheiden wij 2 soorten retour. Gelieve dan ook bij de terugzending van uw Swatch product de op uw situatie toepasselijke procedure nauwgezet te willen volgen.

 
1. Wettelijk herroepingsrecht:
 
Ons beleid bestaat erin ervoor te zorgen dat u elke keer tevreden bent wanneer u bestelt op de Belgische Swatch Online Store. Indien u een consument bent en indien u van gedachten bent veranderd of niet tevreden bent met uw Swatch product, kan u gebruik maken van uw wettelijk herroepingsrecht door The Swatch Group (Belgium) NV op te hoogte te stellen dat u afziet van de aankoop, zonder sanctie en zonder opgave van de redenen voor uw herroeping, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product of vanaf de dag van de levering van het laatste product in geval van een gesplitste levering van uw bestelling. 

Gelieve te noteren dat wij enkel een retour aanvaarden van producten die niet gedragen of gebruikt zijn, die niet beschadigd zijn en enkel indien zij in hun originele staat (onbeschadigde verpakking, extra schakels, garantiebewijs en gebruiksinstructies) worden teruggezonden. Een aantal producten of diensten zijn evenwel uitgesloten van dit retourbeleid, zoals met name oorbellen die niet kunnen worden geretourneerd omwille van hygiënische redenen.

Swatch zal u het bedrag van het gekochte product terugbetalen, met inbegrip van, indien van toepassing, de leveringskosten (de kosten die verband houden met de retour van uw product blijven evenwel ten uwe laste tenzij u retourneert via een DHL-punt of de Swatch Store Brussel), door de rekening te crediteren die overeenstemt met de krediet/debetkaart gebruikt om de betrokken bestelling te plaatsen.

Swatch zal het gefactureerde bedrag voor het(/de) geretourneerde product(en) terugbetalen binnen een termijn van maximum veertien (14) dagen volgend op de dag waarop Swatch geïnformeerd werd van uw beslissing om het contract te herroepen, behalve indien Swatch het(/de) betrokken product(en) nog niet heeft ontvangen van u. In dat laatste geval zal Swatch u terugbetalen binnen een termijn van veertien (14) dagen volgend op de dag van ontvangst van het(/de) geretourneerde product(en). In ieder geval zal Swatch u pas terugbetalen nadat het(/de) geretourneerde product(en) door haar diensten werd(en) nagekeken en gecontroleerd of de hieronder beschreven voorwaarden zijn nageleefd voor wat betreft het(/de) geretourneerde product(en).

RETOURPROCEDURE
Retourneren van ongewenste producten kan op drie manieren: 

1. Retour via DHL-punt (gratis)

Belangrijk: Swatch dekt enkel de kosten van retourzending via DHL-punten

- Vul het formulier in – dat was bijgevoegd aan uw pakket;

- Verpak uw artikel(en) opnieuw;

- Verstuur de doos via een DHL-punt.

2. Retour via aangetekende zending (betalend)

Belangrijk: de retourkosten worden betaald door de klant

- Neem via e-mail contact met ons op (connect@swatch.be) met een retourverzoek;

- Wij sturen u dan een retourformulier toe dat, samen met de leveringsbon, toegevoegd dient te worden aan het pakketje. Om dit formulier direct te kunnen downloaden, klik hier

- Swatch draagt geen verantwoordelijkheid voor verloren en/of beschadigde pakketten. Maak daarom gebruik van een veilige verzendmethode met aangetekende zending (track & trace code) voor een verzending naar:

Swatch Group Belgium NV 
Afdeling Swatch online retouren
Bergensesteenweg 1424
B-1070 Brussel 

3. Retour bij Swatch Store Brussel (gratis)

- Ga met uw retourartikel en de leveringsbon naar de Swatch Store Brussel.

- De Swatch medewerker zal uw retourartikel(en) in ontvangst nemen en versturen naar het Swatch kantoor in Brussel.

   LET OP: de Store medewerker neemt enkel de retour in ontvangst en geeft geen geld terug. 

- Uw retouraanvraag wordt bij het hoofdkantoor in Brussel in behandeling genomen.

2. Wettelijke garantie m.b.t. gebrekkige producten:

We doen er alles aan om uw product in goede staat te leveren. Indien u toch een product ontvangt dat onvolledig, beschadigd of gebrekkig is, of indien u een ander product ontvangt dan u had besteld, vervangen wij dit gratis of betalen wij u de waarde van het product terug indien het niet meer op voorraad is.

Gelieve te noteren dat een dergelijke vervanging of terugbetaling enkel kan plaatsvinden indien het product ons geretourneerd wordt binnen de termijnen die het Belgisch Burgerlijk Wetboek vaststelt. 

Neem contact met ons op zodat wij een ophaling van uw pakket kunnen regelen.

Wij verzoeken u om de Verkoops- en leveringsvoorwaarden te raadplegen voor meer informatie omtrent het wettelijk herroepingsrecht, de wettelijke garantie en de contractuele garantie. Indien u reeds een Swatch product gekocht heeft, vindt u ook meer informatie in bevestiging van uw aankoop en, voor wat het wettelijk herroepingsrecht betreft, in de leveringsbon.

Image link border
  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Niet goed, geld terug" Icon Niet goed, geld terug
Image link border